Zapojte sa do projektu 9 mesiacov za život

Projekt 9 mesiacov za život prebieha na Slovensku v 38 mestách a na slávnosť Zvestovania Pána (a súčasne Deň počatého dieťaťa) sa začal už jeho 7. ročník. Našou misiou je zviditeľniť hodnotu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť na miestach, kde sú vykonávané umelé potraty či umelé oplodnenie.

Dnes, keď sa nás bezprostredne dotýka vojnový konflikt, sa vám azda táto služba, ku ktorej vás chceme pozvať, možno nepotrebná, či nepodstatná. Nechajme sa však povzbudiť slovami sv.Matky Terezy z Kalkaty, ktorá práve potraty označila za „najväčšieho ničiteľa mieru súčasnosti“ a prehlásila: „ak je matka schopná a ochotná zabiť vlastné dieťa, čo bráni tomu, aby som zabil ja teba a ty mňa? Medzi tým nie je žiadny rozdiel.“

Každý jeden ľudský život má nevýslovnu hodnotu, pretože je darom od nebeského Otca. A preto nemôžeme myslieť iba na životy tých, ktorí sú zabíjaní v hluku vojnových bojov, a nestarať sa o životy tých, ktorí su zabíjaní v tichosti našich nemocníc. Hodnota ľudského života pred narodením je dnes v spoločnosti žiaľ veľmi pošliapaná. Preto chceme našou službou jeho hodnotu zviditeľniť a pozdvihnúť už od momentu, kedy ľudský život vzniká – teda od počatia.

Naša služba stojí na troch pilieroch: modlitba – blízkosť – láska:

1. MODLITBA

Čas, ktorý trávime pred nemocnicou, vypĺňame modlitbou. V tichom postoji držiac v rukách sv. ruženec – najsilnejšiu zbraň, ktorú nám podala naša nebeská Mamička v boji proti zlu. Pri nemocniciach, na miestach, kde sú najkrutejším spôsobom (roztrhaním za živa) zabíjané nenarodené deti, sa modlíme. To je to, čo môžeme urobiť. Spoločnou modlitbou prosiť a sprítomňovať na tomto mieste tmy pravé svetlo – nášho Pána. Matúš 18,20: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

2. BLÍZKOSŤ

Mnohí isto namietnu, že modliť sa za nenarodené deti dá aj doma, či v kostole. Iste, ale my si uvedmujeme, že práve v nemocnici, pred ktorou stojíme, sú zabíjané ľudské bytosti. Tieto nenarodené deti sú najnevinnejšou a najbezbrannejšou ľudskou bytosťou, opustenou dokonca i od svojej matky. Práve preto chceme byť blízko pri týchto deťoch. 

Ako čítame v knihe proroka Izaiáša v 49 kapitole (verš 15-16): Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou.“

Našou prítomnosťou pred nemocnicou na verejnosti navyše vyjadreujeme svoj postoj ZA ŽIVOT a poukazujeme na hodnotu ľudského života od počatia.

3. LÁSKA

V modlitbe s láskou prosíme nielen o záchranu života počatých detí, ale najmä o to, aby sa Pán dotýkal sŕdc ich rodičov, zdravotníkov, politikov a celej spoločnosti, a aby ich on sám premieňal. Naša prítomnosť a služba musí byť vždy konaná láskou, nikoho nesúdime, neodsudzujeme, naopak príjmame pohŕdavé slová, no tiež ponúkame pomocnú ruku. Spolupracujeme s organizáciami, ktoré pomáhajú mamičkám v rôznych životných situáciách pri nečakanom tehotenstve, či po liečení psychyckých a duševných problémov po potrate.

V našej službe nás poháňa láska k dieťaťu a k jeho matke, pretože v oboch vidíme samého Krista. 

„Kráľ im odpovie: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Mt 25, 40 

Takto chceme aj vás pozvať k šíreniu evanielia života. Naša služba prebieha v období trvania projektu – počas 9 mesiacov od 25. marca do 25. decembra 2022. Do tejto iniciatívy sa môže zapojiť každý. Príď, zastav sa na chvíľku a zotrvaj s nami v modlitbe a postav sa s nami za život!

Zoznam všetkých miest, v ktorých prebieha kampaň 9 mesiacov za život, nájdete na webe projektu

Katarína Kapinajová, koordinátorka kampane 9 mesiacov za život v Bratislave

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

2 Komentáre

  • Dobrý deň,
    chcem sa zapojiť do projektu 9 mesiacov pre život, v Žiline. Prosím, kedy budú prebiehať motlidby v Ziline, a kde?vďaka

    • Dobrý deň, informácie nájdete na webe https://9mesiacovzazivot.sk/mapa/ – vyhľadajte si „Žilina“, je úplne na konci stránky. Modlitby sa v Žiline uskutočňujú na 4 rôznych miestach.

Komentáre