Bl. Jerzy Popiełuszko: Posol pravdy aj pre dnešný svet

„Pravda nás vyslobodí, pretože pravda je len jedna. Môžeme ju vyjadriť slovom áno alebo slovom nie.“ Toto sú mocné slová o. Jerzyho Popiełuszka, ktorý učil, že slobodu dosiahneme iba pokorným životom naplneným v pravde. Keď sa zamyslíme nad týmito slovami, pochopíme, že majú nadčasový charakter. Tento blahoslavený kňaz – mučeník mal ideu pravdy ako stredobod svojich kázní. Poukazoval na to, že ak človek chce zostať slobodným, musí žiť v pravde a nasledovať pravdu, pretože sme povolaní svedčiť o pravde svojimi životmi práve v tej dobe, do ktorej nás Boh povolal.

Read More

Modlitba za duše v očistci

Duše v očistci potrebujú naše modlitby. Prinášame vám nádhernú modlitbu švajčiarskeho katolíckeho autora Arnolda Guilleta za duše v očistci, aby sme vás povzbudili k hlbšiemu rozjímaniu a intenzívnejšej modlitbe za úbohé dušičky, ktoré si sami nedokážu pomôcť.

Read More

10 kníh na „dušičkové“ obdobie

Knihy sú ako drahí priatelia. Majú schopnosť vynoriť sa odnikiaľ práve vtedy, keď ich najviac potrebujeme. Ukazujú nám iný uhol pohľadu, povzbudzujú nás a sú príjemnou spoločnosťou. Občas môžeme mať dokonca pocit, akoby bola kniha, ktorú práve čítame, listom od Pána Boha, ktorým sa dotýka priamo nášho srdca. Ak hľadáte knihy na blížiace sa „dušičkové“ obdobie, alebo sa chcete stíšiť a upokojiť si dušu, potom je nasledujúci zoznam vytvorený práve pre vás.

Read More

Svedectvo: Navštevujú ma duše z očistca

Katechizmus Katolíckej cirkvi definuje očistec ako konečné očisťovanie vyvolených, ktoré je úplne odlišné od trestu zatratených (KKC 1031). Niet pochýb o tom, že duše v očistci trpia a potrebujú našu pomoc, pretože sami si pomôcť nedokážu. Ako im však môžeme pomáhať? Prečítajte si príbeh našej čitateľky, ktorá dušiam v očistci pomáha už dlhé roky.

Read More

Terezkina malá cesta. Každodenné sebazapieranie v službe lásky

Svätá Terézia z Lisieux to veľmi dobre chápala. Vedela, že nie je schopná ani povolaná k „veľkým výkonom“ verejného svedectva alebo služby. Ale rozhodla sa byť nemenej veľkodušná, keď využívala maličkosti každodenného života na to, aby sa zaprela a vzala na seba svoj kríž z lásky k Bohu a k druhým. Jej malé „umŕtvenia“ − smrť sebaláske a sebeckým preferenciám − sú v dosahu každého z nás aj v našom každodennom živote. Ona to nazvala svojou „malou cestou“, lebo je to cesta k svätosti otvorená pre každého.

Read More

Ruženec svetla

Október je mesiacom, v ktorom sa častejšie modlíme ruženec, a tak si cez ruky Panny Márie uctievame nášho Pána Ježiša Krista. Prinášame vám podrobný návod na modlitbu ruženca svetla, ktorým si pripomíname tajomstvá Ježišovho krstu a začiatku verejného účinkovania, zázraku na svadbe v Káne Galilejskej, ohlasovania Božieho kráľovstva, Ježišovho premenenia na vrchu Tábor a ustanovenia Eucharistie. Tento ruženec sa modlieva zvlášť vo štvrtok. Veríme, že vám tento návod pomôže modliť sa ho s láskou a dôverou.

Read More

Októbrový ruženec v spoločnosti výnimočných svätíc

Teplé letné dni sú za nami a nám nastúpilo nové jesenné obdobie, ktoré je pre mnohých chladnejšie, nostalgickejšie a niekdy až deprimujúce. Vnímame, že sme unavení a bádame to aj na mnohých okolo nás, dokonca aj svet sa nám zdá byť unavený. Duša túži po niečom osviežujúcom, po niečom, čo nám dodá novú chuť a povzbudí nás žiť s radosťou v každodennom zhone tejto nepokojnej doby. Ako blahodarný liek pre našu dušu a na naše problémy nám Cirkev ponúka v mesiaci október modlitbu posvätného ruženca.

Read More

Svätá Anna Schäffer: Duchovný klenot Cirkvi

Trpieť s Ježišom bolo každodennou duchovnou radosťou svätej Anny Schäffer. Sviatok tejto svätice si pripomíname 5. októbra. Celý jej život je poznačený utrpením, paralýzou, popáleninami, ochrnutím i stigmami. Zároveň bol veľkým darom od Krista pre nás.

Read More

Modlitba k blahoslavenému Titusovi Zemanovi

Dňa 30. septembra si pripomíname 5. výročie blahorečenia nášho rodáka Titusa Zemana, výnimočného kňaza a mučeníka, ktorý obetoval svoj život za nové duchovné povolania. Pri tejto príležitosti vám prinášame modlitbu k tomuto blahoslavenému mužovi.

Read More

Panna Mária a moslimovia

Islam je jediné veľké postkresťanské náboženstvo sveta. Keďže vzniklo v 7. storočí za Mohameda, mohlo spojiť niektoré prvky kresťanstva a judaizmu s osobitnými arabskými zvykmi. Islam preberá učenie o jednote Boha, jeho majestáte a stvoriteľskej moci a čiastočne ho využíva ako podklad pre zavrhnutie Krista, Božieho Syna. Moslimovia totiž veria, že majú konečné a definitívne Božie zjavenie svetu a Kristus bol len prorokom ohlasujúcim Mohameda, posledného zo skutočných Božích prorokov. Aká je však úloha Panny Márie medzi moslimami?

Read More