Ruženec v duchovnom boji

Ruženec je mocnou duchovnou zbraňou, ktorá mení beh dejín. Vďaka ružencu katolíci v histórii Cirkvi vyhrávali dôležité bitky, obracali vlažné duše k horlivosti a vyprosovali svetu Božiu milosť. Všetko toto sa dialo – a stále aj deje – z jediného dôvodu: ruženec je Máriin dar, vďaka ktorému môžeme zvíťaziť nad satanom.

Read More

Úcta svätého Jána Pavla II. k Panne Márii

Svätý Ján Pavol II. bol postrelený a takmer zabitý na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, 13. mája 1981. V nasledujúcom roku, 13. mája 1982, v Portugalsku pokľakol pred sochou Panny Márie Fatimskej. Po tichej modlitbe pápež vstal a urobil veľmi významný čin: pristúpil k soche a vložil niečo do jej koruny. Čo to bolo?

Read More

Nadácia Fides et ratio zašle prvým 100 záujemcov bezplatne časopis Verbum

Nadácia Fides et Ratio sa v rámci kampane na podporu kresťanskej kultúry na Slovensku rozhodla rozdať prvým 100 záujemcom Verbum – časopis pre kresťanskú kultúru. Od roku 2021 tento časopis s dlhoročnou históriou vydáva Spoločenstvo Ladislava Hanusa a dáva v ňom priestor katolíckym intelektuálom zo Slovenska aj zahraničia. Cieľom časopisu je šíriť kresťanskú kultúru a idey v súčasnom svete.

Read More

Úcta k svätej Rite na Slovensku

Svätá Rita sa na Slovensku teší mimoriadnej obľube. Dôkazom toho je nielen úcta veriacich, ale aj časté pobožnosti či púte na počesť tejto veľkej svätice. Prinášame vám prehľad farností na Slovensku, v ktorých si môžete uctiť svätú Ritu hneď niekoľkými spôsobmi.

Read More

TOP 10 kníh podľa obyčajnej mamy Eriky

Séria: Čitatelia kresťanskej literatúry odporúčajú (2.)

Pamätáte, ako sme vám pred časom priniesli rebríček TOP 10 kníh od otca Tibora? Vieme, že mnohí ste sa ním inšpirovali, a preto sme oslovili našu ďalšiu zákazníčku. Tiež patrí medzi tých, ktorí nedokážu odolať voňavým zviazaným papierovým lahôdkam a nie je deň, aby si kúsok tohto potešenia nedopriali.

Read More

Pôstne zamyslenie: Za mier vo svete

Z mariánskych zjavení je zrejmé, že Mária nenachádza zaľúbenie vo vojnách, smrti, ničení a rozvracaní rodín. Naopak, miluje mier, chvíle, keď krajiny zabudnú na vzájomné rozdiely a spoločne sa usilujú o dobro ľudstva...

Read More

Zjavenie Kristových rán sestre Márii Marte Chambonovej

Nedá sa vyjadriť, ako Spasiteľ túži, aby mohol vojsť do našich duší skrze lásku k jeho utrpeniu. Pán sestre Márii Marte Chambonovej povedal: „Po mojej svätej Matke sa žiadnej duši nedostala tá milosť, aby dňom i nocou rozjímala o mojich svätých ranách.“ Ponorme sa do tohto tajomstva ešte hlbšie a pochopme, aké je prospešné poslúchnuť túto Spasiteľovu výzvu.

Read More

Modlitba k svätému Gabrielovi Possentimu

Svätý Gabriel od Bolestnej Matky Božej navonok nepôsobil priveľmi nápadne. V skutočnosti nebol ničím výnimočný. Dokonale sa však posvätil zachovávaním rehoľných pravidel a plnením svojich povinností. Je skutočne svätcom našich dní, keďže poznal nástrahy tohto sveta, ale s Božou milosťou a pod ochranou Panny Márie ich premohol. Zverme preto pod jeho ochranu nasledujúcou modlitbou zvlášť dnešných mladých.

Read More