Kto je pre teba Ježiš Kristus?

Čo je duchovný boj? Začali sa časy konca? Ako sa nepoddať zúfalstvu a strachu? Spoznajte odpovede na tieto aj ďalšie otázky vďaka novej knihe od obľúbeného poľského kňaza o. Piotra Glasa s názvom 40 dní duchovného boja, z ktorej úryvok vám prinášame.

Kto je pre teba Ježiš? Väčšina katolíkov by odpovedala, že Ježiš Kristus je Boh a Spasiteľ sveta. Položme si však otázku, či aj chápeme, čo to znamená. Tu mi prichádza na um známe príslovie: „Ak sa bojíš, tak Boha.“ V našej každodennej realite sa totiž Pán Ježiš stáva prostriedkom na získanie pomoci v núdzi, automatom svojho druhu na plnenie prosieb a želaní. Je to niekto, koho vzývame, ak ho potrebujeme.

Keď ti niekto v práci alebo v škole povie, že tvoja viera je povera a tmárstvo, budeš mať odvahu povedať: „Kamarát, nerúhaj sa môjmu Pánovi a Kráľovi!“? Pozri sa, čo sa deje teraz na Západe. Mnohí majú strach priznať, že veria v Boha a chodia do kostola, lebo ich hneď zlynčujú. Deje sa to v štátoch, v ktorých vraj panuje tolerancia, rovnosť a demokracia. Je to však jeden veľký nezmysel. Demokracia a rovnosť platia vtedy, keď sa hovorí to, čo chcú počuť. Ale ak povieš, že si iný a neplávaš s prúdom, potom sa začnú problémy.

Naša viera sa často obmedzuje iba na nedeľnú svätú omšu, pretože doma nás učili, že to tak treba, máme taký zvyk alebo sused sa pozerá. Boha púšťame len do tých oblastí nášho života, ktoré sú pre nás výhodné. Každý si musí v pravde položiť otázku, kam smeruje náš život, kto sme, pre čo a pre koho žijeme. Sme pripravení na radikálnu zmenu vo svojom živote?

Prvá vec, ktorú treba urobiť, aby sme pochopili, v čom spočíva vzťah s Pánom Bohom, je v myšlienkach sa vrátiť do záhrady Eden, keď prví rodičia Adam a Eva svojou neposlušnosťou spáchali prvý hriech. Dodnes nik nevie, v čom tento hriech spočíval a aký skutok vlastne spáchali. Z biblického opisu však vyplýva, že určite išlo o neposlušnosť Božej vôli. Dôsledkom tohto činu bolo skazenie ľudskej prirodzenosti prvotným hriechom a prostredníctvom hriechu sa ľudstvo otvorilo pôsobeniu najväčšieho nepriateľa človeka – satana. Odvtedy sa o každého z nás vedie neprestajný boj.

Božie slovo hovorí: „Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby; závisťou diabla však prišla na svet smrť: skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou“ (Múd 2, 23 – 24).

Keby nebolo Ježiša Krista, ktorý položil svoj život na kríži, a tak splatil dlh za ľudí pre ich hriechy, všetci by sme boli v beznádejnej situácii. Skrze jeho obetu na dreve kríža sme dostali druhú šancu.

On nás oslobodil z otroctva smrti a satana. Pred dvetisíc rokmi sa situácia vo svete obrátila o 180 stupňov. Starodávny had bol porazený (porov. Zjv 12, 9), stratil moc nad tými, ktorých Ježiš vykúpil svojou vlastnou krvou. Ježiš to urobil z lásky ku každému z nás.

Teraz si ešte raz položme otázku: Kto je pre mňa Ježiš Kristus? Chcem ísť s ním a získať svoju spásu? Pamätaj, že niet väčšej lásky než tá, keď niekto položí život za svojich priateľov (porov. Jn 15, 13). Ježiš to urobil za teba. Si pripravený dať mu svoj život?

„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).

Martina Bednáriková, Zachej.sk

3.8 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre