Leopold Slaninka: Tri kroky do neba (recenzia)

 

Tri kroky do neba s podtitulom alebo ako sa pripraviť na smrť?  je zbierkou krátkych zamyslení jezuitu Leopolda Slaninku na rôzne témy zoradené podľa liturgického obdobia. Čitateľ v knihe nájde adventné, pôstne úvahy ako aj témy cezročného obdobia. Svoje miesto v knihe má aj veľkonočné, vianočné obdobie ako aj obdobie Turíc.

Tri kroky do neba

Jednotlivé príhovory majú malý rozsah 1-3 strán a veľmi dobre sa čítajú. Tvoria ucelený celok a čitateľ môže knihu otvoriť na ktorejkoľvek strane, aby si prečítal krátku úvahu na dané obdobie. Záver knihy je dotvorený článkami a prednáškami ako aj rozhovorom s autorom.

Vo svojej recenzii by som sa rád zameral na obdobie Veľkého pôstu a následne na Veľkonočné obdobie. V pôstnom období nás autor pozýva, aby sme spoznali samých seba a skúmali motívy nášho pôstu. Taktiež hovorí o určitej kríze pôstu v dnešnej dobe pre rôzne príčiny. Špeciálnu kapitolu tvorí Veľkonočné trojdnie so zameraním sa na Veľký piatok a udalosti, kroré sa v tento deň stali ako i znamenie kríža, ktorý nie je len symbolom kresťanstva. Kresťan má však byť pripravený vziať kríž na svoje plecia, inak nemá kríž ako symbol žiadny zmysel.

V celku nazvanom Veľkonočné obdobie sa autor venuje okrem iného i kríze viery, pokoju, ktorý dáva Kristus, Božiemu milosrdenstvu ako aj tomu, čo vlastne znamená nasledovať Krista.

Kristus o sebe hovorí, že je Dobrý Pastier. Znamená to, že my kresťania nenasledujeme nejakú myšlienku, morálny systém alebo slávenie. Nasledujúc Krista nasledujeme OSOBU. On hovoril: „Kto vidí mňa, vidí Otca.“ Ježiš je konečným zjavením Boha.

Autor následne ukončuje veľkonočné úvahy pasážou o zmysle života, ktorým je prinášať ovocie. Používa známy príbeh o bambuse, ktorého pán záhrady musel zoťať, aby mu bol na osoh. Tento príbeh vyjadruje zmysel kresťanského života. Aj my musíme orezávať to, čo je navyše a byť neustále napojení na Boha.

Kniha Tri kroky do neba od jezuitu Leopolda Slaninku je zbierkou dobre čitateľných úvah na každý deň, v ktorej si každý čitateľ niečo nájde.

>> Kúpiť knihu Tri kroky do neba

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: Leopold Slaninka, 2017. Tri kroky do neba, BANSKÁ BYSTRICA: ZAEX, 267 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-8192-009-7.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre