O Svätom Písme, tajomstvách viery a Cirkvi

Kniha rímsko-katolíckeho kňaza a biblistu Františka Trstenského je zbierkou jeho zamyslení na rôzne témy, ktoré sú aktuálne aj v dnešnej dobe. Ako nám napovedá názov publikácie, venuje sa postavám zo Svätého Písma, dôležitým míľnikom z Ježišovho života ako je Jeho premenenie, zmŕtvychvstanie alebo nanebovstúpenie.  Pomocou zamyslení o transcendentných veciach ako je Najsvätejšia Trojica alebo Eucharistia, anjeli, úcta k Božskému Srdcu alebo mariánska úcta, nás autor privádza k uvažovaniu o Cirkvi v dnešnej dobe. Toto považujem za dôležitý prvok uvedenej knihy.

O Svätom písme, tajomstvách viery a Cirkvi

Autor sa nebojí čitateľovi v 21. storočí „ponúknuť“ Cirkev ako niečo, čo má zmysel a čo hrá dôležitú úlohu v živote človeka. Autor predkladá sviatosti, ktoré sú nevyhnutne spojené so životom Cirkvi. Kto ich prijíma, zaväzuje sa angažovať sa v Cirkvi. A na tomto mieste prichádza hádam kľúčové zamyslenie knihy, ktoré má názov „O Cirkvi v dnešnom svete“.

Táto kapitola začína otázkami, či má život zmysel a či sa oplatí milovať a hľadať pravdu. Kresťanstvo prináša odpoveď: „Boh je Láska“. Aj prvé cirkevné spoločenstvo prežívalo vďaka láske, keď ostatní hovorili: „Pozrite, ako sa milujú“. V súčasnosti však žijeme civilizáciu poznačenú nedôverou, ktorá sa prejavuje aj ako nedôvera voči Cirkvi. Na druhej strane sám Ježiš budoval vzťahy založené na dôvere. To isté nás chce naučiť pápež František, ktorý vyzval Cirkev ku kultúre stretávania.

Osobitnú kapitolu venuje autor aj otázke duchovných povolaní, rehoľnému životu alebo pápežovi Benediktovi. Knihu zakončujú zamyslenia o slávení nedele, o pôste, o svätom Martinovi a svätom Pavlovi.

Kniha Františka Trstenského O Svätom Písme, tajomstvách viery a Cirkvi je zbierkou krátkych zamyslení na povzbudenie, ktoré sa dobre čítajú. Nejde o nejaké zložité úvahy, prečítate ju s ľahkosťou.

O Svätom písme, tajomstvách viery a Cirkvi

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: TRSTENSKÝ, F., 2017. O Svätom Písme, tajomstvách viery a Cirkvi, Ružomberok : Verbum, 176 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-561-0463-7.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre