Uctite si posledné hodiny Ježiša na tejto zemi

Hodiny utrpenia nášho Pána Ježiša Krista vo videniach Luisy Piccarrety (recenzia)

Možno niektorí poznáte meno Anna Katarína Emmerichová. Táto  nemecká mníška mala na svojom tele stigmy rán ukrižovaného Krista, vo svojich víziách videla život Pána Ježiša a Panny Márie.

Už menej známa je Luisa Piccarreta, talianska vizionárka, ktorá už od svojich deviatich rokov mala zjavenia Ježiša Krista. V dospelosti ich na príkaz svojho spovedníka postupne zapisovala, a práve z týchto zápiskov vznikla aj kniha Hodiny utrpenia nášho Pána Ježiša Krista.

Cieľom knihy nie je zdokumentovať Ježišov život. Zameriava sa totiž len na posledných 24 hodín jeho pozemského života. Avšak nielen vo forme opisu udalostí, ale vo forme prežívania emócií, duchovného priblíženia sa a spolucítenia, rozjímania a modlitby.

Každá hodina poskytuje priestor lepšie sa vcítiť do prebiehajúcich udalostí, vnímať pocity Bohočloveka a ponúknuť mu svoju pomoc. Práve preto je v úvode knihy formulácia prípravnej i ďakovnej modlitby.

Prvá hodina meditácie nie je jedna hodina po polnoci, ako by sa predpokladalo, ale je to čas začiatku utrpenia Ježiša – čas od piatej do šiestej hodiny večer, kedy sa Ježiš rozlúčil so svojou matkou.

V ďalších hodinách sprevádzame Pána Ježiša do večeradla, zúčastníme sa poslednej večere s apoštolmi a odchádzame do Getsemanskej záhrady. Tam Ježiš prešiel tromi hodinami agónie až do príchodu Judáša s vojakmi.

Hoci väčšina z nás pozná tieto udalosti z evanjelií, predsa sa dozvieme podrobnosti, o ktorých sa tam nepíše. Spoznáme Ježiša ako muža modlitby, ktorý je spojený so svojím Otcom v každej minúte utrpenia, ponižovania, bolestí a výsmechu.

Krížová cesta je cestou stretnutí, pádov a bolesti. Ukrižovanie je záver utrpenia, plné hrôzy a predsa lásky Boha k človeku. Na kríži Ježiš pretrpel tri hodiny agónie:

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“

„Dnes budeš so mnou v raji.“

„Žena, hľa, tvoj syn! Hľa, tvoja matka!“

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

„Žíznim.“

„Je dokonané.“

„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“

Posledná – dvadsiata štvrtá hodina – prebieha popoludní od štvrtej do piatej hodiny, keď Ježiša pochovávajú.

Hoci sú tieto udalosti každoročne obsahom Veľkého piatku, nemusíme čakať na Pôstne obdobie. Môžeme si vybrať hociktorý deň v roku, aby sme si pripomenuli, čo všetko za hriechy ľudí vytrpel Boží Syn.

Kniha je vhodná nielen pre jednotlivca, ale aj pre kresťanské spoločenstvá, či už mládeže, žien alebo mužov. Počas spoločných stretnutí si môžu spoločne premeditovať posledné hodiny Pána Ježiša. Vybrať si jeden deň, počas ktorého si každú hodinu dňa pripomenú všetko, čo za nás vytrpel Syn Boha.

V knihe je uvedený návod, ako byť počas dňa v úzkom spojení s trpiacim Kristom. Meditácia na základe zjavení Luisy Piccarrety je modlitbou, opisom posledných hodín života Ježiša Krista.

Na záver úryvok z knihy:

Chcem ti priniesť zadosťučinenie za všetkých tých, ktorí sa odmietajú celkom odovzdať tvojej najsvätejšej vôli, strácajúc tak alebo umenšujúc v sebe vzácne ovocie tvojho vykúpenia. Môj Ježišu, aká bolesť preniká tvoje srdce, keď vidíš to množstvo ľudských stvorení, ktoré sa vymaňujú z tvojho náručia a spoliehajú sa len na seba samých! Môj Ježišu, zmiluj sa nad nimi všetkými, zľutuj sa nado mnou!

Autor recenzie: Ľubica Fibichová

Bibliografický popis: PICCARRETA, L.,2022. Hodiny utrpenia nášho Pána Ježiša Krista vo videniach Luisy Piccarrety [Riflessioni ed applicazioni sulle ore della Passione di Nostro Signore Gesú Cristo della Serva di Dio Luisa Piccarreta], Zachej.sk, 248 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8211-354-2.

 
4.7 Užívateľ (3 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

1 Comment

  • Tretí krát sa modlím 24 hodín utrpenia Pána. Hľadám skupinu 24 ľudí, ktorí by boli ochotní sa modliť 1 rok alebo jeden mesiac. Aby bola naplnená každý deň každá hodina.

Komentáre