Spoznajte 3 ženy, ktoré obrátili svojich manželov

Problémy v manželstve zakusuje každý jeden pár. Čo však robiť v prípade, ak sa nezhody medzi manželmi týkajú nejednoty vo viere?

Prinášame vám nezyčajné životné príbehy troch výnimočných žien, ktoré vďaka svojej trpezlivosti, modlitbe a vytrvalosti vyprosili u Boha obrátenie svojich manželov. Hoci na Slovensku nie sú známe, našu pozornosť si určite zaslúžia. Všetky tri – Nonna, Alžbeta Portugalská a Alžbeta Leseurová – majú napriek rozdielnym zázemiam a dobám, v ktorých žili, spoločnú jednu vec: spása ich manželov bola pre ne dôležitejšia než všetko ostatné. Veríme, že vás ich príklad povzbudí na vašej životnej ceste a ich orodovanie pomôže aj vášmu manželstvu.

Svätá Nonna

Nonna sa narodila okolo roku 280 do veľmi zbožnej rodiny. V mladosti sa však zamilovala a vydala za muža menom Gregor, ktorý bol členom židovsko-pohanskej sekty hypsistariánov a vzýval najvyššieho boha Hypsistosa. Nonna Gregora nesmierne milovala a jeho pohanstvo jej spôsobovalo veľkú bolesť. Uvedomovala si, že spása jej manžela je v ohrození, a preto sa za jeho obrátenie modlila dňom i nocou. Vykonávala mnoho pôstov a vyronila veľa sĺz. Bez prestania prosila Boha, aby mu dal poznať pravú vieru.

Po mnohých rokoch sa jej manžel Gregor skutočne obrátil. Stal sa horlivým v prežívaní katolíckej viery, bol vyhlásený za biskupa miestnej cirkvi v Nazianze a po svojej smrti bol dokonca vyhlásený za svätého. Nonnine modlitby boli vyslyšané. No to nie je všetko. Nonna mala s Gregorom tri deti – svätého Gregora Naziánskeho, svätého Cézarea Naziánskeho a svätú Gorgóniu, ktorej manžel sa mimochodom tiež obrátil vďaka Gorgóniiným modlitbám. Skutočne svätá rodina, však?

Nonna zomrela v roku 374 v Nazianze po smrti svojho manžela a dvoch detí. Prežil ju len jej syn, známy svätec Gregor Naziánsky.

Svätá Alžbeta Portugalská

Alžbeta sa narodila okolo roku 1270 v španielskom meste Zaragoza ako šieste dieťa aragónskeho kráľa Petra III. a jeho manželky Konštancie. V roku 1282 ju rodičia vydali za 20-ročného portugalského kráľa Denisa. Alžbeta mala v tom čase len 12 rokov, no napriek tomu bola vzorom všetkých čností. Často sa zúčastňovala na bohoslužbách a pobožnostiach, pomáhala chorým a chudobným.

S Denisom mala tri deti – Konštanciu, Alfonza a Alžbetu. Denis však bol Alžbete neverný. Pohoršlivo žil s inými ženami, s ktorými mal aj niekoľko detí. Alžbeta sa ustavične modlila za jeho obrátenie a bola voči nemu nesmierne trpezlivá. Dokonca sa s láskou starala aj o jeho nemanželské deti.

Alžbeta neváhala pre dobro svojho manžela aj trpieť. V čase konfliktu medzi Denisom a jeho synom Alfonzom sa hrdinsky snažila o ich zmierenie. Hoci ju najprv rozhnevaný Denis pozbavil príjmov, poslal do vyhnanstva a dal strážiť, jej trpezlivosť a ochota znášať potupu napokon priniesla svoje ovocie. Alžbeta sa z vyhnanstva podarilo utiecť a syna s otcom zmieriť. Zabránila tak hroziacej vojne.

Keď kráľ Denis vážne ochorel, Alžbeta ho ošetrovala a pripravovala na smrť. Vďaka nej sa Denis na smrteľnej posteli obrátil, kajúcne prijal sviatosti a zomrel odovzdaný do Božej vôle 6. januára 1325. Po manželovej smrti sa Alžbeta utiahla do ústrania. Zomrela ako zbožná členka tretieho rádu sv. Františka v náručí svojho syna, kráľa Alfonza IV.

Božia služobníčka Alžbeta Leseurová

Alžbeta sa narodila v roku 1866 v Paríži v dobrej katolíckej rodine ako najstaršia z piatich detí. V roku 1889 sa vďaka priateľom zoznámila s doktorom Félixom Leseurom, do ktorého sa zamilovala. Zosobášili sa krátko po svojom zoznámení. Pár mesiacov po svadbe však Alžbeta zistila, že jej manžel, ktorý bol vychovaný ako katolík, vieru počas štúdia medicíny úplne opustil a stal sa ateistom.

Napriek rozdielom vo viere sa Alžbeta a Félix veľmi milovali, no deti nikdy nemali. Pohybovali sa vo vyšších spoločenských kruhoch, a preto často cestovali. Félix neskôr začal verejne hovoriť o svojom ateizme, stal sa editorom známeho proticirkevného časopisu a publikoval v ňom mnoho článkov namierených proti Bohu a Cirkvi. Pod jeho vplyvom Alžbeta v roku 1897 zanechala vieru a vzťah s Bohom. Keď jej však Félix dal prečítať dielo známeho francúzskeho filozofa Renana s úmyslom celkom zničiť posledné kúsky jej viery, stal sa presný opak. Alžbeta začala študovať Sväté písmo a diela cirkevných otcov, aby o viere zistila viac a spoznala argumenty na Renanove zápisky, ktoré považovala za pomýlené.

Alžbeta vďaka tomu zažila hlboké vnútorné obrátenie. Jej už aj tak chatrné zdravie sa však postupne začalo ešte viac zhoršovať. Alžbeta si všetky svoje ťažkosti súvisiace s manželovým nepochopením a výsmechom priateľov, ktorí vieru považovali za staromódny prežitok, nechávala pre seba. Viedla si denník, do ktorého si zaznamenávala všetky svoje ťažkosti, radosti a túžby. Veľmi túžila po manželovom obrátení, a tak za neho obetovala každú nepríjemnosť a bolesť. Úpenlivo prosila Boha, aby si Félixa pritiahol k sebe.

Alžbeta zomrela v roku 1914 v náručí Félixa, ktorému na smrteľnej posteli predpovedala, že sa po jej smrti obráti a stane dominikánskym kňazom. Félix následne objavil jej denník a poslednú vôľu a zistil, že Alžbeta všetko svoje utrpenie obetovala za jeho obrátenie. Hoci ju miloval, jej snahy považoval za sentimentálne. Vybral sa do Lúrd, kde chcel Alžbetin denník zničiť a napísať do svojho časopisu kritický článok o obráteniach a uzdraveniach, ktoré sa tam udiali. Miesto toho sa po príchode do Lurdskej jaskynky v sekunde úplne obrátil. Stal sa dominikánskym kňazom, Alžbetin denník publikoval a po zvyšok života rozširoval úctu k tejto výnimočnej žene, ktorej bol pridelený titul Božia služobníčka.

Svätá Nonna, svätá Alžbeta Portugalská a Božia služobníčka Alžbeta Leseurová, orodujte za nás!

Martina Bednáriková, Zachej.sk

5 Užívateľ (10 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre