Život svätice, ktorá je blízka mladým ľuďom súčasnosti

Neuhasiteľný plameň Gemmy Galgani (recenzia)

Život svätej mystičky očami jej spovedníka (pozn. otca Germana Ruoppola) – taký je podtitul biografickej knihy mladej svätice. Práve tento malý dodatok mi vlial nádej, že kniha bude naozaj osobnou výpoveďou človeka, ktorý poznal túto dušu tak milú Bohu v jej vnútri. Na druhej strane som mal trochu obavy, že Gemma, žijúca viac ako pred storočím, mi bude veľmi vzdialená. Alebo lepšie povedané – jej cesta do neba nebude práve niečo, čím by som sa vedel inšpirovať vo svojom živote.

Aká bola teda jej cesta? Alebo aká bola Gemma?

Ak by sme povedali, že bola mystičkou, ktorá dostala dar Kristových stigiem, bolo by to zaisto správne označenie. Avšak pri čítaní jej životného príbehu som si uvedomil, že by sme ju týmto ohraničili na niekoho vzdialeného, koho je ťažké nasledovať.

Ako som sa však dozvedal hneď od prvých stránok – Gemma bola jednoduché dievča, ktoré malo rado svojich súrodencov, rodinu, bola skromná, ale vedela pomôcť s domácimi prácami, bola láskavá ku každému, dokonca aj ku slúžke, ktorá nebola k mladej pani príliš dobrá a naklonená. Bola zároveň veľmi obľúbená v škole. Učitelia, ale i spolužiaci oceňovali jej nadanie nielen pri učení, ale aj jej čnosti.

Mohli by sme povedať, že bola ako mnohí mladí dnešnej doby. Ale tiež – veľmi milovala Ježiša, ráno chodievala na svätú omšu, na ktorú sa pripravovala (často bola v noci pri svojom Ježišovi, nevediac sa dočkať rána), a potom večer na poklonu Najvätejšej Sviatosti. V tejto svojej veľkej záľube našla aj mnohé spriaznené duše, ktoré ju podporovali. Jednou z nich bola domáca pani rodiny, v ktorej Gemma prežila niekoľko rokov svojho života.

Gemma mala túžby ako mnohí mladí ľudia žijúci v súčasnosti. Spočiatku išlo o jednoduché sny dieťaťa a mladého dievčaťa, ako páčiť sa iným, mať pekné šaty. Postupne ich však očisťovala v túžbe zapáčiť sa len Ježišovi, ktorého milovala detinskou láskou plnou dôvery. Jej dôvera išla veľmi ďaleko v mnohých prípadoch, keď si chcela niečo vyprosiť. Väčšinou išlo o dobro pre iné duše, za ktoré bojovala, až kým náš Spasiteľ „nekapituloval“ a neudelil danému hriešnikovi milosť obrátenia. To je na Gemme veľmi sympatické.

Ako som spomínal v úvode – bola jednou zo svätých, ktorí dostali hlboký mystický dar stigiem, Kristových rán. Dalo by sa povedať, že si ich „vyslúžila“ svojou láskou, ktorou sa chcela úplne stráviť pre Krista. Veľmi túžila zasvätiť svoj život Bohu, najradšej ako pasionistka, ale Boh si ju zasnúbil iným, oveľa dôvernejším spôsobom. Gemma sa stala Kristovou nevestou, ktorá spolu s ním vykupovala svet.

Mladá svätica odovzdala svoju dušu Bohu ako 25 ročná, možno aj preto mi prirástla k srdcu. Veľakrát pri čítaní jej životopisu som sa nevdojak obrátil na svätú Gemmu s krátkou prosbou alebo s otázkou, čo by ona urobila na mojom mieste. Mal som pocit, že hovorím so svojou sestrou, ktorá mi je veľmi blízka. Myslím, že aj ona sa v nebi raduje, že môže aj naďalej pomáhať a privádzať nás všetkých k svojmu milovanému Ježišovi.

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: SCHLEGEL, L., 2021. Neuhasiteľný plameň Gemmy Galgani, Košice: Zachej.sk, 216 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8211-294-1. 

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre