Anselm Grün: Ako prekonávať konflikty (recenzia)

Ako prekonávať konflikty

Anselm Grün je čitateľovi dobre známy. Benediktínsky mních, žijúci v Nemecku, napísal množstvo spirituálno – psychologických diel, v slovenčine poznáme napríklad: séria kníh o siedmich sviatostiach; Kráľovná a divožienka; Bojovník a priateľ; Desať rád pre šťastný život; Zlyhanie ako šanca a mnohé iné. Či mnohé tituly v českom jazyku: Jsi požehnáním; Duchovní terapie a kresťanská tradiceDeprese jako šance a iné.

Titul Ako prekonávať konflikty napovedá niečo, čo je blízke každému z nás. Každý chceme prekonávať konflikty, pokiaľ je to možné, s čo najmenšími následkami. Stretávame sa s nimi denne – vo väčšej či menšej miere. Autor ponúka pohľad na konflikty z benediktínskej tradície a zo Svätého písma.

Život bez konfliktov nie je možný. Ale je možné, aby boli krízy prostriedkom rastu, dozrievania. Nemožno sa im vyhnúť, obísť ich ani poprieť. Ba takéto reagovanie na konflikty vedú k deštruktívnym následkom. Ako teda riešiť konflikty dobre? Ako na ne reagovať?

Benediktínske kláštory vybudovali stáročnú tradíciu riešenia konfliktov, ktorá stojí na niekoľkých bodoch: neidealizovať; vzájomné odpustenie; získanie si toho druhého; očistná sila, ktorú môžu konflikty ponúkať; a žiadne pokrytecké úniky. Potláčanie konfliktov často badáme najmä v náboženských kruhoch. No i tu môžu konflikty pomôcť zúčastneným viac sa otvoriť Bohu a zároveň spoločne rásť. Ale len v prípade, ak sú ochotní konflikty riešiť, pozrieť sa na ne, vzájomne sa počúvať, neposudzovať či kriticky skúmať vlastné motívy, ktoré vedú ku konfliktom. Idealizácia, popieranie, vyhýbanie sa prostredníctvom racionalizácie, veto urazených či snaha zamiesť čokoľvek pod koberec konflikty neriešia. A nevyrieši ho ani zbožné slová. No môžeme sa učiť od Ježiša. On vie, ako na to.

Grün predostiera archetypálne príbehy z Biblie: Kain a Ábel a ničivé dôsledky závisti a násilia, kde predstavuje prvý konflikt, zapríčinený závisťou. Jozef Egyptský a jeho bratia ako príklad deštruktívnosti žiarlivosti, ktorá sa napokon stala príležitosťou a ktorú Pán premenil na dobré. Mojžiš, ktorý najprv chcel riešiť konflikt výmenou úloh, ale potom našiel pravé riešenie a prosil v modlitbe Pána, aby mu ukázal, ako ďalej. Je svedectvom toho, aké dôležité miesto má v konfliktoch modlitba. Abrahám a Lót a konflikty, ktoré vyplývajú z prílišnej blízkosti. Dávid a Šaul a ich vzájomný konflikt rivality. Peter a Pavol ako dva rozdielne charaktery, ktoré keď na seba narazia, vzniká konflikt. A prototyp riešenia konfliktov – Ježiš, ktorý nám ukazuje, ako správne riešiť konfliktné situácie. V evanjeliách máme zachytených množstvo príkladov situácii konfliktov. A bravúrne Ježišove riešenia. Pri stretnutí s farizejmi a saducejmi, s cudzoložnou ženou, pri konfliktoch medzi učeníkmi. Nechajme sa Ním inšpirovať.

Autor napokon ponúka sedem pravidiel pokojného riešenia konfliktu a rôzne zmierovacie rituály, modlitby. Bez konfliktov nieto rastu, nezabúdajme na to. A nebojme sa pri našich konfliktoch načrieť do tradície Cirkvi i Svätého písma a, samozrejme, hľadať riešenia aj v modlitbe, rozhovore s Pánom. Tak budú naše konflikty cestou k zrelosti.

<Kúpiť knihu Ako prekonávať konflikty>

Autorka recenzie: Zuzana Vandáková

Bibliografický popis: GRüN, A. 2015. Ako prekonávať konflikty [Konflikte bewältigen: Schwierige Situationen aushalten und lösen], Bratislava : NOXI, 165 s., brožovaná, ISBN 978-80-8111-300-0.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre