Upútavka mariánskej knihy modlitieb, ktoré vyšli prvýkrát knižne.

5 NOVÉN k Panne Márii, Pomocnici kresťanov

Slová: „Hľa, tvoj syn; hľa, tvoja matka“ obsahujú a vyjadrujú tajomstvo Ježišovej bezhraničnej lásky k celému ľudstvu. Jemu nestačilo, aby nám svojou zmiernou smrťou prinavrátil nebo. Chcel nám dať svoju najdrahšiu Matku. Pre každého z nás vždy bola a stále je láskavou a milujúcou Matkou. Vzdávajme jej vďaky a chváľme ju za to, že nás prijala za svoje deti. Usilujme sa byť hodní takejto veľkej výsady.

 Fr. Bonaventure Hammer  zostavil 5 novén k Panne Márii, Pomocnici kresťanov:

  • Novéna ku cti Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie
  • Novéna ku cti Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie
  • Novéna k sviatku Zvestovania Pána
  • Novéna ku cti Sedembolestnej Panny Márie
  • Novéna k slávnosti Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie

Ježiš Kristus je jediný prostredník,  ktorým sme boli zmierení s Bohom. Avšak je učením viery, že Boh nám ochotne udeľuje milosť, ak za nás orodujú svätí, najmä Preblahoslavená Panna Mária, kráľovná svätých. Svätí mali počas svojho pozemského života u Boha takú moc, že skrze ich modlitby a orodovanie sa udialo tisíce zázrakov. Čo potom od Boha nezíska tá, ktorej čnosti a zásluhy prevyšujú čnosti a zásluhy všetkých svätých a ktorá urobila viac na väčšiu Božiu česť a slávu než všetci svätí spolu? Jej svätosť je dokonalejšia než ich svätosť, preto nad nimi tróni v nebi a preto priazeň, s akou na ňu Boh hľadí, a následne sila jej orodovania sú oveľa väčšie.

Mária porodila Všemohúceho a nazýva ho svojím Synom. Jeho všemocnosť napĺňa nebo i zem. Vari tento nekonečný, všemohúci Boh – Syn, ktorý si ctí Máriu ako svoju Matku, nevypočuje jej orodovanie a nebude vnímať jej prosbu za tých, ktorí sa k nej utiekajú? Keď ju oslávil a vysoko vyzdvihol, vari dovolí, aby ho prosila zbytočne? Nie, je nemysliteľné, aby Boh – Syn nevypočul modlitby svojej Matky!

Svätí Otcovia a učitelia Cirkvi vzájomne súperia pri ohlasovaní sily Máriinho orodovania. Svätý Bernard Máriu nazýva „orodovníckou všemohúcnosťou“.  Keď sa všetci anjeli a svätí v nebi spoja a spoločne prosia Boha, ich modlitby sú modlitbami služobníkov, ale keď oroduje Mária, je to orodovanie Matky.

Boh, ktorý vo svojom nekonečnom milosrdenstve sa stará o všetky naše potreby, túži nás skrze Máriu utešovať, odstrániť nedôveru, posilniť nádej. Akou útechou pre človeka, ktorý sa utieka k Bohu v súžení alebo ho prosí o odpustenie hriechov je myšlienka, že pri tróne božského milosrdenstva má  láskavú a mocnú obhajkyňu – Máriu.

Povzbudení slovami uistenia o účinnosti modlitieb k Preblahoslavenej Matke, nájdime si čas na Márii milé modlitby deviatnika, v ktorých  budeme  9 dní rozjímať o dôležitých míľnikoch Máriinho života a v modlitbe prosiť i ďakovať.

Mária, Pomocnica kresťanov – oroduj za nás!

Mária, Pomocnica kresťanov – zachráň nás!

 

Monika Bugáňová, vydavateľstvo Zachej.sk

Bezstarostný pôst

 

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre