Utrpeniu môžeme dať zmysel, ak ho trpezlivo znášame a s láskou Bohu obetujeme

Obety a utrpenia A. K. Emmerichovej (recenzia)

Annu Katarínu Emmerichovú iste netreba obzvlášť predstavovať. Mnohým sú známe jej videnia o živote preblahoslavenej Panny Márie či o umučení Pána Ježiša Krista. Menej sa už upriamuje pozornosť na prežívanie rôznych bolestí a utrpení spojenými s jej videniami, ktoré boli istou cenou za tieto videnia a za pomoc, ktorú mohla Anna Katarína poskytnúť tým, ktorí to potrebovali.

Nám, ľuďom súčasnej doby, sa život tejto blahoslavenej môže javiť veľmi vzdialený, priam až protichodný. Prečo je to tak? Podstatná časť života Anny Kataríny sa odohrávala v tichosti a skrytosti; medzi štyrmi stenami a na lôžku, kde si nesmierne veľa vytrpela, no zároveň, kde bola najbližšie svojmu Vykupiteľovi. Oproti tomu náš život je poznačený rýchlym tempom, neustálym pohybom, hlukom, konzumnosťou a rýchlou dostupnosťou všetkého možného. A, povedzme si úprimne, nikto z nás by nechcel za čokoľvek z toho dobrovoľne trpieť…

Čo nám teda táto skromná rehoľníčka a mystička môže povedať práve dnes?

Anna Katarína nás učí a pripomína, že:

  • Utrpeniu môžeme dať zmysel, ak ho trpezlivo a bez reptania znášame a s láskou Bohu obetujeme. Vtedy dostávame nekonečne veľa milostí, ktoré by sme za iných okolností sami nikdy nezískali a nie v takej miere.
  • V trápeniach má veľký význam obracať sa o pomoc k svätému Michalovi Archanjelovi a tiež k svätým, ktorí nám svoju pomoc a útechu neodmietnu a pre ich zásluhy máme nádej, že naše prosby budú na ich príhovor vypočuté.
  • Ak vlastníme relikvie svätých, máme s nimi zaobchádzať úctivo (o tejto téme sa viac dočítate v knihe Relikvie svätých a ich rozpoznávanie).
  • Netreba zabúdať ani na úctu k Božej Rodičke, Panne Márii a často chváliť Boha (Anna Katarína sa rada modlievala Te Deum).
  • Aby sme veľa vydobili pre svoju dušu či získali pomoc pre blížneho, nie je potrebné chodiť ďaleko.
  • Anna Katarína často videla veľké hrozby pre Cirkev, no zároveň to, ze plány Zlého ducha sa nevydaria. A cez takúto optiku by sme na vlastné trápenia mali pozerať aj my – odovzdať ich Božej prozreteľnosť i a veriť, že ťažké situácie budú vyriešené s ohľadom na naše dobro.
  • Život v ľudských očiach považovaný za blahoslavený či svätý sa neodohráva na výslní, ale v skrytosti – a tak to môže byť i v našom živote, pretože každý z nás je povolaný k svätosti.

Obety a utrpenia A. K. Emmerichovej pozostávajú z kratších videní – kapitol. Anna Katarína v nich často spomína pomoc pápežovi a Cirkev, ale aj ich nepriateľov.  Jej videnia nám umožňujú nazrieť do zákulisia kresťanských dejín, no i do záležitostí, o ktorých by sme sa inak nedozvedeli a vidieť ich v inom svetle. Táto kniha vo mne prebudila záujem o iné diela tejto pozoruhodnej mystičky. Rada si prečítam i životopis Anny Kataríny Emmerichovej.

Byť ako Mária

Autorka recenzie: Jana Gregorovičová

Bibliografický popis: EMMERICHOVÁ, A. K.; 2020. Obety a utrpenia A. K. Emmerichovej, Zachej.sk, 176 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-8211-190-6.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre