Lákavé pozvanie pre dnešného človeka

Florence Viellard – 100 modlitieb k adorácii  (recenzia)

Po knihe 100 modlitieb k Duchu Svätému sa mi dostal do rúk titul (rovnako vydaný vydavateľstvom Zachej.sk) s podobným názvom – 100 modlitieb k adorácii. Musím povedať, že tá prvá ma voviedla do modlitby, akoby sám Duch Svätý ma privádzal do spoločenstva s Ním prostredníctvom modlitby vďaky a chvály. Ako však „čítať“ knihu, ktorá je určená k adorácii na mieste a v čase, keď nie som skutočne prítomný pred eucharistickým Kristom?! Myslím, že toto je prvá výzva pre čitateľa.

Ako som však začal „lúskať“ krátke modlitby, stranu po strane, stále viac som si uvedomoval, že vlastne sa prihováram Bohu, ktorý prvý prichádza ku mne. Práve prostredníctvom modlitieb určených k adorácii som si hlbšie uvedomil, že On je Všadeprítomný, že On ma na každom mieste a v každom čase obklopuje. Myslím, že toto je poznanie, ktoré nadobúdala postupne aj autorka Florence Viellard, ktorá je matkou troch detí a žije vo svete, ktorý nie je primárne svetom ticha a modlitby. Napriek tomu nás pozýva, aby sme sa stíšili a adorovali Boha v tichu a jednoduchosti.

Kniha je rozdelená do troch tematických celkov (Adorácia, Ticho, Neviditeľný svet neba), ktoré sú však jednotlivými modlitbami vzájomne prepojené. V prvej časti, ktorá tvorí väčšinu diela, autorka vypovedá o vzťahu človeka a Boha neváhajúc použiť rôzne prívlastky ako svetlo našich životov, brána neba alebo skutočnosť, ktorá nás nekonečne presahuje. Povzbudzuje nás nebáť sa otvoriť sa Pánovi, zanechať vlastné istoty a nechať sa Ním premôcť. Prvým krokom je možno práve ticho, ktorým Florence pomenovala druhú časť jej zamyslení.  Ticho, v ktorom nachádzame prítomnosť Boha v skrytosti. Myslím, že toto je veľmi lákavé pozvanie pre dnešného človeka – zanechať hluk sveta a nasýtiť sa Božou prítomnosťou v tichu. Musím povedať, že sa mi veľmi páči spôsob akým autorka zachytila túto naliehavú potrebu, tento smäd a hlad po Bohu.

A napokon – posledných takmer dvadsať modlitieb je venovaných neviditeľnému svetu neba. Ide o kontempláciu neba, čistoty a krásy nebeských vecí ako začiatok našej cesty k Bohu. Tak, ako sa autorka sama dostala od úvodného pozvania k stíšeniu a adorácii až po kontempláciu Boha, tak je to pozvaním aj pre každého čitateľa. A práve 100 modlitieb k adorácii môže byť tým prvým krokom.

100 modlitieb k adorácii

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: VIELLARD, F., 2019. 100 modlitieb k adorácii [100 prières d’adoration], Zachej.sk, 195 s., pevná väzba, ISBN 978-80-8211-128-9.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre