Mária Celesta Crostarosa: Meditácie na pôstne obdobie (recenzia)

Meditácie na pôstne obdobie

Slávnostný vstup do Jeruzalema, zajatie Ježiša, Petrovo zlyhanie, Ježiš a Pilát, Pánovo bičovanie, korunovanie tŕním, rozsudok smrti, poprava – ukrižovanie, delenie Ježišových šiat, Matka pod krížom, smrť, prebodnutie boku, pohreb… Udalosti Veľkej Noci sú známe drvivej väčšine kresťanov. Hm.. keby to tak nebolo, asi by som si kládla otázku, či im neuniká podstatná časť viery.

Kniha Meditácie na pôstne obdobie obsahuje 50 meditácii a každú otvára krátky biblický citát bezprostredne spätý s poslednými okamihmi pozemského života Ježiša Krista. Prečo práve meditácia? Prečo uvažovanie nad nesmiernym utrpením nášho Pána? Pretože je to miesto, kde sa môžeme stretnúť so svojou bolesťou, ale inak ako doteraz. Už nie osamote a zlomene, ale s Ním. S Bohom, ktorý sa stal človekom, aby nám otvoril cestu k Otcovi.

Autorka žila v 18. storočí a pôvodina textu bola latinská. Jazyk je miestami vzletný, emotívny, umocnený tým, že meditácie písala žena a navyše zamilovaná žena – do Ježiša. Vznikli až ku koncu jej života a tak odrážajú vyšší stupeň zrelosti, prežitého utrpenia, poznania a stopy mystickej skúsenosti modlitby. Vrúcna láska k Spasiteľovi a kontemplatívna modlitba jej umožnili napísať hlboké texty odkrývajúce mnoho nepoznaného z duchovného boja a diania v duši človeka.

Meditácie na pôstne obdobie sú priestorom na osobné stíšenie, uvažovanie, stretnutie sa s Ježišom i so sebou samým. Návod ako prežiť dobrý pôst a lepšie sa pripraviť na slávenie Veľkej Noci. Sú prínosné v nových súvislostiach a symboloch (napr. čo symbolizovala Ježišova tunika utkaná v celku, čo predstavujú údery po Božskej Tvári, aké čnosti zastupovali Jozef z Arimatey, Nikodém, čo predstavovali traja učeníci v Getsemanii a pod.) V závere meditácii je prekrásna modlitba, takisto pôvodne napísaná v latinčine, inšpirovaná Ježišovou Veľkňazskou modlitbou (Jn 17, 1 – 26).

Meditácie umožnia poznávať Boha a spoznávať sa v Bohu. Kontemplatívna modlitba je poskytnutie priestoru Bohu, uvoľnenie izby svojho srdca pre Neho, aby tam mohol prebývať a znútra nás pretvárať. Je to ponorenie sa v Bohu, stratenie sa v Nekonečnom, aby sme mohli nájsť, kto naozaj sme.

<Kúpiť knihu Meditácie na pôstne obdobie>

Autorka recenzie: Zuzana Ring

Bibliografický popis: CROSTAROSA, M. C. 2013. „Meditácie na pôstne obdobie“, Bratislava : Redemptoristi – Slovo medzi nami, 163 s., brožovaná, ISBN 978-80-89342-44-0.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre