Stigmy sestry Márie Marty Chambonovej. Jej jedinou potravou je telo Pána vo svätom prijímaní

Sestra Mária Marta Chambonová bola francúzskou rehoľníčkou, ktorej Ježiš Kristus zjavil, že je povolaná, aby oživila úctu k jeho svätým ranám. Počas svojho života veľmi veľa trpela – dostala dar stigiem a dlhý čas žila len z Eucharistie. Svojím príkladom, znášajúc veľké bolesti, ešte i dnes odovzdáva Ježišovo posolstvo každému, kto je ochotný počúvať a prijať ho.

Read More

Nezabudni na bolesti svojej Matky

Panna Mária hľadela na svojho Syna, priviazaného k stĺpu, počula svišťanie bičov a palíc, videla, ako sa jeho telo chveje a zvíja pod ranami. Bola tam, keď ho Pilát ukazoval ľudu, sprevádzala ho na krížovej ceste a stála pod krížom. Pozerala sa, ako mu krv steká do očí a nemohla mu utrieť jeho presvätú tvár…

Read More

Pobožnosť k svätým ranám

Proroci, apoštoli, svätí i pápeži sa zhodujú na tom, že sväté rany nášho Pána Ježiša Krista sú zdrojom našej spásy. Každý kresťan by si mal preto Kristove rany patrične uctievať. Prinášame vám pobožnosť k svätým ranám, ktorá vznikla na podnet omilostenej duše – mystičky Márie Marty Chambonovej, rehoľníčky z Rádu navštívenia Panny Márie. Veríme, že vás povzbudí k hlbšej úcte k nesmiernemu utrpeniu nášho Pána.

Read More

Modlitba k svätému Tomášovi Akvinskému

Dňa 28. januára si pripomíname sviatok anjelského doktora, kniežaťa filozofov a učiteľa Cirkvi – svätého Tomáša Akvinského. Pri tejto príležitosti vám prinášame modlitbu k tomuto výnimočnému svätcovi, ktorý svojím životom navždy zmenil nielen Cirkev, ale i celý svet.

Read More

Kto bola Bernadeta Soubirousová?

Zjavenia Panny Márie vo francúzskych Lurdoch sú známe na celom svete. Na toto požehnané miesto neustále prúdia davy pútnikov, ktorí hľadajú uzdravenie, pomoc či radu u našej Matky Panny Márie. Ústrednou postavou týchto udalostí, ktoré sa udiali pred 165 rokmi, bolo mladé a nevzdelané dievča, dnes známe ako svätá Bernadeta. Kým bola a aký bol jej život pred zjaveniami? Odpovede na tieto otázky ponúka nasledujúci článok.

Read More

16. ročník Púte zaľúbených NAŽIVO!

V sobotu 18. februára 2023 sa môžete tešiť na ďalší ročník Púte zaľúbených. Týmto ročníkom nás bude sprevádzať motto „Poďme spolu snívať“. Po dvoch rokoch online vysielaní sa konečne môžete tešiť na LIVE púť. Takže ste všetci srdečne pozvaní putovať k našej Sedembolestnej Panne Márii a zažiť Púť zaľúbených naživo!

Read More

Moc Najsvätejšieho mena Ježiš

V Katolíckej cirkvi má každý mesiac v roku svoj dominantný duchovný rozmer, v ktorom sa špeciálne sústreďujeme na nejakú konkrétnu zbožnú tému. Mesiac január nám takto pripomína Najsvätejšie meno Ježiš

Read More

Boj satana a Panny Márie o Massabielskú jaskyňu v Lurdoch

Svätý Peter nám vo svojom liste odkazuje: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1Pt 5, 8). Inak to nebolo ani v prípade zjavení Panny Márie chudobnému dievčaťu Bernadete v Lurdoch v roku 1858. Diabol sa všemožne snažil úplne zničiť ovocie, ktoré zjavenia prinášali. Ich výsledkom bolo totiž mnoho zmenených životov ľudí, ktorí k jaskyni prichádzali, čo sa nášmu nepriateľovi nepáčilo. Jeho boj o jaskyňu sa teda začal…

Read More

Novoročné predsavzatia

Viete, nie som z tých, ktorí prvého januára automaticky vyberajú zo šuplíkov zaprášené diáre a notesy v ktorých s vervou a odhodlaním zapíšu desať strán predsavzatiami na nový rok… len preto, aby už o niekoľko týždňov (ak nie dní) diár opäť našiel svoju cestu do tichého a pohodlného šuplíčka. No tento rok to je iné. Na vlastnej koži som pocítila, že začiatok roka v sebe nesie niečo, čo nijaké iné obdobie – závan novoty a nádeje, že veci môžu byť inak, lepšie, krajšie. Niečo (Niekto) sa v týchto dňoch (viac ako v iných) hrá s našim srdcom a šepká mu dychberúce túžby, pohládza a prebúdza dávno zabudnuté sny.

Start on January 1

Read More