Úcta k svätej Rite na Slovensku

Svätá Rita sa na Slovensku teší mimoriadnej obľube. Dôkazom toho je nielen úcta veriacich, ale aj časté pobožnosti či púte na počesť tejto veľkej svätice. Prinášame vám prehľad farností na Slovensku, v ktorých si môžete uctiť svätú Ritu hneď niekoľkými spôsobmi.

Kostol a Farnosť svätej Rity, Košice

Na jednom z najvyššie položených bodov v Košiciach, na kopci medzi sídliskom Dargovských hrdinov (Furčou) a Košickou Novou Vsou, sa vyníma budova Kostola svätej Rity a Kláštora svätého Augustína. Zvon, ktorý zatiaľ vo veži chýba, už netrpezlivo čaká na svoj veľký deň vo vedľajšej budove kláštora. Ale už teraz má kostol svoju duchovnú atmosféru a rovnako i kláštor bratov augustiniánov, ktorí v Košiciach pôsobia od roku 1995.

Úctu k svätej Rite začali augustiniáni (P. Pavol Benedik a P. Angelo Lemme) šíriť na Slovensku hneď po Nežnej revolúcii. Počnúc letnými mesiacmi v roku 1990 dávali duchovné obnovy v slovenských farnostiach a organizovali rôzne púte, pri ktorých rozprávali o Cascii – mieste, kde sa milióny pútnikov chodia modliť k svätej Rite a prosiť za seba a svojich drahých. Obaja v tom čase slúžili v Kostole svätej Rity v Cascii, sprevádzali pútnikov, spovedali ich a poznali mnohých, ktorým sa stal zázrak uzdravenia či odpustenia. Sám P. Pavol Benedik na príhovor svätej Rity a vďaka modlitbám augustiniánskych mníšok z Cascie prekonal veľmi ťažkú chorobu a operácie, pred ktorými mu lekári dávali len veľmi malú šancu na prežitie.

V roku 1995 sa augustiniáni usídlili v Košiciach a kázanie o svätej Rite prerástlo do pravidelných pobožností v podobe 15 štvrtkov svätej Rity či slávenia jej sviatku v Kostole svätej Anny v Ťahanovciach, ktorý bol najbližšie k provizórnemu kláštoru na Kostolianskej ulici. Aj v rámci misií odznelo veľa kázní o živote a spiritualite svätej Rity a tá sa stávala čoraz obľúbenejšou i vďaka originálnemu ruženčeku svätej Rity z Cascie so siedmimi tajomstvami, rôznym publikáciám (3 novény, 15 štvrtkov, 7 cností a pod.) a devocionáliám. Jeden zo zázrakov svätej Rity je vybudovanie kostola zasväteného tejto patrónke nemožných vecí.

Kostol svätej Rity v Košiciach, moderný kruhovitý chrám, posvätil v roku 2018 košický pomocný biskup Marek Forgáč za prítomnosti opátky Kláštora svätej Rity v Cascii sr. Márie Rózy Bernardinis. Dielo architekta Jána Zajaca zaujme zlatým pásom v oltárnej časti, ktorý vyúsťuje do svetlíka, aby veriacim pripomínal, že Kristus je svetlo sveta. Samotný zlatý pás zase vyjadruje myšlienku svätého Augustína, že spoločenstvo má byť jedno srdce a jedna duša v Bohu. Zlatý svätostánok je zasadený do zlatého pásu, ktorý akoby stúpal do neba, a hneď vedľa neho sa skvie socha svätej Rity v životnej veľkosti. Svätica drží v rukách kríž, s ktorým bol spätý celý jej život.

V podzemí kostola sa nachádza malá kaplnka s relikviami svätej Rity v striebornon pozlátenom relikviári v tvare ruže, ktorý na návrh augustinána otca Pavla Benedika vytvorili bratia Massimo a Alessandro Piraniovci z remeselníckej rodiny z Ríma. Ruža je symbolom svätej Rity, ktorý v sebe spája jej lásku (krása ruže) i bolesť (jej tŕne). Tento vzácny dar priniesla na Slovensko 27. apríla 2018 delegácia z Cascie, ktorej členmi boli arcibiskup diecézy Mons. Renato Boccardo, rektor Baziliky svätej Rity Bernardino Pinciaroli, primátor Cascie Mario De Carolis a ďalší hostia z Talianska. Relikviár bol slávnostne odovzdaný priorovi kláštora P. Jurajovi Pigulovi za prítomnosti emeritného košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča.

Ľudia z Košíc a okolia i celého Slovenska prichádzajú do tohto kostola, aby sa modlili za svoje rodiny a načerpali silu, ktorá plynie z príkladu života svätej Rity. Kostol svätej Rity v Košiciach sa v krátkom čase stal znamením nádeje, miestom modlitby o pokoj a odpustenie, svätyňou zmierenia.

Farnosť Povýšenia Svätého kríža, Zlaté Klasy

Tradícia púte ku svätej Rite sa vo farnosti v Zlatých Klasoch začala v roku 1994 s príchodom dekana – farára vdp. Alexandra Naszvadiho do farnosti, ktorý je jej veľký ctiteľ. Z pôvodnej jednodňovej slávnosti v deň jej liturgickej spomienky (22. mája) sa úcta k svätej rozšírila i o prípravu, ktorá trvá 15 týždňov pred týmto sviatkom. Samotná púť, medzi veriacimi nazývaná aj „hody ruží“, sa zvyčajne koná v nedeľu predchádzajúcu sviatok svätej Rity.

Kostol v Zlatých Klasoch. Foto: GloriaDEI

Farnosť svätého Jána Krstiteľa, Sereď

Dekan a farár Ján Hallon v spolupráci s laikmi a predovšetkým s pomocou horliteľky pani Aleny Kurilovej sa postaral o prítomnosť relikvie svätej Rity v miestnom kostole v Seredi. Najprv listom oslovili predstaveného Rehole svätého Augustína na Slovensku P. Juraja Pigulu, a tak prostredníctvom pátrov augustiniánov kontaktovali Kláštor svätej Rity v Cascii. Opátka v Cascii sa rozhodla darovať relikviu svätej Rity farnosti v Seredi okrem iného preto, že medzi laikmi už pôsobila skupina, ktorá sa pravidelne modlila k svätej Rite. Relikvia prišla do farnosti na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. decembra 2020, ale pre pandemické opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa jej inštalácia uskutočnila až 13. 6. 2021. Celebrantom a kazateľom na slávnostnej svätej omši pri tejto príležitosti, ktorú slúžil s pánom dekanom a farárom Jánom Hallonom, bol P. Juraj Pigula OSA. Na záver bola relikvia svätej Rity inštalovaná na bočnom oltári. Každého 22. dňa v mesiaci po svätej omši sa veriaci zo Serede a blízkeho i ďalekého okolia modlia pri nej ruženček svätej Rity a ďalšie modlitby.

Úryvok pochádza z knihy Príbeh svätej Rity, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Foto: augustiniáni

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre