Zdravas’, Mária

Mesiac máj je známy aj ako mesiac úcty k Panne Márii. V tomto milostivom čase by sa mali kresťania zvlášť intenzívne modliť k nebeskej Matke a prosiť ju o pomoc a príhovor. Aby sme vás k tomu povzbudili, prinášame vám rozjímavú modlitbu k Panne Márii, vďaka ktorej si naplno uvedomíte dar, ktorým pre nás Božia Matka je.

Zdravas’, Mária, poklad tichých.

Zdravas’, Mária, nádej stratených.

Zdravas’, Mária, potecha osamelých.

Zdravas’, Mária, orodovníčka za hriešnikov.

Zdravas’, Mária, svätý nepokoj hľadajúcich.

Zdravas’, Mária, zmierovateľka hnevníkov.

Zdravas’, Mária, nedobytné útočisko bezradných.

Zdravas’, Mária, burcovateľka ľahostajných.

Zdravas’, Mária, nebeská lekárka zaslepených.

Zdravas’, Mária, ruka klopúca na srdcia tvrdošijných.

Zdravas’, Mária, nežný anjel chorých.

Zdravas’, Mária, osloboditeľka závislých.

Zdravas’, Mária, úľava úzkostlivých.

Zdravas’, Mária, skala nestálych.

Zdravas’, Mária, balzam zranených.

Zdravas’, Mária, uzdravovateľka zlomených.

Zdravas’, Mária, povzbudzovateľka bojazlivých.

Zdravas’, Mária, maják blúdiacich.

Zdravas’, Mária, planúca pochodeň zapaľujúca srdcia vlažných.

Zdravas’, Mária, cesta návratu pre kajúcnikov.

Zdravas’, Mária, povzbudenie pre váhajúcich.

Zdravas’, Mária, rameno zachytávajúce padajúcich.

Zdravas’, Mária, dlaň stierajúca pot z čela pracujúcich.

*     *     *

Zdravas’, Mária, múdrosť maličkých.

Zdravas’, Mária, bohatstvo chudobných.

Zdravas’, Mária, sila bezmocných.

Zdravas’, Mária, sloboda väznených.

Zdravas’, Mária, právo utláčaných.

Zdravas’, Mária, vyvyšovateľka  ponižovaných.

Zdravas’, Mária, zástankyňa vylúčených.

Zdravas’, Mária, hlas nenarodených.

*     *     *

Zdravas’, Mária, sláva skrytosti.

Zdravas’, Mária, úsvit víťazstva.

Zdravas’, Mária, predvoj  Kráľa slávy.

Zdravas’, Mária, postrach démonov.

Zdravas’, Mária, dvojsečný meč stínajúci hlavu draka.

Zdravas’, Mária, ohnivý blesk zrážajúci na kolená satana.

Zdravas’, Mária, nepremožiteľná bojovníčka.

Zdravas’, Mária, víťazná vojvodkyňa z Nazareta.

Zdravas’, Mária, štít bojujúcej Cirkvi.

Zdravas’, Mária, neoblomná vymáhateľka spravodlivosti za krv nevinných.

Zdravas’, Mária, nebeská poľnica, ktorá zahriakne rúhačov.

Zdravas’, Mária, Pánova vejačka, ktorá preoseje ľudské úmysly.

Zdravas’, Mária, Božia mláťačka, ktorá rozdrví tých, čo páchajú bezprávie na detskej nevinnosti, ženskej dôstojnosti a stareckých šedinách.

Zdravas’, Mária, súcitná obhajkyňa pokorných a neúprosná žalobkyňa pyšných.

Zdravas’, Mária, triumf nehy.

Zdravas’, Mária, vrchná veliteľka armády milosrdenstva.

Zdravas’, Mária, úhlavná nepriateľka vojen.

Zdravas’, Mária, milujúca matka ľudstva umlčujúca zbrane.

*     *     *

Zdravas’, Mária, naplnenie proroctiev.

Zdravas’, Mária, predzvesť mesiášskych čias.

Zdravas’, Mária, kraľujúca služobnica.

Zdravas’, Mária, vládkyňa panujúca skrze svoju poslušnosť.

Zdravas’, Mária, zbližovateľka národov.

Zdravas’, Mária, oslnivý jas pravdy.

Zdravas’, Mária, učiteľka trpezlivého dialógu.

Zdravas’, Mária, víťazstvo pokory.

Zdravas’, Mária, vánok pokoja.

Zdravas’, Mária, kľúč od nebeskej brány.

Zdravas’, Mária, nádej sveta.

*     *     *

Zdravas’, Mária, milosti plná.

Zdravas’, Mária, Pán s tebou.

Zdravas’, Mária, požehnaná si medzi  ženami.

Zdravas’, Mária, požehnaný je plod života tvojho Ježiš.

Zdravas’, Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych

teraz i v hodinu smrti našej.

*     *     *

Pros za nás hriešnych.

Pros za nás hriešnych.

Pros za nás hriešnych.

Amen.

Produkty súvisiace s touto modlitbou

Živá novéna k Panne
Márii, rozväzovačke
uzlov
5 novén k Panne Márii,
Pomocnici kresťanov
Novéna k Nepoškvrnenému
Počatiu Panny Márie
4.6 Užívateľ (12 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre