Svätý Riccardo Pampuri: Príbeh výnimočného lekára

Prvého mája má sviatok svätý Riccardo Pampuri, lekár z Hospitálskej rehole svätého Jána z Boha. Spoznajme jeho životný príbeh a uctime si pamiatku tohto svätca modlitbou. 

Riccardo Pampuri sa narodil v roku 1897 v Taliansku. V útlom veku mu zomreli rodičia. Starostlivosť o neho a jeho súrodencov prebrali jeho starí rodičia a teta. Od detstva túžil byť kňazom. Jeho strýko, ktorý bol lekárom, ho však inšpiroval vydať sa na cestu medicíny. V prvej svetovej vojne slúžil ako poľný lekár. Po vojne začal svoju vlastnú prax lekára, kde sa staral najmä o chudobných. Vstúpil do ošetrovateľskej rehole Milosrdných bratov sv. Jána od Boha. Počas svojho rehoľného života bol vzorom dobrosrdečnosti. Ochorel na zápal pohrudnice, čo vyústilo až do tuberkulózy. Po dlhej, neúspešnej liečbe zomrel 1. mája 1930.

Po jeho smrti sa sláva svätosti, ktorou v živote oplýval, rozšírila po celom svete. Veriaci ohlasovali, že na jeho príhovor získali od Boha mnohé zázračné milosti.

Svätý Ján Pavol II. vyhlásil 1. novembra 1989 Riccarda Pampuriho za svätého.

Krátky, ale intenzívny život svätého Riccarda je podnetom pre každého z nás, ale najmä pre mladých ľudí, lekárov a rehoľníkov. Mládeži adresuje odkaz, aby radostne a odvážne žili kresťanskú vieru, počúvali Božie slovo a odovzdávali Kristove posolstvo iným, ktorí Ježiša ešte nepoznajú.

Lekárom, svojim kolegom, adresuje výzvu, aby svoje povolenie oživovali kresťanskými, ľudskými a profesionálnymi ideálmi, aby bolo autentickým poslaním sociálnej služby a bratskej lásky.

Rehoľníkom, najmä tým, ktorí pracujú v nemocniciach, zveruje odkaz, aby v pokore žili, slúžili a prinášali Božieho Ducha medzi chorých.

Jeho liturgický sviatok sa slávi 1. mája.

Vyznania Riccarda Pampuriho (prevzaté z jeho listov)

Na príhovor svätého Riccarda Pampuriho:

  1. Pane, daj mi vždy myslieť len na teba.
  2. Pane, pomôž mi robiť aj tie najmenšie veci s veľkou láskou.
  3. Pane, daj, aby som ti vždy slúžil – nie zo strachu z trestu, ale z lásky.
  4. Pane, pomôž mi vždy hľadať pravdu, lebo kde je pravda, tam aj aj tvoje najvyššie dobro.
  5. Pane, všetky moje myšlienky, slová a skutky, nech ťa chvália a slúžia ti.
  6. Pane, daj mi milosť slúžiť iným tak, akoby som slúžil tebe.
  7. Pane, daj mi poznať tvoju vôľu.
  8. Pane, nedovoľ, aby mi pýcha, sebectvo, alebo iná zlá vášeň zabránila vidieť Ježiša vo svojom blížnom.
  9. Ó Mária, zatras mnou, zobuď ma z mojej strnulosti, lenivosti a zapáľ ma tým božským plameňom lásky, ktorý priniesol medzi nás tvoj Syn, Ježiš Kristus.

Svätý Riccardo Pampuri zdôrazňoval, že modlitba je súčasťou uzdravenia. Prízvukoval, že modlitbou sa uzdravujeme iba vtedy, keď si uvedomíme, že nie sme pánmi svojho života, lebo práve modlitbou vzývame toho, od ktorého náš život závisí. Chorým v ich neistote vždy pripomínal, aby si najprv vyliečili biedu duše, potom telo. Chorobu v ľudskom živote chápal ako príležitosť polepšiť sa.

Svätý Riccardo Pampuri, oroduj za nás!

PhDr. Lenka Debnár

Obrázok: ohsjd.org

5 Užívateľ (9 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre