Modlitby na Kvetnú nedeľu a Veľký týždeň

HosannaKvetná nedeľa

 • Matúš 21, 1-11
 • Žalm 118, 1-2
 • Žalm 118, 19-29

Pane Bože,

ďakujem Ti za Tvoju dobrotu a za Tvoje nekonečné milosrdenstvo.

Stojím tu, na začiatku Veľkého týždňa,

v čase, keď si Cirkev pripomína Ježišovo umučenie a smrť,

a viem, že moja pozornosť je roztrieštená.

Nasmeruj môj pohľad na Toho, ktorý prichádza v Tvojom mene,

na Toho, ktorý otvára dvere spravodlivosti,

na Toho, ktorý odpovie,keď naňho voláme.

Dobrorečíme Ti, Pane, za svetlo, ktorým na nás žiariš,

a za to, že si nám poslal Svojho Syna oblečeného do krehkosti človeka,

aby kráčal po ceste, ktorou kráčame my.

Otvor mi oči, aby som Ho uvidel prichádzať,

aby som Ho mohol celým srdcom oslavovať,

aby som mohol kráčať po chodníku Jeho utrpenia,

a tak získal podiel na Jeho vzkriesení.

Skrze Krista nášho Pána, ktorý žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým, po všetky veky vekov.

Amen.

Pondelok

 • Matúš 21, 10-17
 • Ján 12, 1-8

Pane Bože,

šesť dní pre Svojou smrťou si Tvoj Syn sadol s Lazarom,

ktorého vzkriesil z mŕtvych

a večeral so svojimi priateľmi.

Evanjelium nám opäť hovorí, že Marta slúžila a Mária kľačala pri Ježišových nohách, ktoré mu pomazávala drahým olejom.

Učeník, ktorý ho mal zradiť povedal, že je to plytvanie.

V skutočnosti sa nezaujímal o chudobných,

chcel si len naplniť vlastné vrecká

a zahanbiť Máriu.

Pane Bože,

často nedokážeme rozlíšiť, čo je správne a najlepšie:

kedy je správne vyliať pre teba drahý olej,

hoci si svet možno myslí, že je to plytvanie.

Kedy máme byť zameraný na službu

a kedy, naopak, odpočívať a učiť sa pri nohách Tvojho Syna Ježiša.

Daj nám uši, aby sme počúvali a oči, aby sme videli.

Skrze Krista, Tvojho Syna.

Amen.

 

Utorok

 • Matúš 26, 36-46
 • Hebrejom 5, 7-9

Pane Bože,

je ťažké prijať posolstvo kríža.

Ako môže smrť priniesť život? Ako môže byť slabosť našou silou?

A napriek tomu, Tvoje slovo hovorí, že Ježiš, hoci bol Boh, vzal na seba ľudskú prirodzenosť

a podstúpil tú najhoršiu smrť.

Prečo? Ako?

Ťažké nám je prijať toto posolstvo.

Ale tvoje bláznovstvo je múdrejšie ako naša múdrosť.

Tvoja slabosť je väčšia ako naša sila.

Pomôž nám pochopiť, že pred tebou chvastanie neobstojí.

Len v Kristovi Ježišovi sme silní.

V Jeho mene prosíme, pomôž našej nevere.

Aby sme Ťa milovali a kráčali po ceste, ktorú nás Ježiš učil.

V Jeho mene,

Amen.

 

Streda

 • Matúš 26, 27-56
 • 1 Korinťanom 1, 18

Pane Bože,

chvejeme sa keď pomyslíme na to,

že to bol jeden z Ježišových učeníkov, ktorý ho zradil.

Ten, ktorý sedel vedľa Neho, ktorý s Ním lámal chlieb.

Prosíme Ťa, daj nám silu,

verne kráčať s Ježišom,

aj vtedy, keď je cesta po ktorej ideme kamenistá,

aj vtedy keď sa zdá byť dielo kríža bláznovstvom,

aj vtedy keď sa cítime byť zradení.

Ty, Pane, si stále verný.

My narážame, strácame sa,

ale ty si stály a pevný.

Daj nám milosť obstáť v problémoch

a zjav nám slávu Svojho Kráľovstva.

Skrze Krista, nášho Pána, ktorý s Tebou žije a kraľuje, v jednote s Duchom Svätým.

Amen.

 

Štvrtok

 • Ján 13, 1-17
 • Ján 13, 34-35

Pane Bože,

ty si poslal na svet Svojho Syna,

a predtým, než nadišla Jeho hodina,

umyl Svojim učeníkom nohy.

Všetko si mu dal do rúk.

Od Teba prišiel a k Tebe išiel.

A čo spravil?

Kľakol si na zem

a umyl nohy svojim priateľom.

Bol ich učiteľom a Pánom

a napriek tomu im umyl nohy.

Pane Bože, pomôž nám nasledovať Jeho príklad;

pomôž nám robiť iným tak, ako On robil nám.

Svet spozná, že sme Jeho učeníci,

keď sa navzájom budeme milovať.

Posilni naše ruky a našu ochotu milovať

A slúžiť.

Nasmeruj náš pohľad na obraz Tvojho Syna,

ktorý, hoci bol Boh, stal sa Sluhom všetkých.

Skrze Krista, nášho Pána,

Amen.

 

Veľký piatok

 • Ján 18, 1-40
 • Ján 19,1-42
 • Izaiáš 52, 13-15
 • Izaiáš 53, 1-12
 • Hebrejom 10, 16-25
 • Žalmy 22

Pane Bože,

Ježiš na Teba na kríži zvolal:

„Prečo si ma opustil?“

V momente Jeho výkriku si sa zdal byť tak ďaleko,

tak vzdialený Jeho trápeniu.

Tí, ktorí stáli pri kríži a sledovali,

ako sa mu ostatní posmievajú, ako ho urážajú a ako ho zabili,

sa pýtali, kde si?

Kde si vtedy bol?

Pane Bože,

tiež as pýtame, kde si,

keď sa v našom živote objaví utrpenie, bolesť a smrť.

Voláme na teba, aby si nám pomohol.

Buď nám blízko a zachráň nás,

aby sme ťa mohli naveky oslavovať.

Čakáme, v tento Veľký piatok, na vzkriesenie Soboty

a uvedomujeme si, že naše životy niekedy pripomínajú utrpenie piatku.

Nedokážeme vidieť, čo je dobré.

Uč nás volať Tvoje meno

Tak ako Ježiš.

Daj, aby sme ti dôverovali ako deti.

V mene Ježiš.

Amen.

 

Biela sobota

 • Matúš 17, 1-6

Pane Bože,

v sobotu Ježiš odpočíval.

Bol v hrobe.

Dokončil svoje dielo.

V očiach väčšiny ľudí to vyzeralo, akoby všetko skončilo.

Bol mŕtvy a pochovaný.

Ale tak ako semienko odumrie, keď je zasadené do zeme,

nie aby zhynulo, ale aby prinieslo nový život.

Uč nás nachádzať v tebe útechu, keď  sa bojíme.

Uč nás, že smrť nie je koniec.

Uč nás vždy Ti dôverovať.

A vo vzkriesení vidieť, ako všetko rastie nanovo.

Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

 

Veľkonočná nedeľa

 • Matúš 28
 • Zjavenia 5,11-14
 • Žalmy 118, 1-2
 • Žalmy 118, 14-24

Pane Bože,

tak veľmi si miloval tento svet,

že si poslal Svojho jediného Syna,

aby sme aj my mohli byť Božími deťmi.

Pane, pomôž nám žiť každý deň v láskavosti a milosti

Veľkonočnej nedele.

Daj nám srdce plné vďačnosti za Tvoju obetu.

Nasmeruj náš pohľad na Tvoju milosť a na radosť zo spásy.

Pomôž nám kráčať v mocnej milosti

a rozširovať dobrú zvesť evanjelia vo svete.

Skrze krista nášho Pána.

Amen.

 

Produkty súvisiace s touto modlitbou:

Modlitby ku Kristovej Krvi Zvolil si klince Ničivá sila okultizmu
Modlitby ku Kristovej Krvi Zvolil si klince Ničivá sila okultizmu

 

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre