Modlitba za sedem darov Ducha Svätého

Poslaním každého kresťana je stať sa svätým, milovať Boha opravdivou a svojho blížneho milosrdnou láskou. Aby sme toto poslanie naplnili, potrebujeme vo svojom živote sedem darov Ducha Svätého. Ponúkame vám modlitbu, ktorá vám pomôže vyprosiť si ich.

Read More

Modlitba k Duchu Svätému

O pár dní slávime Turíce – sviatok Zoslania Ducha Svätého. Vyprosme si pri tejto príležitosti nasledujúcou modlitbou dary odvahy a lásky, ktoré nám Boh túži dať v plnosti.

Read More

Slávnostný ruženec

Svätý František Saleský povedal: „Najmocnejšou modlitbou je modlitba ruženca.“ Prinášame vám podrobný návod na modlitbu slávnostného ruženca, ktorým si pripomíname tajomstvá Kristovho zmŕtvychvstania, nanebovstúpenia, zoslania Ducha Svätého, nanebovzatia Panny Márie a jej korunovania. Tento ruženec sa modlieva zvlášť v stredu a v nedeľu, no vo Veľkonočnom období sa ho katolíci modlievajú aj v iné dni. Veríme, že vám tento návod pomôže modliť sa ho s láskou a dôverou.

Read More

Príbeh, ktorý nepoznáte: Legenda o narodení svätej Rity

Viete, že v oblasti okolo talianskeho mestečka Cascia sa dávno pred narodením svätej Rity tradovali legendy, ktoré hovorili o narodení a živote výnimočného Božieho služobníka na týchto miestach? Spoznajte proroctvo Porriny a príbeh svätého Montána, vďaka ktorým sa o týchto legendách dozviete viac.

Read More

Koniec sveta podľa Ježiša

Svet, v ktorom žijeme, nie je naším skutočným domovom. Ako kresťania vieme, že raz príde jeho koniec. Prečítajte si rozhovor rwandského vizionára Segatashyu, ktorý sa Ježiša opýtal na to, čo o konci sveta zaujíma nás všetkých.

Read More