12+1 tematických krížových ciest, ktoré posilnia náš duchovný život

Krížové cesty sú neodmysliteľnou súčasťou pôstneho obdobia. Zoznámte sa s trinástimi rôznymi témami modlitieb o Kristovom utrpení, ktoré nás viac zahĺbia do modlitby.

 1. Krížová cesta za uzdravenie rodín

Rodina je základom spoločnosti. Ak budú rodiny v našej spoločnosti zdravé, bude to mať dopad na celú krajinu. Krížová cesta za uzdravenie rodín nás učí, že premena atmosféry v našich domovoch začína na kolenách.

 1. Krížová cesta Božieho milosrdenstva

Krížová cesta plná nádeje. A to všetko vďaka Božej dobrote. Božie milosrdenstvo si ničím nemôžeme zaslúžiť, musíme ho len prijať. Potom sa v našich slabostiach začne prejavovať dokonalá sila. Stačí prísť a čerpať z prameňov spásy. Lebo naša bieda sa stráca v obrovskej priepasti Božieho milosrdenstva.

 1. Krížová cesta chvály

Pri krížovej ceste sa zvykneme „len“ koriť a kajať. Zameriavame sa len na naše nedostatky a pády. Zabúdame pritom na to najpodstatnejšie – vďačnosť. Ježiš nám na kríži vydobyl kráľovskú hodnosť Božích synov a dcér. V modlitbe môžeme dennodenne volať „Abba, Ocko“ a za toto nepochopiteľné gesto Lásky, ktorá prevyšuje každú chápavosť, chceme chváliť Krista aj počas Jeho najväčšieho utrpenia.

 1. Krížová cesta sebaprijatia

V časoch, keď je ľudská hodnota degradovaná, je mimoriadne potrebné si pripomínať, kým sme. Práve autorka krížovej cesty sebaprijatia Mária Vicenová nás v štrnástich zastaveniach vedie k uvedomeniu si vlastných zranení, prijatiu Božej nehy a Jeho bezpodmienečnej Lásky a následne nás vycvičí v umení milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého.

 1. Krížová cesta moderného kresťana

V súčasnom svete je pravda zanedbávaná a mnohokrát prehliadaná či „pokrivená.“ Táto krížová cesta upriamuje náš zrak na skutočnú Pravdu a pomáha nám napriek tlaku okolia dvíhať svoj zrak ku Spasiteľovi na kríži.

 1. Krížová cesta požehnávania

Vďaka Ježišovmu krížu sa nie je čoho báť. Sme pokrytí Jeho milosťou a milosrdenstvom. Sme svetlom sveta a soľou zeme. Sme tí, ktorí majú dodávať tomuto svetu chuť. Ako? Žehnajme. K tomu sme predsa povolaní. Táto krížová cesta upiera náš zrak na neustále žehnanie. Žehnanie s vierou, pretože Boh je silnejší ako čokoľvek iné a vďaka nemu stojíme na víťaznej strane.

ČÍTAJTE AJ: RECENZIA NA KNIHU ODOVZDANÝ: RADIKÁLNA! 

 1. Krížová cesta za vnútorné uzdravenie

Nikto z nás sa nevyhol bolestivým zraneniam. Každý z nás si prešiel chvíľami utrpenia, ktoré zanechali jazvy na našom srdci. Ježiš však za nás niesol kríž a všetky bolesti. Nastal čas rehabilitácie nášho vnútra. K tomu pomáha aj krížová cesta za vnútorné uzdravenie, ktorej zámerom je oslobodiť nás od nezahojených rán spôsobujúcich smútok, komplexy či psychické ťažkosti.

 1. Krížová cesta uzdravenia rodu

14 zastavení krížovej cesty uzdravenia rodu smerujú naše srdce ku krvi Krista, ktorá nás, i náš celý rod dokáže oslobodiť od všetkých pút. A my môžeme v slobode ako Božie deti vykročiť vpred.

 1. Krížová cesta s pápežom Františkom

Modlitba tejto krížovej cesty je spojená aj s udelením plnomocných odpustkov za stanovených podmienok. Pápež František je v štrnástich zastaveniach veľmi priamy a už tradične používa jednoduchú reč, ktorá sa dokáže výrazne priblížiť ľudského srdcu. Texty sú plné nádeje a viery v isté víťazstvo dobra.

 1. Krížová cesta kajúcnika

Ježiš nás napomína, aby sme sa nesnažili vyberať smietku z oka svojho brata, pričom vo vlastnom oku brvno nevidíme. Krížová cesta kajúcnika nás vedie k skutočnému pokániu a uvedomeniu si vlastných chýb, ktoré zvykneme zľahčovať či (ne)úmyselne prehliadať.

 1. Krížová cesta sv. Jozefa

Svätý Jozef je – ako to už býva zvykom – zväčša nepovšimnutý v úzadí. Počas krížovej cesty sa spomína len Ježišova matka Mária. Jozefove životné kríže ale výrazne pripomínajú tie naše. V 14 zastaveniach nahliadneme do jeho bolestivej životnej cesty, ktorá bude reflektovať aj naše problémy. Každý z nás si prechádza pochybnosťami, rozhodovaním či každodennou všednosťou života.

 1. Krížová cesta s Fatimskou Pannou Máriou

Fatimská Panna Mária prostredníctvom jednotlivých zastavení krížovej cesty poukazuje na utrpenie Ježiša Krista, ktoré je popretkávané posolstvami jej zjavenia spred 100 rokov.

BONUS: Krížová cesta podľa videní blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej

Anna Katarína Emmerichová bola výnimočná mystička a vizionárka,  ktorá dostala obrovskú milosť od Boha. Vo svojich súkromných zjaveniach bola oboznámená s autentickým utrpením Krista na Golgote a vďaka verným zápisom Clemensa Brentana jej videnia môžu výrazne obohatiť náš duchovný život i prežívanie krížovej cesty.

3.3 Užívateľ (3 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre