Marie – Anne Vannier: 15 dní so svätou Hildegardou z Bingenu (recenzia)

Modlíme sa so sv. Hildegardou z Bingenu, Učiteľkou Cirkvi

Dnes, v čase až nadmerného záujmu o kult tela, vošla svätá Hildegarda do nášho svetského povedomia najmä (a možno iba) ako najvýznamnejšia žena v histórii kláštornej medicíny. Útla knižka 15 dní so svätou Hildegardou z Bingenu, ktorú  predstavujem, je ďalšou v poradí zo série 15 dní so svätými, ponúkajúcej možnosť lepšie sa zoznámiť so životom a spiritualitou jednotlivých svätcov. Zaoberá sa ďalším, podstatným rozmerom jej osobnosti, a to ako mimoriadnej vizionárky 12. storočia, ktorej dielo a život ovplyvnili cirkev aj spoločnosť jej čias. Neúplne bola niektorými stredovekými mysliteľmi pokladaná za prorokyňu posledných čias. Tento názor sa udržiaval až do konca 19. storočia. Dnes sa už sväticu opäť vníma správne, aj ako prorokyňa stvorenia a Svätej Trojice. Keď si odmyslíme jej ďalšie mimoriadne schopnosti ako prírodovedkyne, medicínsky vzdelanej ženy, spisovateľky, botaničky a skladateľky, zostáva nám ponúknuť čitateľovi zlomky jej učenia ako teologičky a mystičky.

15 dní so svätu Hildegardou z Bingenu

Tejto úlohy sa úspešne zhostila Maria-Anne Vannier, profesorka na univerzite Paula Verlaina v Metzi, ktorej vedeckým fókusom je výskum diela a života rýnskych mystikov.

Malá 90-stránková publikácia ponúka 15 dní v duchovnej spoločnosti svätej Hildegardy. Obsah knižky vychádza z jej dôležitých diel Scivias, Liber vitae meritorum a Liber Divinorum Operorum. Autorka pochopila Hildegardinu originalitu, ktorá spočíva v tom, že nezostáva len pri vyrozprávaní vlastných vízií, ale podáva aj ich teologické a obrazné vysvetlenie. Hildegarda bola výnimočná mystička. Jej vízie sa uskutočňovali v bdelom stave, boli vizualizované vnútorným pohľadom na prístupných miestach, z vôle Boha. Podľa augustiniánskej typológie zjavení išlo o najvyššiu, intelektuálnu formu vízií, pochádzajúcich z prirodzenosti vecí a majúcich prorocký charakter, čo vizionárku približuje k starozákonným prorokom. Hildegardino vizionárske dielo bolo prijaté autoritami raného stredovekého cirkevného života, ako bol Bernard z Clairvaux či pápež Eugen III.

Každý z 15 dní, v ktorých sa necháme sprevádzať Hildegardou, nám autorka knihy otvára jednu z kapitol mystičkinho bohatého duchovného života. Kapitoly sa začínajú autentickým textom svätice, v ktorom jednoduchým jazykom sprostredkúva ovocie vlastnej kontemplácie. Navyše v závere kapitol je vysvetlenie textu pomocou obrazov, čo je z pedagogickej stránky užitočné a  pomáha ľahko porozumieť vyjadrenému textu. Prvé štyri dni sú venované témam zaoberajúcim sa Hildegardinými víziami a ich vzťahom k Duchu svätému a k Božej sláve. Nasledujúce tri dni približujú aproximáciu stvorenia a Svätej Trojice, ôsmy až dvanásty deň sa zaoberajú rozborom základných sviatostí – krstu, birmovania, Eucharistie, úvahou o Spáse a Cirkvi. Nasledujúce dva dni sú venované „posledným veciam“ s názvami Večný sabat  a Spoločenstvo mŕtvych. Pätnásty deň je zameraný na vyjadrenia mystikov k dielu svätej Hildegardy.

Kniha je určená zrelším čitateľom. Pomerne jednoduchý text vyjadrení o víziách a ich symbolike nás môže v niektorých pasážach zneistiť. No Hildegarda navrhuje prostredníctvom svojich vízií duchovnú cestu. Cestu, ktorá vedie od stvorenia k vykúpeniu a ktorej základom je pokora, umožňujúca žiť Boží život, pričom sloboda ľudskej bytosti je dôležitá.

Sympatická svätica myslením predbehla dobu. Možno aj to bol jeden z dôvodov, prečo na svoju kanonizáciu čakala až 833 rokov. Aj keď v Nemecku bola uctievaná nepretržite, na oltár všeobecnej Cirkvi bola postavená Svätým Otcom Benediktom XVI. až 10. mája 2012. Koncom toho istého roku bola vymenovaná za Učiteľku Cirkvi. A ako taká nám môže povedať veľmi veľa potrebného aj (možno najmä) v súčasnosti.

<Kúpiť knihu 15 dní so svätou Hildegardou z Bingenu>

Autorka recenzie: Katarína Adamicová

Bibliografický opis: Vannier M-A., 2013. 15 dní so svätou Hildegardou z Bingenu, (Prier 15jours avec sainte Hildegarde de Bingen, Nouvelle Cité 2012) Lúč, 90 s., brožovaná, ISBN: 978-80-7114-919-4

5 Užívateľ (4 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre