Testament exorcistu – Rozhovory o Bohu a satanovi (recenzia)

„Niekto by si mohol myslieť, že zlo je potrebné, lebo potom sa chváli dobro; rovnako aj lož, lebo potom sa ospevuje pravda.  Lenže dobro a Boh sám nepotrebujú tmu, aby dokázali, že sú svetlom”(str. 74).

Testament exorcistu

Na pohľad útla kniha Testament exorcistu: Rozhovory o Bohu a Satanovi, ukrývajúca vyše 200 strán, je rozhovorom s pátrom Gabrielom Amorthom a jeho svedectvom o Božej dobrote.

Celkovo kniha obsahuje 10 kapitol, zahŕňajúce témy ako napr. pokúšanie Ježiša na púšti, neodporovanie zlému a čo znamená nastaviť druhé líce. Odpovedá i na pálčivé otázky kresťanstva ako napr. ako sa podľa Božieho slova správať k zlým ľuďom. Dotýka sa i tém ako dôležitosť otca a celkovo rodičov v rodine a vyjadruje sa k duchovným zbraniam, ktoré môžeme v našom boji využívať. Témy sú teda rôzne.

Kniha je doplnená fotografiami pátra Amortha z rôznych období jeho života, poznámkami pod čiarou a je písaná formou otázok a odpovedí. Takisto cituje veľa iných zdrojov a autorov, obsahuje odborné – i kultúrne – referencie, ako napr. diela Danteho či Ghándího. Samozrejme, opiera sa i o sv. Písmo a príklady zo života svätých. Je doplnená i o príklady z exorcizmov, pričom sa tu predstavuje práca exorcistu ako taká. Celkovo je to kniha odborná a rozhodne to nie je oddychové čítanie pred spaním – človek sa potrebuje na riadky plne koncentrovať.

Na rozdiel od predošlých diel, kde páter Amorth viac opisuje diabla,  tak tu sa neupriamuje pozornosť naňho ale na láskavosť dobrého Boha. Okrem iného tu autor predstavuje niektoré (falošné) predstavy o Bohu. „To, že Boh je pravý Boh,  pochopíme, keď sa začneme presviedčať o tom, že ho ešte nepoznáme dostatočne.  Neostáva nám teda iné, než čakať, aby sme ho mohli poznať stále viac”(str. 37). Takisto odpovedá na vnútornú túžbu mnohých ľudí poznať Boha a podotýka, že „ak by sa náš Pán zjavil „celý” nám, ľuďom tohto sveta,  boli by sme ním takí priťahovaní, že by sme stratili chuť zostať tu,  a nemohli by sme robiť ináč, len ísť za ním a zostať pri ňom.” (str. 50).

V knihe tiež zdôrazňuje, že „prvý krok lásky” vždy urobí Boh (str. 63),  no tiež vysvetľuje, prečo ľudia na toto pozvanie lásky neodpovedajú:  „Pánova vinica…nedokáže vnútorne pochopiť pozornosť a starosť,  ktorú o ňu (Pán) má” (str. 57).

Čo sa týka Nepriateľa, páter Amorth vysvetľuje, aké je hlavné posolstvo, ktoré diabol šíri: „Boh ťa nemiluje” (str. 74). Tiež sa vyjadruje k tomu, akým spôsobom sa zobrazoval a i prezentoval v minulosti, čo sa diametrálne odlišuje od dnešku, a hovorí, že je dôležité naňho pamätať – a je potrebné jeho pohyby predvídať (str. 93).

Osobne ma najviac zaujali odpovede na dve pálčivé otázky – prečo Boh dovoľuje, aby nás diabol pokúšal a prečo má zmysel nastaviť druhé líce. Aby som neprezradila všetko, snáď zahrniem len časť odpovede na druhú otázku, ktorá prezrádza hĺbku skúsenosti pátra Amortha:

„Keď sa tak zachovám, nielen milujem a odpúšťam tomu, kto ma udrel, ale prekvapím ho až tak, že ho pritiahnem k sebe. Potom už nebude môcť ináč, len objaviť hlboký dôvod, prečo som mu nastavil tvár, aby ma udrel. Nie je to zbabelosť, sebazničenie, bojazlivosť, ale nasýtenosť Božou nezištnosťou… A rozhodne sa nechať milovať dobrým Bohom. Čiže táto karta neodporovania zlému vždy vyhráva” (str. 143). Viac si treba prečítať v tomto dialogickom diele, ktorého hlavné posolstvo je jasné: Náš Boh je dobrý Boh.

Testament exorcistu

Autor recenzie: Soňa Záňová

Bibliografický popis: AMORTH, G. 2017. Testament exorcistu: Rozhovoroy o Bohu a satanovi [Dio piú bello del Diavolo. Testamento spirituale], Bratislava : Don Bosco, 204 s., brožovaná, ISBN 9788080743840.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre