Zjavenie Kristových rán sestre Márii Marte Chambonovej

Nedá sa vyjadriť, ako Spasiteľ túži, aby mohol vojsť do našich duší skrze lásku k jeho utrpeniu. Pán sestre Márii Marte Chambonovej povedal: „Po mojej svätej Matke sa žiadnej duši nedostala tá milosť, aby dňom i nocou rozjímala o mojich svätých ranách.“ Ponorme sa do tohto tajomstva ešte hlbšie a pochopme, aké je prospešné poslúchnuť túto Spasiteľovu výzvu.

V záznamoch čítame: Ježiš denne ukazuje duchovnému zraku sestry Márie Marty svoje rany. Niekedy sú žiarivé, a to ju napĺňa radosťou, inokedy sú krvavé, a tie sú pre ňu prameňom nevýslovných múk. Pán jej povedal: „Chcem, aby si ich videla aj takto, aby si lepšie pochopila, čo som urobil, keď som zostúpil na zem, aby som trpel.“

Ukazuje jej rozodraté telo a hovorí: „Vidíš, že tvoj snúbenec je samá rana. Z týchto rán musíš čerpať pre svet, to je tvoja práca. Ukazujem ich všetkým dušiam, no len máloktoré sa na ne pozerajú. Ty, dcéra moja, si všímaj všetky – od tŕňovej koruny až k nohám.“

Niekedy jej Spasiteľ ukázal len jednu ranu, napríklad na pravej nohe, a prehovoril: „Musíš uctievať túto ranu a skrývať sa v nej ako holubica.“ Inokedy povedal: „Dcéra moja, hľa, zásluhy mojej ľavej ruky. Pomôž nimi dušiam, aby stáli na večnosti po mojej pravici.“

Raz jej ukázal obe svoje zranené nohy a povedal: „Uveď sem všetko stvorenie. Tie otvory sú dosť veľké na to, aby sa do nich vošli všetci. Rany mojich svätých nôh sú ako oceán.“ (Keď sestra Mária Marta oznamovala tieto slová matke predstavenej, spýtala sa jej: „Ctihodná matka, čo je to oceán?“)

Pri tŕňovej korune jej Spasiteľ povedal: „Odtiaľ, dcéra moja, čerpaj silu, aby si dokázala podrobovať svoj úsudok,“ a pri rane v boku: „Tam sa nauč miernosti a pokore.“

Sestra Mária Marta pritom pociťovala takú lásku a slasť, že nemohla spustiť zo svätých rán oči. Pán ju rád videl v tom nemom vytržení a povedal: „Keď rozjímaš o mojich ranách, spôsobuješ mi radosť. Ja ťa zasa budem oblažovať po celú večnosť tým, že budeš nazerať na moju slávu.“

Úryvok pochádza z knihy Mystička svätých rán: Život a zjavenia Márie Marty Chambonovej, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre