Pozývame vás zúčastniť sa modlitbovej kampane za prenasledovaných kresťanov!

7.1.2022 sa začal 3. ročník modlitbovej kampane 7 týždňov za prenasledovaných kresťanov. Každí, kto sa chce zúčastniť, môže každodennými modlitbami a dobrovoľným pôstom prispieť na úmysly tejto kampane, ktorej cieľom je práve týmto spôsobom pomôcť našim prenasledovaným bratom a sestrám.

Prečo práve modlitbou a pôstom chceme pomôcť našim prenasledovaným bratom a sestrám?

Ako hovoria mnohí svätci, modlitba a pôst sú najväčšími zbraňami v boji proti zlu. Dokázal nám to aj samotný Ježiš, keď 40 dní pred svojou smrťou netrávil v spoločnosti druhých, ale odišiel na púšť modliť sa a postiť sa, aby sa pripravil na uskutočnenie svojho poslania na tejto Zemi. Existuje mnoho prípadov, kedy stačila “len” modlitba spojená s pôstom a viera v nekonečnú Božiu silu a mohli sme byť svedkami mnohých zázrakov. Preto by naša modlitba nemala byť len o recitovaní slov, ktoré už vieme naspamäť, ale mala by sa uskutočňovať kvôli úprimnej a skutočnej túžbe rozprávať sa, poprosiť o pomoc, poďakovať sa či stretnúť sa s Bohom.

Ako a za koho sa budeme modliť?

Každý týždeň sa budeme modliť za kresťanov z rôznych kútov sveta, 7.1. sme začali modlitbami za trpiacich kresťanov v Severnej Amerike, a postupne, naprieč všetkými kontinentmi, sa dostaneme až ku prenasledovaným kresťanom v Austrálii a Oceánii. Posledný siedmy týždeň si ešte raz zhrnieme všetky časti sveta naraz. Modliť sa budeme každý samostatne, alebo v kruhu rodín. Existuje aj možnosť, žeby si účastníci kampane sami vytvorili modlitbové stretnutia, či už online alebo, ak to pandemická situácia dovolí, tak aj spolu na 1 mieste. Za takúto iniciatívu veriacich budem veľmi rád, keďže spoločná modlitba je v Božích očiach ešte cennejšia.

Prečo sa počas kampane modlíme aj za zastavenie liberalizmu?

Fyzické násilie páchané na kresťanoch je strašné a každý človek hneď zistí, že takéto skutky sú zlé. Liberalizmus je oproti tomu tichým, avšak účinným spôsobom ničenia kresťanstva a jeho hodnôt. Ako väčšina hriechov, prichádza pomaly a tvári sa nevinne. Neprezentuje sa ako ideológia, ktorá nás chce zničiť (teda aspoň nie hneď). Práve v tom je liberalizmus tak diabolský. Prekrúca pravdu o Bohu a o jeho zákonoch. My, veriaci, potom častokrát nevieme čomu máme veriť a čomu nie. Keď 100x počujeme v správach, že lgbt IDEOLÓGIA je správna, nie je ľahké prijať skutočnú pravdu. “100x opakovaná lož sa stane pravdou” – týmto výrokom by sa dal opísať dnešný svet. V štátoch, kde už myšlienky liberalizmu prijali aj kresťania, môžeme pozorovať následky – vypaľovanie Pánových chrámov, verejné hanobenie Boha, rozšírení satanizmus, diskriminácia Poľska a Maďarska v EÚ, výsmech Panny Márie na Netflixe, ničenie života a rodiny… Kresťania primajúci túto diablovú ideológiu dobrovoľne odovzdávajú dušu satanovi. Častokrát o tom ani nevedia, avšak ako svoje konanie vysvetlia nášmu Pánovi?

Drahí bratia a sestry, nezabúdajme, že jediná pravda je Boh, ktorého zákony sú napísané v Biblii. Len tejto knihe môžeme s istotou dôverovať. Nezabúdajme na to.

Prosím drahí bratia a sestry, spojme sa spolu v modlitbe

Drahí bratia a sestry, ako organizátor tejto kampane Vás prosím, spojme sa v modlitbe za našich bratov a sestry. Denne zomrie 11 kresťanov pre svoju vieru. Predstavme si, žeby nám hrozil trest smrti pre Ježišovo Meno a jediné, čo by sme mali, by boli modlitby za nás. Pre milióny kresťanov je to každodenná rutina. My, ktorí sme slobodní 24 hodín denne, 7 dni v týždni, venujme aspoň pár minút našim trpiacim bratom a sestrám. Ničím sme si nezaslúžili slobodu viery. Tú nám dal Boh z jeho dobrej vôle. Ako vďaku za tento dar mu máme odovzdávať prosby za tých kresťanov, ktorým náš nebeský otec udelil ťažšie skúšky. Prosím, myslite na to. Ďakujem veľmi pekne.

Viac informácii o kampani nájdete na našom webe: http://7tyzdnovzaprenasledovanychkrestanov.webnode.sk/

Martin Popreňák, organizátor kampane 7 týždňov za prenasledovaných kresťanov.

4.5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre