Odkiaľ pochádza zlo prítomné vo svete, okolo nás a v každom z nás? Ako a kedy sa začalo?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v novinke VZBURA ANJELOV od talianskeho  exorcistu F. Bamonteho

Prítomnosť zla vo svete je predmetom častého uvažovania ľudí každej vekovej kategórie. Na túto ťažkú a dôležitú otázku hľadajú odpoveď rovnako mladí ľudia, ľudia stredného veku aj seniori.

  • Kto je pôvodcom zla?
  • Ako sa šíri?
  • Dá sa mu predísť?
  • Je možné ho odmietnuť a premôcť?
Vzbura anjelov

Texty Svätého písma jednoznačne potvrdzujú, že zlo nemá svoj pôvod v človeku, ale v bytosti výlučne duchovnej, ktorá sa nazýva satan alebo diabol. Zlo teda nie je, ako sa niektorí domnievajú, jednoduchý dôsledok zlej vôle človeka, ale človek ho produkuje ako niečo, čo vzniká z podnecovania a vplyvu satana a ostatných anjelov, ktorí ho nasledovali v jeho opozícii voči Bohu. Nepochybne, človek je zodpovedný za zlo, ktoré dobrovoľne urobí. No v histórii počiatku stvorenia nepochádza robenie zla v absolútnom zmysle od človeka, ale od satana. Môžeme povedať, že on otvoril cestu celej tej nekonečnej reťazi zla, ktoré sa deje vo svete.

Podľa biblického zjavenia teda zlo nemá svoj pôvod v skutku človeka, a už vôbec nie Boha, ktorý je nekonečné dobro, ale jeho vznik spôsobilo  slobodné rozhodnutie padlého anjela.

„Závisťou diabla však prišla na svet smrť“ (Múd 2, 24).

Téma pádu vzbúrených anjelov je dôležitá pre pochopenie tajomstva zla. Mýlime sa, ak si myslíme, že nie je potrebné vedieť, kde má zlo svoj pôvod ani aká je jeho prirodzenosť. Ak by sme ho však nepoznali, nemohli by sme dosť účinne bojovať proti tejto entite – o existencii ktorej sa pochybuje a ktorá je nejasná, vzhľadom na jej zhubnú moc a spôsob, akým uskutočňuje svoje klamstvá a podvody.

Apoštol Peter, prvý pápež Cirkvi, nás povzbudzuje: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete“ (1 Pt 5, 8-9). Kresťan musí vedieť, kto je týmto nepriateľom, čo chce, čo robí a ako sa pred ním chrániť, ako ho odhaliť a odmietnuť. Takéto vedomosti nás posilnia a privedú na správnu cestu. A pretože nás usmerňujú a poukazujú na vhodný spôsob, ako ho poraziť, diabol sa ich veľmi bojí.

Život kresťana je neprestajný boj proti satanovi  a proti jeho „satelitom“, ako potvrdzuje celé Sväté písmo a zvlášť svätý Pavol vo svojom Liste Efezanom. Píše v ňom: „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 12).

Vyžaduje sa teda veľká bdelosť kresťanov, aby nedávali miesto diablovi, aby nás satan neoklamal a aby sme obstáli v jeho útokoch. Modlitba Pána, Otče náš, sa končí práve touto prosbou:

„A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.“  

otec Francesco Bamonte

 

Zhubný špiritizmus

 

pripravila Monika Bugáňová, vydavateľstvo Zachej.sk

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre