Rozjímanie o Ježišovom utrpení podľa Luisy Piccarrety

Strávte čas s Ježišom a utešte ho v jeho obrovskej samote a bolesti, ktoré predchádzali jeho umučeniu! Prinášame vám krátke rozjímanie od talianskej mystičky Luisy Piccarrety, vďaka ktorému prežijete chvíľu s Ježišom v Getsemanskej záhrade a svojou prítomnosťou ovlažíte jeho ubolené srdce.

Prípravná modlitba

Ježišu, môj božský Vykupiteľ! Vezmi ma so sebou, spolu so svojimi troma drahými apoštolmi, aby som mohla byť pri tebe počas tvojej agónie v  Olivovej záhrade. Napomenutá sladkou výčitkou, ktorou si sa obrátil na Petra a ostatných dvoch spiacich učeníkov, chcem s tebou bdieť v Getsemani. Sama chcem pociťovať muky tvojho agóniou zmietaného srdca a tvojho namáhavého dychu. Chcem upriamiť svoj pohľad na tvoju božskú tvár a pozorovať, ako bledne, ako sa rozrušuje, desí a skláňa do prachu.

Môj trpiaci Ježiš, vidím, ako sa potácaš a  padáš, raz na jednu stranu, raz na druhú, pozorujem, ako spínaš svoje stŕpnuté, milujúce ruky. Počujem stonanie, výkriky lásky a nepochopiteľnej bolesti, ktoré vysielaš k nebu. Môj Ježišu, zmietaný agóniou v pochmúrnej Getsemanskej záhrade, v tomto čase, kedy ti budem robiť spoločnosť, na mňa daj vytrysknúť pramienku, spŕške tvojej najúctyhodnejšej krvi, ktorá prívalmi steká z tvojich presvätých údov. Ty si môj najvzácnejší očistný kúpeľ, moje najvyššie dobro, ktoré je pre mňa zmietané agóniou. Dovoľ mi, aby som ťa vypila do poslednej kvapky a aby som spolu s tebou okúsila aspoň jediný dúšok z horkého kalicha svojho milovaného, pocítiac v sebe bolesti tvojho božského srdca. Daj, aby som si roztrhla srdce, kajajúc sa za to, že som toľko ráz urazila svojho Pána, ktorý pre mňa podstúpil smrteľnú agóniu.

Môj Ježišu! Daj mi milosť, pomôž mi trpieť, vzdychať a plakať spolu s tebou, pomôž mi stráviť s tebou čas osamote v Olivovej záhrade.

Bolestná Matka Mária, nech je v mojom srdci taký súcit s  tvojím agóniou zmietaným Synom, aký pociťovalo tvoje srdce preniknuté mečom bolesti. Nech sa tak stane. Amen.

(Krátko rozjímajte o Ježišovej agónii v Getsemanskej záhrade)

Ďakovná modlitba

Ďakujem ti, môj najsladší Pane, že si mi doprial stráviť v tvojej spoločnosti čas, kedy si bdel v Getsemanskej záhrade a prežíval strašnú agóniu. Môj dobrý Ježišu, akú malú útechu si len vo mne našiel! Ty však vďaka svojej nekonečnej láske a prehojnej dobrote svojho milosrdného srdca nachádzaš úľavu aj v tej najmenšej štipke súcitu, ktorý ti prejaví ktokoľvek z nás. V mojej mysli nikdy nevybledne pohľad na tvoju najúctyhodnejšiu osobu, ktorá tu stojí predo mnou, chvejúca sa, skľúčená, zlomená, ponížená až do prachu a celá pokrytá krvavým potom, ktorý vytryskol z temnej getsemanskej hrôzy. Ježišu, na vlastnej koži som zakúsila, že stáť pri tebe v tvojich bolestiach a pociťovať čo i len kvapku horkej úzkosti tvojho božského srdca je to najväčšie šťastie, aké môže stretnúť človeka na tejto zemi.

Ježišu, veľkodušne sa zriekam klamlivých pozemských vecí, chcem len teba, svojho utláčaného, trpiaceho, sužovaného Pána. Od Getsemanskej záhrady až po Kalváriu ti chcem ustavične robiť vernú a milú spoločnosť.

Ježišu, daj, aby ma zajali a vláčili pred súdy spolu s  tebou, daj mi účasť na hanobení, urážkach, pľuvancoch a zauchách, ktorými ťa zasypávajú tvoji nepriatelia. Veď ma so sebou od Piláta k Herodesovi a od Herodesa späť k Pilátovi. Pripútaj ma spolu so sebou k stĺpu a daj mi pocítiť časť úderov bičom, ktoré dopadnú na tvoj chrbát. Ježišu, daj mi zo svojich tŕňov, aby mi prebodli hlavu. Daj, aby som bola spolu s tebou odsúdená na smrť a ukrižovaná: ty budeš ukrižovaný ako obeť svojej lásky ku mne a ja ako obeť na odčinenie svojich vlastných hriechov.

Dopraj mi údel Šimona z Cyrény, ktorý ťa sprevádzal až na Kalváriu, a daj, aby ma tam spolu s tebou pribili na kríž. Daj, nech tam spolu s tebou znášam smrteľné muky a napokon tak ako ty podstúpim smrť.

Bolestná Matka, ty si mi dala silu súcitiť s Ježišom prežívajúcim hroznú agóniu v Getsemanskej záhrade, daj mi, prosím, aj silu, aby som sa spolu s tebou nechala pribiť na ten istý kríž ako Ježiš a aby som mu skrze zásluhy jeho umučenia a smrti na kríži dokázala ponúknuť to najdôstojnejšie zadosťučinenie za svoje hriechy i hriechy celého sveta. Nech sa tak stane. Amen.

Úryvok pochádza z knihy Hodiny utrpenia nášho Pána Ježiša Krista vo videniach Luisy Piccarrety, ktorú môžete získať na Zachej.sk.

Foto: Wikipedia

5 Užívateľ (7 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre