Pôst ako cesta k svätosti, alebo 10 x o pôste s veľkými osobnosťami Cirkvi

Už je tu. Pôstne obdobie. Nezvykneme sa z neho tešiť tak, ako napríklad z Adventu, ktorý je predzvesťou Vianoc. Prečo? Zväčša je totiž vnímaný ako niečo negatívne. Nastal čas na zmenu zmýšľania a pozrieť sa na druhú stranu mince.

Prečo by sme sa vôbec mali postiť? Dôležitosť pôstu vyjadril aj sám Ježiš a s veľkým zápalom o ňom hovorili mnohí svätci. Do jeho tajov nás zasvätí aj týchto desať výrokov, ktoré môžu byť veľkou inšpiráciou pre prežívanie pôstneho obdobia.

1) „Pôst rodí prorokov. Posilňuje mocných. Poučuje zákonodarcov. Ozbrojuje hrdinov. Cvičí atlétov. Odráža pokušenia. Prebýva spolu so striedmosťou a čistotou. Vo vojnách robí hrdinské činy a v čase mieru učí pokoju. Posväcuje oddaných a zdokonaľuje kňazov.“  (Sv. Bazil Veľký)

2) „Pôst tela je pokrm pre dušu!“ (sv. Ján Zlatoústy)

3) „Chcem vám povedať niečo ľahko pochopiteľné, niečo čo ste často sami prežili: Pôst dodáva modlitbe dôveru a rozohňuje ju…Modlitba vyprosí silu k pôstu a pôst získa milosť k modlitbe. Pôst posilňuje modlitbu, modlitba posilňuje pôst a prednáša ho pred Božiu tvár.“ (sv. Bernard z Clairvaux)

4) „Pôst bohatých by sa mal stať pokrmom chudobných.“ (sv. Lev Veľký)

5) „Ako je svetlo radosťou pre zdravé oko, tak je umiernený pôst predpokladom modlitby. A naozaj, akonáhle sa začneme postiť, sme v duchu bezprostredne pudení k rozhovoru s Bohom. Postiace sa telo nevydrží celú noc na lôžku: pôst ho úplne prirodzene núti ku bdeniu v spoločenstve s Bohom nielen vo dne, ale aj v noci. Pre telo človeka, ktorý sa postí, nie je boj proti spánku obzvlášť veľkou námahou. Nech sú jeho zmysly akokoľvek slabé, prinajmenej jeho srdce bdie: volá po Bohu.“ (Sv. Izák z Ninive)

6) „Pôst je pokoj tela.“ (Sv. Peter Chryzolog)

7) „Pohliadni na to, čo spôsobuje pôst! Uzdravuje choroby, vysušuje prekypujúce telesné šťavy, zaháňa zlých duchov, ľaká zvrátené myšlienky, dodáva mysli väčšiu jasnosť, očisťuje srdce, posväcuje telo a postupne človeka privádza pred Boží trón. Veľkou silou je pôst a vedie človeka k veľkým úspechom.“ (Sv. Atanáz)

8) „Koľko vezmeš telu, toľko sily pridáš duši.“ (sv. Bazil Veľký)

9) „Je zbytočné sa postiť od jedla, a pritom mať záľubu v krutom kritizovaní a urážaní: Neješ mäso, ale požieraš svojho brata.“ (Sv. Bazil Veľký)

10) „Nie je možné, aby oheň horel vo vode. Nie je možné pokánie bez pôstu.“ (sv. Ján Zlatoústy)

4.4 Užívateľ (9 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre