Spasiteľ sveta

Kráľa kráľov uctieva všetko stvorenie – iba my ľudia niekedy zabúdame, že máme toto privilégium. Sme takí zahľadení do seba, že nás často ovládne pýcha, hnev a mrzutosť, a to najmä v zhone predvianočného obdobia. Preto dnes zabudnite na seba a uprite zrak na Kráľa slávy. Nech je dnes vaším stredobodom on aj vďaka zamysleniu, ktoré vám prinášame z novej knihy Pripravte mu miesto.

Pred viac než dvetisíc rokmi stáli na vrcholku kopca pastieri, ako bolo ich zvykom. Strážili ovce, pravdepodobne určené na chrámovú obetu. Skús si predstaviť, čo pre nich znamenala takáto „nočná“. Nad hlavou nebo plné hviezd a žiarivý mesiac, vzduchom sa nesú zvuky pasúcich sa oviec. Pastieri sa prechádzajú a sem-tam prehodia slovko či dve. Aj tu nachádzame nič netušiace dobré duše, ktoré si svedomito plnia každodenné povinnosti a nevedia, že nebo sa chystá zostúpiť na zem.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2, 8 − 14)

Prvé Vianoce boli možno všelijaké, ale určite neboli komerčné, uponáhľané ani prečačkané. Ježiš prišiel na tento svet z lona chudobnej mladej dievčiny. Narodil sa v maštali a uložili ho do sena jasličiek, pretože svet preňho nemal pripravené miesto. Nebesia aj napriek tomu slávili jeho narodenie. Tí, ktorí mali sluch naklonený k nebu, spoznali, že Ježiš prišiel na zem. Moc Najvyššieho spočinula na nečakanom stretnutí pastierov, dieťaťa, jeho mladučkej matky a pestúna. Našli sa však mnohí, ktorí jeho príchod nebrali na vedomie – ani pred tými dvetisíc rokmi, ani dnes. Napriek tomu k nám prišiel. Aký úžasný dar nám v Ježišovi Boh dal!

Ako Ježiš rástol, tí, ktorí ho očakávali, okamžite spoznali, kým je. Ostatní boli svedkami jeho zázrakov, na vlastné oči videli, ako napĺňa prastaré proroctvá, ale napriek tomu odmietali uveriť. Ježiša potrebuje každé ľudské srdce – len málo ich je však ochotných prijať ho.

Vo svojej biblickej štúdii Secrets Jesus Shared (Čo nám Ježiš prezradil) Jennifer Kennedyová Deanová píše:

Keď sa Ježiš prechádzal po planéte Zem, duchovno volalo: „Toto je Boh!“ Uzdravoval, učil, dotýkal sa myslí a sŕdc, smial sa a miloval, a  duchovno volalo: „Toto je Boh!“ Visel dobitý na kríži a duchovno volalo: „Toto je Boh!“ A keď vstal z mŕtvych, a porazil smrť, duchovno zvolalo: „Toto je Boh!“

Všimol si si, že celebrity, spevácke hviezdy a dôležitých lídrov zvyčajne sprevádza hlúčik ľudí, ktorí im posluhujú, pomáhajú a snažia sa vyplniť, čo im vidia na očiach? Majú kuchárov, upratovačky, poslíčkov či osobných strážcov. Predstav si, do akých výšok by sa vznieslo tvoje ego, keby ti niekto otváral dvere, nosil jedlo a správal sa, ako by si bol omnoho dôležitejší než všetci ostatní.

Mnohí z tých, ktorí majú moc a prostriedky, zneužívajú svoje postavenie, aby dosiahli, čo chcú – často na úkor druhých.

Ešte nebol čas – a už bol Ježiš. Všetko stvorenstvo prešlo jeho rukami. Je Bohom, ktorý vdýchol svetlo hviezdam, kráľ vesmíru, Spasiteľ sveta. Ježišovi však nikdy nenapadlo zneužiť postavenie Božieho Syna vo svoj prospech. Urobil pravý opak. Mohol, a preto využil svoju božskú prirodzenosť v náš prospech. A stálo ho to život.

Pyšní ľudia – pokiaľ sa nerozprávajú s niekým pyšnejším či dôležitejším, než sú oni – vám tresnú slúchadlom, keď im poviete, že majú chvíľku počkať. Ježiš však stojí pred dverami tvojho srdca a klope. Čaká, kým sa ty sám rozhodneš, či ho vpustíš (pozri Zjavenia 3, 20). Asheritah Ciuciuová píše:

My neflirtujeme so slabochom ani sa nepodlizujeme bezvýznamnej celebrite, ktorá verí, že raz uspeje. Uctievame Kráľa kráľov, ktorému patrí všetka sláva a  česť, toho, ktorému nebesia, anjeli, všetko stvorenstvo a zástupy spasených neustále vzdávajú chválu. Kto je tento Kráľ slávy? Ježiš je jeho meno. 

Kráľ vesmíru nie je tyran a despota. Je Spasiteľom sveta.

Príbeh Vianoc nepatrí do včerajších novín. Patrí do dobrej noviny a je horúcou novinkou! Spása nie je len post scriptum na záver tvojho života a Vianoce nie sú len kurióznou poviedkou. S Ježišovým narodením zostúpilo na zem Božie kráľovstvo.

Nedovoľ, aby prešla čo i len minútka, a ty si nevzdal Bohu chválu, ktorú si zaslúži. Poslal svojho Syna, aby za teba dal život. Oslavuj s  radosťou. Obdaruj svojich drahých zmysluplnými darčekmi. Pomôž chudobným. Zabav sa na poriadnej oslave. Ale nedopusť, aby komerčné svetské Vianoce zatienili pravú podstatu týchto prelomových sviatkov. Ježiš medzi nás prišiel a príde znova. Chváľme Kráľa slávy, lebo vykonal veci zázračné.

Úryvok pochádza z knihy Pripravte mu miesto, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

5 Užívateľ (9 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre