Koniec sveta podľa Ježiša

Svet, v ktorom žijeme, nie je naším skutočným domovom. Ako kresťania vieme, že raz príde jeho koniec. Prečítajte si rozhovor rwandského vizionára Segatashyu, ktorý sa Ježiša opýtal na to, čo o konci sveta zaujíma nás všetkých.

Segatashya mal veľa rozhovorov s Ježišom o konci dní. Väčšina z nich sa odohrala počas Segatashyových zjavení v Kibehu medzi 2. júlom 1982 a 2. júlom 1983. Neskôr tieto rozhovory vyrozprával v zaznamenaných rozhovoroch s členmi biskupskej vyšetrovacej komisie. Nasleduje úryvok z týchto rozhovorov:

V posledných dňoch bude slnko veľmi horúce a nespočetné množstvo ľudí zomrie na hlad a ďalšie nešťastia, ktoré budú nasledovať po tomto hladomore. V tých časoch bude veľa pokušení od diabla, pretože na zemi bude väčšie utrpenie, než kedy svet poznal.

Budete vedieť, že môj návrat je blízko, keď uvidíte, ako vypuknú vojny medzi rôznymi náboženstvami sveta. Keď budete svedkami náboženských vojen, budete vedieť, že som na ceste. Len čo sa začnú náboženské vojny, nič nezastaví boj.

Ku koncu budú vojny a národ bude bojovať proti národu a náboženstvo bude bojovať proti náboženstvu. Ale aj rodiny budú bojovať medzi sebou – rodičia budú bojovať proti svojim deťom a synovia a dcéry budú bojovať proti sebe. Bude nasledovať veľa bied, pretože svet bude naďalej odmietať konať pokánie.

Pane, prečo budú náboženstvá bojovať, keď všetky pracujú pre teba?

Je to preto, lebo vo všetkých náboženstvách je príliš veľa ľudí, ktorí tvrdia, že veria v Božiu lásku, ale v skutočnosti neveria. Vojna príde, pretože príliš mnohí hovoria, že milujú, ale nemajú v srdci lásku k Bohu ani k človeku.

Ako je možné, že rodičia a deti budú medzi sebou viesť vojnu, keď medzi rodičom a dieťaťom existujú také silné putá lásky?

Rodiny začnú medzi sebou bojovať, keď sa ľudia unavia zo života vo svete plnom utrpenia. Ľudia budú mať dosť sveta a svet bude mať dosť ľudí. Hriech človeka bude taký veľký, že z biedy sa zrodí bieda. Matky budú chcieť byť radšej neplodné, než by priviedli dieťa do sveta plného bolestí. Dospelí muži budú takí unavení zo života, že budú plakať a prosiť o smrť, aby ukončila ich nepokoj.

Vo všetkých kútoch zemegule bude veľa zemetrasení. Na niektorých miestach bude slnko pražiť tak neúprosne, že zem vyschne a úroda bude z roka na rok menšia. Vetry odnesú všetku pôdu a nekonečné dažde prinesú veľké záplavy. Hlad zachváti mnohé národy. Mnohí budú medzi sebou bojovať o jedlo a veľa ľudí zomrie od hladu.

Keď vieš, že svet bude taký plný hriechu a že sa stanú také hrozné veci, Pane, prečo si stvoril človeka s takou slabosťou a takým sklonom k  hriechu? Si vševediaci, preto si musel veľmi dobre vedieť, keď si stvoril Adama a Evu, že celé generácie ľudstva po nich nebudú dosť silné, aby odolali pokušeniam.

Človek bol stvorený so slabosťou, ale nemusí zostať slabý. Prišiel som na zem a narodil som sa z mäsa a krvi, aby som bol pre ľudstvo živým príkladom toho, čo je pre ľudí možné. Ukázal som ľudstvu cestu, po ktorej treba v živote kráčať, a ukázal som mu cestu do neba. Prišiel som na svet ako človek a ukázal som všetkým ľuďom, ako znášať bolesti sveta a ako milovať Boha. Prišiel som zachrániť človeka, pretože som videl, aké ťažkosti má, keď sa usiluje žiť čistý a zbožný život.

Zostúpil som z neba, aby som uzdravil hriechy sveta, a ľudstvo videlo, čo som pre tieto hriechy znášal: vyzliekli ma, zbili a ukrižovali; a ľudstvo o tom vydalo svedectvo. Zomrel som za spásu človeka a aby človek mal túto spásu, musí ma pred posledným dňom pozvať do svojho srdca. A posledný deň nepríde preto, lebo ľudia sú zlí, ale preto, lebo Boh stvoril svet s vedomím, že sa jedného dňa skončí.

Svet sa skončí s ľudstvom alebo bez neho, ale všetky problémy a biedy, ktoré sprevádzajú posledný deň – všetky tieto biedy priniesli na svet hriechy ľudstva.

Každému, kto prijme moju lásku a oľutuje všetky svoje hriechy, budú všetky hriechy odpustené a ja ho budem milovať. Ale tí, ktorí odmietajú konať pokánie zo svojich hriechov, ponechajú si ich ako znak na duši a prejavím voči nim hnev.

Preto, keď sa v súdny deň vrátim, prídem ako prvých súdiť tých, ktorí odmietli konať pokánie. A budú veľmi zarmútení, ale ich smútok príde príliš neskoro – a vylejem na nich súženia. Môj hnev voči nim bude prudký a vykonajú ho moji siedmi archanjeli, ktorí ho zanesú do štyroch kútov planéty. Moji archanjeli navštívia mojím hnevom všetkých ľudí, ktorí odmietli konať pokánie zo svojich hriechov, a bude tam veľa utrpenia a súženia.

Ale kvôli súženiam, ktoré dostali hriešnici, bude v tých dňoch veľa hnevu voči mojim deťom za to, že vo mňa uverili. Hriešnici budú prenasledovať tých, ktorí sú verní Bohu, a moje deti budú vyháňať z ich chrámov a biť ich na uliciach. Ale vyzývam svoje deti, bez ohľadu na to, ako veľmi sú bité alebo trpia, aby ma nezapreli. Vždy budem s nimi v ich úzkosti.

A situácia vo svete sa zhorší vinou tých, ktorí odmietajú konať pokánie. Ľudské srdcia tak oslepnú voči Božej pravde, že sa po zemi rozmiestni armáda démonov a mnohí budú tvrdiť, že som to ja, Pán Ježiš. Sľúbia, že ukončia všetku biedu a odstránia všetko utrpenie. Dajte si pozor na týchto démonov, pretože ich jedinou túžbou je zviesť človeka k bezbožnosti.

Úryvok pochádza z knihy Chlapec, ktorý sa stretol s Ježišom, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.

3.9 Užívateľ (33 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

1 Comment

  • Má kniha cirkevné schválenie?

Komentáre