Život darovaný Bohu a dušiam

František Saleský: Posol Božej múdrosti (recenzia)

Mám veľmi rád životopisy svätých. Každý z tých mnohých, ktoré sa mi dostali do rúk a ktoré som často prečítal „na jeden dych“, ma obohatil a oslovil. Každý človek, ktorý prežije svoj život tu na zemi, nám ponúka svoj príbeh. Každý je originálny, neopakovateľný. Tak je to aj u svätcov – ich cesta do neba nebola rovnaká. Možno preto sú takí príťažliví. A je tu ešte jedna vec – ich život je naplnením Božieho plánu. Myslím, že toto je dôvod, prečo sú ich príbehy také fascinujúce.

Inak tomu nebolo ani u sv. Františka Saleského. Ženevský biskup nie je možno tak známym ako sv. František z Assisi, sv. Ignác z Loyoly či iní zakladatelia rehoľných spoločenstiev alebo učitelia Cirkvi. Napriek tomu sa s ním mnohí z nás mohli stretnúť. U mňa osobne to boli dve veci – prvou je jeho malé, ale veľmi obsažné dielo Filotea, v ktorom čitateľov poučuje o nábožnom živote, aký môžu viesť aj laici. V čase môjho dospievania bola Františkova útla knižka jednou z mojich obľúbených.

A mojím druhým mostom k sv. Františkovi sa stali saleziáni. Neraz som sa zamyslel – prečo si sv. Ján Bosco za patróna svojej spoločnosti vybral práve biskupa, ktorý žil niekoľko storočí pred ním? S istotou môžem povedať, že až táto biografia s názvom František Saleský: Posol Božej múdrosti mi dala uspokojivú odpoveď.

Ján Bosco sám pochádzal z chudobných pomerov, čo sa nezhoduje so sv. Františkom, ktorý sa narodil do rodiny šľachtica a z materiálnych vecí mu nič nechýbalo. Don Bosco sa pripravoval na kňazstvo v skromnosti, zatiaľ čo František musel svoje okolie presvedčiť o úprimnosti svojho úmyslu vzdať sa svetskej slávy, pocty a majetku, len aby mohol slúžiť Bohu. Obaja mali však spoločné jedno – lásku k dušiam. Aby ich získali pre Krista, neváhali obetovať všetko. Často to bolo poníženie, nepohodlie na ceste, modlitba a odriekanie.

Verím tomu, že František si mladého turínskeho kňaza získal svojou láskavosťou a miernosťou. Veď sám Ján Bosco dostal vo svojom známom sne úlohu od Božej Matky: „Nie bitkou, ale láskou si ich získaš.“ Svätý František nikdy netúžil po svetskej sláve a poctách, preto ani úrážky od svojich protivníkov nebral vážne. V trpezlivosti vykladal pravdy katolíckej viery najmä vo verejných diskusiách s kalvínskymi kazateľmi. Tí sa často uchyľovali k urážkam a osočovaniu, zatiaľ čo František všetko vytrpel s nesmiernou pokorou a miernosťou. Jeho svedectvo pokory obrátilo množstvo ľudí, ktorí sa vrátili naspäť do lona Katolíckej cirkvi.

František Saleský: Posol Božej múdrosti je kniha zostavená tak, aby chronologicky mapovala všetky životné etapy sv. Františka Saleského: jeho narodenie, roky dospievania, vzdelávanie, cirkevné úrady, misijnú prácu na kalvínskom území až po jeho úlohu ženevského biskupa. Po jej prečítaní môžem povedať, že nielen jeho úrad, ale celý jeho život je obrazom Božej milosti, s ktorou tento svätec spolupracoval od svojej mladosti. Verím, že pre každého čitateľa môže byť inšpiráciou a vzorom hodným nasledovania tak, ako ním bol pre svätého Jána Bosca.

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: PROCHÁZKA, J. (ed.), 2022. Svätý František: Posol Božej múdrosti [Život sv. Františka Saleského, knížete biskupa ženevského, zakladatele Řádu navštívení Panny Marie a učitele cirkevního], Zachej.sk, 288 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8211-553-9. 

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre