Zničenie manželstva je zničením kňazstva

Aj vy sa niekedy pýtate, ako môžeme chápať udalosti, ktoré sa dejú vo svete? A aká nádej nám v súčasnosti ostáva? Odpoveď na túto a mnohé ďalšie otázky nájdete v novej knihe otca Piotra Glasa s názvom Posledné Máriino volanie, z ktorej úryvok vám ponúkame. 

Mária v Quite predpovedala aj krízu manželstva. V dobe, keď manželský zväzok bol pre ľudí jasným a samozrejmým zväzkom, varovala: „(…) na sviatosť manželstva, ktorá symbolizuje jednotu Krista a jeho Cirkvi, sa bude útočiť a bude sa profanovať.“ A tieto slová sa dnes napĺňajú. V mojej farnosti som počas niekoľkých rokov mal len desať svadieb. Tento trend sa pomaly dostáva aj do Poľska. Štatistické údaje jednoznačne ukazujú, že počet uzavretých manželstiev drasticky klesá. A nejde len o cirkevné sobáše, ale aj o civilné zväzky, ktoré – hoci nie sú a nikdy nebudú rovnocenné sviatostným – predsa len vytvárajú určitú formu zodpovednosti za druhého človeka a určitú formu spoločenského vzťahu. Dnes sa propagujú partnerské zväzky a sú najobľúbenejšie. Prináša to smutné dôsledky. Vzťahy sa rozpadávajú oveľa rýchlejšie. Ľudia medzi sebou vytvárajú len neformálne zväzky. Deti vyrastajú bez jedného z rodičov a učia sa, že nič nie je trvalé, nič nie je stále. Mladí žijú na skúšku. Chcú sa vyskúšať. Takýto postoj rodičia, vychovávatelia a často aj kňazi ospravedlňujú a prijímajú. Na ambónoch mlčíme a v spovednici čoraz zriedkavejšie počúvame o hriechoch proti čistote, lebo ľudia  na živote v nečistote nevidia nič zlé. Vravievajú: „Samozrejme, veď je to normálne, všetci tak žijú, je taká doba.“

Dôsledky takéhoto vnímania sexuality a manželstva pocítia nielen jednotlivci, ale aj celé spoločenstvá. Matka Božia hovorila: „Slobodomurári, ktorí budú v tej dobe vládnuť, budú vnucovať bezbožné, nespravodlivé zákony s cieľom zničiť túto sviatosť. Všetkým umožnia hriešny život. Budú podporovať rodenie nemanželských detí, teda detí narodených vo zväzkoch, ktoré Cirkev nepožehnala. Kresťanský duch veľmi rýchlo upadne a cenné svetlo viery zhasne, keď dôjde k úplnému skazeniu mravov. Dôsledky svetskej výchovy povedú k menšiemu počtu kňazských a rehoľných povolaní.

Len niekoľkým vetami pred 400 rokmi Mária opísala to, čo sa teraz deje pred našimi očami. Manželský zväzok sa stáva prežitkom. Čoraz viac detí je nemanželských. Agresívna laická výchova, výchova bez Boha, spôsobuje, že semináre sa vyprázdňujú. Nielen na Západe, kde už dávno formačné domy zívajú prázdnotou, ale aj v Poľsku, kde je bohoslovcov čoraz menej. Veľké budovy z 80. alebo 90. rokov 20. storočia stoja takmer prázdne. Vplyv na to má nielen rozpad rodiny a manželstva, ale aj čoraz menšia úcta ku kňazom a kňazstvu. Mária pred stáročiami varovala: „Sviatosť kňazstva sa bude zosmiešňovať, budú ňou pohŕdať a vysmievať sa z nej (…). Satan sa bude usilovať prenasledovať Božích kňazov každým možným spôsobom. Bude pôsobiť s celou ukrutnosťou, chytráctvom a zákernosťou, aby ich odviedol od ducha povolania a mnohých z nich zviedol. Títo poblúdení kňazi budú pohoršovať kresťanský ľud. Budú vzbudzovať nenávisť u slabých katolíkov a nepriateľov katolíckej, apoštolskej a rímskej Cirkvi. Toto zdanlivé satanovo víťazstvo bude príčinou obrovského utrpenia dobrých pastierov.

Dnes sme svedkami, že sa toto všetko deje. Počujeme o laicizovaných kňazoch. Môžeme tu znovu pripomenúť bývalého kardinála Theodora McCarricka, ale aj kardinála Keitha O’ Briena, biskupa Zacchariu, otca Marciala Maciela Degollada a mnoho iných, ktorí naozaj robili šokujúce veci. Osobne nemám pochybnosti, že ich zviedol satan, čo spôsobilo, že ľudia sa teraz pozerajú na iných pastierov, na tých pravých a horlivých, cez prizmu sexuálnych zločincov a zneužívateľov. Ich činnosť zničila a stále ničí nielen obraz Cirkvi či kňazstva, ale aj život mnohých dievčat a chlapcov, ktorí pocítili povolanie slúžiť Bohu.

Nikdy nezabudnem na stretnutie s istým bývalým legionárom Kristovým. Hovoril mi o tom, čo sa dialo v tejto rehoľnej organizácii založenej na strachu a náboženskom uctievaní zakladateľa, ktorý sa ukázal nielen ako podvodník a sexuálny deviant, ale predovšetkým ako človek, ktorý vôbec neveril. Človek, s ktorým som sa rozprával, mal v tom čase 40 rokov, ale keď hovoril o svojich zážitkoch, celý sa triasol a správal sa podobne ako obete siekt. V tejto organizácii sloboda voľby alebo skutočný vzťah s Kristom ustúpili slepej poslušnosti bez diskusie.

Kresťanský ľud, o ktorom hovorila Matka Božia, to všetko vidí a začína nenávidieť aj úžasných kňazov, ktorí sú verní svojmu povolaniu. Vinu za to nesú zneužívatelia, duchovní, ktorí de facto zradili Ježiša Krista. Pre nich dobrí kňazi verní Bohu sú prenasledovaní. Sú neprávom obvinení, znevažovaní a nemôžu sa účinne brániť.

Z Máriiných slov zároveň zaznieva aj dôrazné varovanie, že za túto situáciu sú vinní nielen tí, čo pohoršujú, ale aj tí kňazi – najmä hierarchovia –, ktorí nehlásajú pravdu. V Quite hovorila: „V tej najväčšej potrebe Cirkvi budú mlčať tí, ktorí by mali hovoriť.“ Vari sa pred našimi očami neuskutočňuje táto dramatická vízia Cirkvi? Milióny ľudí idú do zatratenia a mnohí dušpastieri mlčia, lebo sú paralyzovaní strachom. Boja sa čokoľvek povedať. Mali by sme v tejto súvislosti pripomenúť slová svätého Jána Bosca, ktorý povedal: „Nebojím sa toho, čo mi môžu urobiť ľudia, keď hovorím pravdu. Bojím sa toho, čo by mi urobil Boh, keby som klamal.“

V takejto situácii Matka Božia nemôže nezasiahnuť. Nemôže mlčať, keď vidí, ako „nespočetné ľahkovážne duše idú do večnej záhuby“. Mária nie je len jedna z „možností“ pre dnešnú dobu – je hlavnou záchranou a nádejou pre mnohých.

Úryvok pochádza z knihy Posledné Máriino volanie, ktorú môžete získať so zľavou 20 % len za 7,12 € do 2.3.2021.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre