Spoznajte vizionárov z Medžugoria

V roku 1981 sa Panna Mária v dedinke Medžogorie začala zjavovať šiestim mladým ľuďom: Ivanke, Mirjane, Vicke, Ivanovi, Jakovovi a Mariji. Pri príležitosti vydania exkluzívnej novinky s názvom Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria vám prinášame stručný príbeh každého z nich.

IVANKA IVANKOVIĆ. Narodila sa 21. júna 1966 v Bijakovići, teda priamo v tej časti Medžugoria, kde sa začali zjavenia. Bola to ona, kto ako prvý z vizionárov uvidel a spoznal Pannu Máriu, ktorá sa 24. júna 1981 zjavila na pahorku Podbrdo. 7. mája 1985 jej Panna Mária zverila posolstvo známe ako „desiate tajomstvo“ a odvtedy sa jej prestalo dostávať každodenných zjavení. Namiesto toho sa jej Panna Mária začala zjavovať raz za rok, každého 25. júna; pri tejto príležitosti jej postupne objasňuje obsah desiatich tajomstiev. Panna Mária ju žiada najmä o to, aby sa osobitným spôsobom modlila za rodiny. Je vydatá, má tri deti a žije v Medžugorí.

MIRJANA DRAGICEVIĆ. Narodila sa 18. marca 1965 v Sarajeve. 25. decembra 1982 jej bolo odovzdané desiate tajomstvo, čo bol zároveň posledný deň jej každodenných zjavení. Odvtedy ich máva raz za rok, 18. marca, práve keď slávi narodeniny. Uvedená skutočnosť však nie je ozajstný dôvod výsady, ktorú dostala: ten sa podľa Panny Márie stane jasným v čase, keď sa začne napĺňať obsah jednotlivých tajomstiev. Počnúc 2. augustom 1987 sa jej Panna Mária zjavuje aj každý druhý deň v mesiaci, v  ostatných rokoch najmä s  posolstvami pre „tých, ktorí zatiaľ nepoznajú Božiu lásku“ (2. marca 1997). Modliť sa zvlášť za neveriacich je poslanie, ktoré jej bolo osobitne zverené. Je vydatá, má dve dcéry a žije v Medžugorí.

VICKA IVANKOVIĆ. Narodila sa 3. septembra 1964 v Bijakovići, jednej zo štyroch častí, z  ktorých pozostáva Medžugorie. Doposiaľ jej bolo odhalených deväť z desiatich medžugorských tajomstiev a  každodenné zjavenia trvajú dodnes. Tvrdí, že bola obdarená zvláštnym privilégiom – Panna Mária jej nadiktovala celý svoj život, ktorý zapísala do štyroch zošitov; budú zverejnené, keď tak rozhodne Kráľovná pokoja. Zvláštny úmysel, na ktorý sa má z poverenia Panny Márie modliť, je požehnanie pre chorých. Je vydatá, má dve deti a žije v Medžugorí.

IVAN DRAGICEVIĆ. Narodil sa 25. mája 1965 tiež v Bijakovići. Do dnešného dňa mu bolo odovzdaných deväť z  desiatich medžugorských tajomstiev a  naďalej má každodenné zjavenia. Panna Mária mu dala za úlohu modliť sa najmä za mladých ľudí a  kňazov. Už niekoľko rokov vedie modlitbovú skupinu, k čomu ho vyzvala sama Kráľovná pokoja. Oženil sa s dievčaťom pochádzajúcim z Ameriky, majú tri deti a žije striedavo v Bostone a Medžugorí.

JAKOV COLO. Narodil sa 6. marca 1971 v Sarajeve ako najmladší zo všetkých šiestich vizionárov. 12. septembra 1998 mu bolo ohlásené desiate tajomstvo a počnúc týmto dňom prestal mať každodenné zjavenia. Odvtedy sa mu Panna Mária zjavuje raz za rok – 25. decembra. Kráľovná pokoja ho poverila, aby sa modlil najmä za chorých. Oženil sa s dievčaťom z Talianska, majú spolu tri deti a žijú v Medžugorí.

MARIJA PAVLOVIĆ. Narodila sa 1. apríla 1965 v časti Bijakovići v Medžugorie. Bolo jej odhalených deväť tajomstiev a dodnes má každodenné zjavenia. Panna Mária jej každého 25. dňa v mesiaci – čo je deň, keď mali všetci šiesti vizionári spoločne prvé zjavenie (25. júna 1981) – zveruje posolstvo pre medžugorskú farnosť a celý svet. Kráľovná pokoja jej odovzdala do modlitieb predovšetkým duše v očistci. Vydala sa za muža pochádzajúceho z Talianska, majú spolu štyri deti a žije striedavo v Monze a Medžugorí.

Úryvok pochádza z novinky Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria.

Svätý Amfilochij

Martina Bednáriková, Zachej.sk

2.5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre