NOVINKA: 40 dôvodov, prečo som katolík (+ukážka z knihy)

Po prvýkrát vydávame knihu od amerického autora P. Kreefta a to hneď jednu z tých najlepších, aké kedy napísal: 40 dôvodov, prečo som katolík. Niet nad vlastnú skúsenosť – hovorí jedno príslovie. Peter Kreeft si prešiel cestou konverzie – od kalvínskej viery ku katolíckej – a možno aj preto má jeho zdôvodnenie patričnú váhu.

40 dôvodov, prečo som katolík

Na katolícku vieru konvertoval počas štúdií na vysokej škole. Zlomový okamih nastal, keď ho jeho kalvínsky profesor požiadal o preskúmanie tvrdení Katolíckej cirkvi, že jej korene siahajú až k ranej Cirkvi. Ústredným a rozhodujúcim faktorom jeho obrátenia bol oprávnený nárok Katolíckej cirkvi ako jedinej Cirkvi, ktorá bola historicky založená Ježišom Kristom. On sám v ranej Cirkvi objavil všetky podstatné prvky katolicizmu, ako sú: Eucharistia, modlitby k svätým, oddanosť Márii, apoštolská postupnosť či jednota veriacich, ktorou majú pred svetom vydávať svedectvo.

Jeho príklon ku katolicizmu bol ovplyvnený aj gotickou architektúrou, filozofiou Tomáša Akvinského, spismi svätého Jána z Kríža, svätým Augustínom, G. K. Chestertonom a ďalšími. Kreeft je autorom mnohých kresťanských kníh z oblasti filozofie, teológie a apologetiky. Titul 40 dôvodov, prečo som katolík zastupuje apologetickú časť jeho tvorby. Sú to briskné argumenty v prospech katolíckej viery formulované nevšedne, vtipne a s istou dávkou typickej kreeftovskej príťažlivosti.

Zuzana Ring,

Vydavateľstvo Zachej.sk

40 dôvodov, prečo som katolík

Ukážka z knihy:

Dôvod č. 5: Som katolík… pre jednu skutočnosť,  ktorá nemá obdobu v celých dejinách: že Cirkev ani raz neznížila svoje štandardy a nezmenila svoje učenie

Katolícke dogmy zostali čisté, aj vtedy, keď boli ich učitelia nečistí. Aj keď borgiovskí pápeži nielenže nemilovali chudobných, ale ich z lakomstva a túžby po zlate využívali a utláčali, predsa naďalej učili, že Kristus prikázal milovať chudobných, a ohlasovali aj jeho prorockú kliatbu vznesenú na ich utláčateľov a lakomcov.

Ale čo nás po hriechoch Cirkvi a chybách, ktorých sa dopustila? Čo nás po hlupákoch, ktorí si z nej urobili takýto prízemný „biznis“? Veď jedným z jej prvých biskupov bol Judáš Iškariotský! Ba ešte aj dnes sa medzi biskupmi nájdu niekoľkí zbabelci, ktorí sa starajú viac o svoju reputáciu než o strašným spôsobom zneužité deti. Väčšinu biskupov a kňazov tvoria čestní a dobrí muži, no len máloktorí z nich sú svätci a hrdinovia.

Hovorí sa, že pokrytectvo je „kompliment, ktorý neresť vzdáva čnosti“. Súčasťou pravdy o tomto komplimente je však aj presné definovanie pokrytectva a jeho svedomité odsúdenie. Ježiš ostro odsudzoval pokrytectvo farizejov, i keď súhlasil s ich teológiou. Nerobili to, o čom kázali (palec dole), ale aspoň ohlasovali to, čo nekonali (palec hore).

Podobne ako Židia v období Starého zákona a farizeji za Ježišových čias ani Cirkev nezľavila zo svojich vysokých a svätých štandardov a článkov učenia, hoci ju riadili zbabelí a skazení ľudia. A to nie je nič iné ako zázrak. Aká iná viditeľná inštitúcia odmietla zmeniť svoje učenie alebo znížiť svoje nároky a požadovala od všetkých láskavosť a morálny heroizmus napriek tomu, že ju viedli krutí cynici a morálni slabosi? Zatiaľ čo jej križiaci nenávideli, zabíjali a drancovali v Kristovom mene, ona práve v Kristovom mene prikazovala lásku, pokoj a altruizmus. Ich správanie nezmenilo a neznížilo Krista; to Kristus napokon zmenil a pozdvihol ich správanie.

Fakt, že Kristus zveril svoje poslanie takým oslom, je ohromujúci – no rovnaké zviera si vybral aj na to, aby ho odnieslo do Svätého mesta, v ktorom mal na kríži vykonať svoje najsvätejšie dielo. Zdá sa, že spôsob, akým si volí svoje prostriedky, nie je dnes menej tajomný než kedysi.

Keď Napoleon uniesol pápeža Pia VII., povedal mu: „My zničíme Cirkev.“ Pápež sa zasmial a odvetil: „Ak sa to nepodarilo za devätnásť storočí katolíkom, tak sa to nepodarí ani tebe.“

40 dôvodov, prečo som katolík dostupná už aj ako E-KNIHA

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre