Manželia, oddýchnite si od rutiny na Káne pre manželov 2021

Všetky manželské páry srdečne pozývame na stretnutie Kána pre manželov 2021, ktoré organizuje Komunita Chemin Neuf. Tento rok sa na Slovensku uskutoční už 21. ročník.

Termín: 18. – 24. 7. 2021 *(v prípade vhodných epidemiologických podmienok v SR)

Miesto: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

Kána poskytuje príležitosť manželom oddýchnuť si od všednej rutiny a dovoliť Stvoriteľovi, aby „premenil vodu každodenného života na víno zo svadobnej hostiny“.

Stretnutie Kána je tiež určené pre manželov, ktorí:

  • chcú prehĺbiť svoju vzájomnú lásku, komunikáciu a porozumenie.
  • i pre tých, ktorí sa pri budovaní vzťahov v manželstve a rodine stretávajú s ťažkosťami, či prežívajú náročnejšie obdobie.

Aby manželia mali čas jeden pre druhého, bude postarané aj o ich deti. Pre deti je pripravený špeciálny program. Budú mať možnosť prežiť jedinečný čas pri hrách, aktivitách i odpočinku, ktoré sú primerané ich veku a individuálnym potrebám, pod dohľadom animátorov a slúžiacich manželských pároch.

Tento program prebieha paralelne s programom pre rodičov a deti sú rozdelené podľa veku do troch základných skupín:

  • do 3 rokov: tie sú s vlastnými opatrovateľkami,
  • od 3 do 6 (7) rokov: pre nich je pripravená škôlka v objekte Seminára,
  • od 7 do 14 rokov: samostatný pobytový tábor v Hrabinách.

Stretnutie umožňuje účastníkom:

  • znovuobjaviť zmysel manželského života a dnešnej rodiny,
  • otvorene sa porozprávať o zásadných otázkach, ako sú komunikácia, sexualita či vernosť,
  • zdieľať sa vo vzájomnej otvorenosti o radostiach i ťažkostiach života vo dvojici a s inými pármi,
  • otvoriť sa Bohu, ktorý neprestajne buduje a posilňuje manželské páry, učí ich láske a odpúšťaniu,
  • oslavovať a pripomínať si radosť zo spoločne prežitého života v manželstve a v rodine.

Bližšie informácie o stretnutí Kána vám radi poskytnú: Peter a Gabika Fuskoví – Sekretariát Kána, tel: 0905 933 111, e-mail: slovensko@kanapremanzelov.sk

Viac info nájdete na webe: https://www.kanapremanzelov.sk/.

Foto: kanapremanzelov.sk

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre