Peter Seewald: Benedikt XVI. Posledné rozhovory (recenzia knihy)

Keď čitateľ vezme do ruky knižku Benedikt XVI. Posledné rozhovory  od  Petra Seewalda a zahliadne titulný obrázok, asi si ju kúpi a preštuduje! Pri nenápadnom titule, na tmavom pozadí je znázornená odchádzajúca postava Benedikta XVI. Kňazský odev, alba, superpelícia, červená pelerína s visiacim zlatým strapcom a biele solideo. Vztýčená, ale mierne zhrbená postava bojovníka za pravdu, ktorá svojimi postojmi a rozhodnutiami neraz priviedla svet do úžasu. No postava nevchádza do tmy. Mieri do pruhu svetla v pozadí…

posled

 

Emeritného pápeža Benedikta XVI. netreba osobitne predstavovať. Je jednou z najbrilantnejších osobností katolíckej Cirkvi v súčasnosti. Jeho osobnosť je taká veľká, že každé zostručnenie by bolo nepatričné. Vo svojej funkcii sa správal tak, ako to očakávame od človeka zastupujúceho toho, ktorého jediného miluje a v ktorého verí,  Ježiša Krista Božie Slovo, ktoré sa stalo človekom. Spoluautor, ktorý dával otázky, Peter Seewald, je  osobnosťou s nie „lineárnym“ vývojom. Pôvodne katolík v mladosti opustil vieru a stal sa horlivým komunistom. Po niekoľkých rokoch ateistického tápania ho kardinál Ratzinger priviedol naspäť domov, do Cirkvi. S Jozefom Ratzingerom, pápežom Benediktom XVI., pripravil štyri knihy rozhovorov. Aktuálne predstavovaná je poslednou z nich.

Kniha obsahuje veľa pohľadov na život a osobnosť Jozefa Ratzingera. Pápež v nej poskytol nefiltrovanú správu o svojom pápežstve. Na 235 stranách textu, obohatených ôsmimi fotografiami, sa odvíja príbeh otca Cirkvi, jedného z najväčších intelektuálov súčasného sveta, ktorého odvážne úvahy poskytujú odpovede na morálne, intelektuálne a kultúrne problémy spoločnosti. Po predslove od Petra Seewalda sa vlastné dialógy vinú v troch častiach s viacerými kapitolami. Záverom sú uvedené životopisné údaje a poznámky k textu. Zaujímavé je, že prvá časť sa začína súčasnosťou, teda tichým životom a aktuálnymi názormi odstúpivšieho pápeža, ktorý stále „neschádza z kríža“.

Až v druhej časti sú náčrty spomienok z detstva, rodiny či z vojny. Pápež spomína na svoje študentské roky, na počiatok služby v úlohe kňaza a pedagóga, postupuje cez koncil ku kariére biskupa, univerzitného profesora a prefekta. Tretia časť nazvaná Ježišov pápež je zamýšľaním sa nad bremenami služby pontifikátu, hodnotením ciest a stretnutí aj uvažovaní o chybách a problémoch, pri ktorých si každý čitateľ môže uvedomiť hĺbku čistej, nefalšovanej pokory. Tá napriek všetkým peripetiám, ktoré svet „hádže pod nohy“, vedie dopredu, k absolútnemu cieľu ‒ Bohu.  Možno zdôrazniť, že kniha predovšetkým objasňuje okolnosti a dôvody historického odstúpenia a končí špekulácie a konšpiračné teórie, ktoré ho obklopujú. Ponúka krásu pápežových slov a slúži ako dôkaz jeho jedinečného myslenia. Ktokoľvek, kto si prečíta dokonca iba štyri či päť strán z knihy, bude ohromený jednoduchosťou, s akou pápež odpovedá na otázky. Z textu cítiť osobnú prítomnosť, jeho veľkosť, citlivosť, ale aj pragmatizmus a taký potrebný príjemný humor.

Nuž čo povedať na záver? Treba vyjadriť vďačnosť za ochotu k spolupráci emeritnému pápežovi Benediktovi a obdivovať Petra Seewalda za lásku, porozumenie, takt a talent, ktorými nám túto nadčasovú osobnosť priblížil. Poďakovať sa treba aj všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek podielom zúčastnili na prácach súvisiacich s vydaním tejto mimoriadnej knihy v slovenskom jazyku: prekladateľke Martine Grochálovej i lektorovi Ivanovi Šulíkovi za zachovanie krehkého pradiva výrazov a významov z pôvodného textu, ale aj všetkým ďalším. O tejto publikácii sa povráva, že ide o „testament“ pápeža. Ja však v tichu srdca dúfam, že toto nie je koniec. Chcem veriť, že Benedikt XVI., muž rozumu, odvážny mysliteľ, ktorý odišiel na konci diela ako mních v modlitbe tam, kde už rozum nestačí, kde zostáva iba viera, odkáže tomuto pomýlenému svetu ďalšie jedinečné myšlienky. Lebo s ústupom kresťanstva na Západe sa základná úroveň našej kultúry a civilizácie úplne prepadla. A niekto nás musí upozorniť na fakt, že nám hrozí nebezpečenstvo nového barbarstva. A že spoločnosť, z ktorej vylúčili živého Boha, zničí samu seba!

<Kúpiť knihu Posledné rozhovory>

Autorka recenzie: Katarína Adamicová

Bibliografický popis: SEEWALD, P.: Benedikt XVI. Posledné rozhovory [Letzte Gespräche mit Peter Seewald]. Trnava SSV 2017, 235 s., viazaná, ISBN: 978-80-8161-271-8.

5 Užívateľ (3 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre