Naučte sa chrániť pred pôsobením diabla vo svete

Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria (recenzia)

Medžugorie. Malá dedinka v Bosne a Hercegovine a veľký svetový fenomén už tri desaťročia. Spovednica sveta, miesto pútnikov zo všetkých kontinentov, zem milostí i obrátení. Takto by sme mohli pokračovať.

To však nie je cieľom mojej recenzie, ako tomu nie je ani v prípade knihy Diega Manettiho s názvom Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria. Sám autor zdôrazňuje na viacerých miestach fakt, že Cirkev ešte nevydala oficiálne finálne stanovisko k fenoménu, ktorý spomína vo svojej knihe. On sám dáva len isté náznaky a čiastočné výpovede autorít, aby si čitateľ sám vytvoril obraz tohto miesta medzi horami.

V úvode knihy chronologicky približuje prvé roky zjavení, ako aj ich hlavných aktérov – deti a mladých ľudí, ktorým sa údajne začala zjavovať Panna Mária. Písal sa jún 1981, dedinka Medžugorie bola súčasťou socialistickej Juhoslávie – a tento chýr sa veľmi rýchlo rozletel nielen medzi jednoduchý ľud, ale aj príslušné autority. Napriek ich zákazom a viacerým represiám prichádzalo na zjavenia stále väčšie množstvo ľudí nielen z okolia, ale i z celého sveta. My, ktorí sme toto miesto navštívili viackrát, máme k nemu vytvorený osobný vzťah a čerpáme z jeho ovocia. Avšak, ako som už naznačil, potvrdenie pravosti zjavení je v rukách autority Cirkvi.

Autor má však inú ambíciu. Zameriava sa na posolstvá Božej Matky, ktorých existuje vyše 1100, ale len na tie, ktoré upriamujú našu pozornosť na pôsobenie diabla vo svete. Jedným dychom treba povedať, že Diego Manetti má za sebou viaceré publikácie na túto tému a taktiež v našej knihe sa venuje precíznemu skúmaniu spomínaných skutočností z rôznych uhlov pohľadu.

V úvode dáva slovo Márii, ktorá ako dobrá Matka nabáda svoje deti k modlitbe a obozretnosti, lebo nepriateľ je veľmi silný. Podobnú formuláciu nájdeme v desiatkach zjavení. Mária pozýva svoje deti, aby sa s ňou spojili v modlitbe, a tak presadili jej plán a zmarili plány protivníka. Božia Matka vystríha pred pôsobením zlého, ktorý sa správa ako vrah a luhár.

Tu sa treba trochu zastaviť. Autor berie toto tvrdenie a preosieva ho cez dôkladné sito. Začína výrokmi a textami Svätého Písma od jeho počiatkov (príbehy Adama a Evy, ale aj Kaina a Ábela) až po novozákonný stret Ježiša s luhárom na púšti. Nasleduje učenie cirkevných otcov staroveku a stredoveku, ktorí Božou autoritou, ale i vlastnou skúsenosťou odhaľujú pôsobenie zlého v ich živote a v živote iných ľudí. Môžeme spomenúť velikánov ako svätý Anton pustovník, biskup z Hippo svätý Augustín alebo svätý Tomáš Akvinský či svätý František Saleský. Všetci svätci dosvedčujú, že diabol sa často maskuje a klame, ale na druhej strane, keď je odhalený, vie byť veľmi zlý. Svoje by o tom vedel hovoriť ďalší v knihe spomínaný svätec – stigmatizovaný kapucín páter Pio.

V neposlednom rade sa Diego Manetti nebojí podporiť tvrdenia Panny Márie ani učením Cirkvi a jej dokumentov – či už z Druhého vatikánskeho koncilu, alebo aj najnovšie učenie a príhovory pápeža Františka. Posledným kamienkom do bohatej mozaiky dôkazov sú aj zaujímavé výpovede známych exorcistov.

Čo bolo teda zámerom samého autora?

Osobne sa priznám, že táto kniha sa mi nečítala až tak ľahko, ale myslím, že autor splnil jej účel, ktorým bolo nielen potvrdiť zhodu medžugorských posolstiev s prameňmi Katolíckej cirkvi, ale aj odovzdať čitateľom ich odkaz. Aj keď nás Božia Matka pomocou zjavení varuje, zároveň nám dáva nádej a prostriedok – aby sme sa pevne pripútali k jej Synovi a zlý nebude mať nad nami žiadnu moc, pretože Boží Syn zvíťazil.

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: MANETTI, D., 2020. Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria [Pregare per vincere Satana. La lotta contro il diavolo nei messaggi di Medjugorje], Zachej.sk, 248 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-8211-198-2.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre