Obeta, ktorá má najväčšiu hodnotu

Franz SpiragoZázrak svätej omše

Zázrak svätej omše

Ďalšia veľmi užitočná kniha z pera Franza Spiraga! Po Zázraku svätej spovede nám autor približuje veľké tajomstvo svätej omše.  Spirago nielen vysvetľuje pravdy katolíckej viery ale aj inšpiruje a pobáda čitateľa zamilovať si dar najsvätejšej obety.

Ako píše autor, svätá omša má nekonečne väčšiu hodnotu ako akákoľvek iná modlitba alebo dobrý skutok. Dokonca väčšiu hodnotu ako všetky skutky, ktoré vykonali svätí, lebo ju prináša sám Boží Syn a On sám sa obetuje pri svätej omši. Pre nesmiernu cenu Kristovej obety získavajú veriaci pri svätej omši mnohé milosti. Hriešnici získajú milosť pokánia, spravodliví odpustenie ľahkých hriechov, požehnanie a večnú odmenu. Franz Spirago uvádza mnohé výroky svätých a duchovných autorov, aby lepšie ozrejmil dôležitosť svätej omše. Zároveň vyjadruje poľutovanie nad tým, že len málo veriacich si zamilovalo svätú omšu a radšej dávajú prednosť iným povinnostiam.

Prínosnými sú aj kapitoly venované praktickým informáciám ohľadom svätej omše počnúc ustanovením svätej omše Spasiteľom pri poslednej večeri, cez jej časti až po spôsob slávenia svätej omše. Všetky spomínané state pomáhajú čitateľovi hlbšie pochopiť pôvod a význam najsvätejšej obety.

Pre mňa osobne bola zaujímavá spomienka na slávenie svätej omše v prvotnej cirkvi, ktorá ju slávila v katakombách z dôvodu veľkého prenasledovania. Slávila sa zväčša o polnoci a dialo sa tak na sarkofágoch mučenníkov. Aj z tohto dôvodu sa do oltárov vkladajú relikvie svätých.

Svätú omšu môžeme sláviť ku cti svätých, ktorí majú z nej nesmiernu radosť. Sú prítomní pri vysluhovaní svätej omše spolu s anjelmi. Avšak na svätú omšu môžu veriaci priniesť aj svoje vlastné úmysly, či už za svoje dobro alebo za niekoho iného. Môžu ju obetovať za živých a i za zosnulých veriacich. Ako uvádzajú mnohí duchovní autori, svätá omša má veľkú cenu najmä pre tých zosnulých, ktorí ju mali za svojho života vo veľkej úcte a nábožne sa na nej zúčastňovali.

Pre úplnosť autor pridáva krátke vysvetlenie ohľadom liturgických farieb a predmetov používaných pri svätej omši. Avšak najdôležitejší odkaz, ktorý chce zanechať nám čitateľom, je povzbudenie často sa zúčastňovať na tejto svätej obete, lebo je to obeta, ktorá prináša sám Spasiteľ a preto má pre nás tú najväčšiu hodnotu.

Zázrak svätej omše

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: SPIRAGO, F., 2019. Zázrak svätej omše [Das Wunder des heiligen messopfers], Košice: Zachej.sk, 120 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-8211-079-4.

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre