Pripravme sa na sviatok Božieho milosrdenstva – 5 knižných tipov

Prvá nedeľa po Veľkej noci je sviatkom Božieho milosrdenstva. Naším úsilím však nemá byť len pripraviť sa raz za rok na slávenie tejto nedele; milosrdenstvo má byť súčasťou nášho kresťanského života. Ako však prežiť 365 dní s Božím milosrdenstvom? Ponúkame vám zaručený návod: spoznajme 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva, ponúknime svoje Ruky milosrdenstva do služieb blížnym a naučme sa mať Milosrdné srdce podľa vzoru svätého Augustína. Tak raz sami budeme môcť kráčať Milosrdenstvu v ústrety!

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5,7), také je znenie jedného z blahoslavenstiev. Kto je blahoslavený a čo je milosrdenstvo?

Blahoslavený znamená nadmieru šťastný. Pápež František raz povedal, že blahoslavenstvá sú portrétom Ježiša, odrazom jeho spôsobu života. Skutočne šťastnými sa stávame vtedy, keď sme čo najviac podobnými Bohu.

Milosrdenstvo je ničím nezaslúžená Božia priazeň. Nemôžeme si ho nárokovať, o milosrdenstvo môžeme Boha len prosiť. Prosba oň je však v istom zmysle zaväzujúca. Tento fakt vyplýva z podstaty samotného blahoslavenstva, ktoré hovorí, že ten, kto je milosrdný, dosiahne milosrdenstvo. Kto by nechcel alebo sa aspoň nesnažil prejaviť milosrdenstvo voči druhým, nemal by ho očakávať ani sám pre seba.

Odporúčame vám nasledovných päť titulov s témou milosrdenstva, pomocou ktorých sa môžeme niečo nové o Božom milosrdenstve dozvedieť, prehĺbiť si úctu k nemu a naučiť sa byť milosrdnými.

 

365 dní s Božím milosrdenstvom

…je kniha vhodná na každodenné rozjímanie a modlenie sa. Pomocou krátkych lekcií – citátu z Denníčka, zamyslenia a modlitby nás učí podľa príkladu svätej Faustíny stať sa apoštolmi milosrdenstva.

7 tajomstiev Božieho milosrdenstva

Úcta k Božiemu milosrdenstvu je neoddeliteľnou súčasťou kresťanskej viery a modlitby. Kým nepochopíme hĺbku Božieho milosrdenstva, nepochopíme úplne ani sviatosti. Naším povolaním je žiť život formovaný milosrdenstvom. To je aj cieľom tejto knihy: vzbudiť v nás túžbu po poznaní Božieho milosrdenstva a plnšie odpovedať na Pánovo volanie.

Ruky milosrdenstva

Zo skutkov telesného milosrdenstva odvodzujeme skutky milosrdenstva duchovného. Regula sv. Benedikta ich završuje odporúčaním „nikdy neprestať dúfať v Božie milosrdenstvo“. Táto malá knižka predstavuje jednotlivé skutky duchovného milosrdenstva videné z hľadiska rôznych povolaní v Cirkvi, a nielen duchovných. Poukazuje na hĺbku, účinnosť a potrebu milosrdných skutkov.

Milosrdné srdce

Svätý Augustín je známy svätec, vedeli ste však, že býva označovaný ako „doktor milosti“ (pretože bol veľkým hriešnikom, ale obrátil sa) a tiež „žobrák milosrdenstva“? Táto kniha približuje duchovný odkaz svätého Augustína, rozoberá jeho cestu k obráteniu, nastoľuje najdôležitejšie témy milosrdenstva a obsahuje tiež výber textov o milosrdenstve.

Milosrdenstvu v ústrety

Svätá spoveď je niečím ľudským, v čom zároveň pôsobí sám Boh. Stretávame sa v nej so sebou samým a odhaľujeme svoje nedokonalosti. Autor tejto knižky humorne i seriózne vedie čitateľa k uvedomeniu si toho, čo je skutočne podstatné v vzťahu k Bohu i k blížnym.

Veríme, že vás tento výber našich kníh oslovil a prajeme vám požehnaný sviatok Božieho milosrdenstva!

 

Jana Gregorovičová, za tím Zachej.sk

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre