Rady svätého Pátra Pia

Svätci sú ako majáky, ktoré nám ukazujú správny smer i v tých najťažších búrkach života. Učme sa z ich múdrosti a nasledujme ich vedenie, pretože nám to prinesie veľký úžitok v tomto živote i po smrti. Prinášame vám úryvok z listu svätého Pátra Pia z 28. júla 1914, ktorý adresoval Raffaeline Ceraseovej. Vďaka nemu spoznáte dôležitosť duchovného čítania.

Sestra moja, som zdesený zo škôd, ktoré spôsobuje dušiam zanedbávanie čítania svätých kníh.

Takto sa vyjadrujú svätí otcovia, nabádajúc duše k duchovnému čítaniu. Svätý Bernard rozoznáva štyri stupne, čiže prostriedky, ktorými sa vystupuje k Bohu a k dokonalosti: čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia. Aby dokázal, čo hovorí, uvádza slová božského Učiteľa: „Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Mt 7, 7) Aplikuje ich na uvedené štyri prostriedky alebo stupne dokonalosti a hovorí, že prostredníctvom čítania Svätého písma a iných posvätných, nábožných kníh človek hľadá Boha. V rozjímaní ho nachádza, modlitbou klope na jeho srdce a v kontemplácii sa ocitá pred javiskom božských krás, ktoré sa otvára pred zrakom našej mysle vďaka čítaniu, rozjímaniu a modlitbe.

Ako hovorí tento svätec na inom mieste, čítanie je akoby duchovným pokrmom vloženým do úst duše, ktorá ho svojím rozjímavým uvažovaním starostlivo prežúva a modlitbou vychutnáva, pričom kontemplácia je samotná sladkosť tohto duchovného pokrmu, ktorý občerstvuje a potešuje všetky mohutnosti duše. Čítaním človek skúma povrch, rozjímaním preniká do podstaty, v modlitbe si kladie otázky a vydáva sa na cestu hľadania, skrze kontempláciu sa raduje z toho, že sa zmocnil pravdy.

Svätý Hieronym prechovával neuveriteľnú úctu k čítaniu svätých kníh. Salvine odporúčal, aby mala vždy poruke nábožné knihy, lebo sú pevným štítom, ktorý od človeka odráža všetky zlé myšlienky, dorážajúce naňho v mladom veku. To isté vštepoval aj svätému Pavlínovi: „Vždy maj vo svojich rukách nejakú svätú knihu, lebo sýti tvojho ducha skrze nábožné čítanie.“ Vdove Furii napísal, že má často čítať posvätné písma a knihy učiteľov, ktorí predkladajú svätú a zdravú náuku, aby sa nemusela namáhať lovením zlatých zrniek svätej, blahodarnej náuky z bahna lživých spisov.

Demetriade píše: „Ak túžiš po tom, aby ťa milovala, chránila a celej sa ťa zmocnila Božia múdrosť, zamiluj si čítanie posvätných písiem.“ Tento svätý učiteľ hneď nato dodáva: „Doteraz si sa najrozličnejším spôsobom skrášľovala: na hrudi si nosila šperky, na krku náhrdelníky a v ušiach drahokamy. Odteraz nech je tvojím klenotom a šperkom duchovné čítanie, ktoré ozdobí tvoju dušu svätými myšlienkami a nábožnými citmi.“

Ukážem vám, akú veľkú moc má duchovné čítanie – dokáže u každého, dokonca aj u toho najväčšieho svetáka spôsobiť, že od základu zmení svoj život a vydá sa na cestu k dokonalosti. Ak sa o tom chceš presvedčiť, stačí ti zamyslieť sa nad obrátením svätého Augustína. Kto získal tohto veľkého muža pre Boha? Posledným dobyvateľom nebola ani jeho matka so svojimi slzami, ani veľký svätý Ambróz so svojou božskou výrečnosťou, ale čítanie knihy.

Kto číta knihu jeho vyznaní, nedokáže sa ubrániť slzám. Aký neľútostný boj, aký tvrdý zápas protikladov podstupoval vo svojom úbohom srdci vinou nesmiernej nechuti, ktorú v sebe pociťoval, keď sa pokúšal zanechať necudné rozkoše zmyslov. Hovorí o sebe, že bol nútený stonať, spútaný svojou vôľou akoby tvrdou reťazou, lebo pekelný nepriateľ ju väznil v okovách neúprosného zákona hriechu. Hovorí, že keď sa lúčil so svojimi mrzkými zvykmi, prežíval skutočnú agóniu. […]

Tu však zrazu, kým naň ešte dorážali jeho nepoddajné náklonnosti, začul hlas, ktorý mu povedal: vezmi a čítaj. Bez váhania ho poslúchol a vo chvíli, keď sa začítal do jedného z listov svätého Pavla, z jeho mysle naraz celkom zmizla hustá hmla a obmäkčila sa všetka tvrdosť jeho srdca, takže v jeho duši zavládol žiarivý jas a nerušená tíš. V tej chvíli sa nadobro rozišiel so svetom, diablom a telom, celou dušou sa oddal službe Bohu, a napokon sa stal veľkým svätcom, ktorého si dnes uctievame na oltároch. […]

Nuž teda, ak má čítanie svätých kníh toľko sily, že dokáže priviesť svetských ľudí na duchovnú cestu, prečo by v sebe nemalo mať moc privádzať duchovných ľudí k čoraz väčšej dokonalosti?

Úryvok pochádza z knihy 365 dní s Pátrom Piom, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Obrázok: aleteia.org

5 Užívateľ (10 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre