Keď som sa modlil dvanásty ruženec, Mária sa rozhodla „kapitulovať“

Svedectvo o ochrane a pôsobení Panny Márie v mojom živote

Fatima - celá pravda

Naši starí rodičia zvykli vravievať: Mladosť – pochabosť. Niečo na tom asi bude, za seba môžem povedať, že sa nemýlili. Jeden príklad mojej mladíckej naivity hovorí za všetko: Po skončení základnej školy som sa rozhodol ísť študovať na saleziánske gymnázium do Šaštína (Toto je len vovedenie do deja, nie ten sľúbený príklad). Naša škola aj internát tvorili jeden komplex s Bazilikou Sedembolestnej, čo umožňovalo, aby sme sa tam dennodenne schádzali na večerné modlitby. Jedného večera nám po skončení modlitieb povedal direktor saleziánskej komunity, že kto chce, môže zostať hore aj po večierke, pretože do baziliky zavítala putovná socha Panny Márie Fatimskej a každý zo študentov má možnosť zotrvať pri nej v modlitbe. V tom čase som nijako zvlášť neinklinoval k mariánskej úcte a na túto ponuku by som za normálnych okolností určite nereagoval, ale po direktorových slovách som si spomenul na to, s akou pompéznosťou privítal túto sochu v bazilike sám biskup. Toto nebude len tak s kostolným poriadkom, hútal som, táto socha bude určite originál, priamo z Fatimy. Potom som pokračoval vo svojich úvahách nasledovným spôsobom: Nemám síce najmenšiu chuť zostať pri nej, ale takáto príležitosť sa vyskytuje len raz za život. Musím z toho niečo vyťažiť. Budem sa modliť za Máriino požehnanie, raz sa mi môže zísť. A tak som tam, ponorený do takýchto zištných myšlienok, zotrval až celkom do konca, kým nezamkli baziliku.

Po pár dňoch som zistil, že socha, pred ktorou som sa modlil, bola replika, ktorá putovala po jednotlivých farnostiach diecézy. Už si nepamätám, aké pocity to vo mne vyvolalo a podľa všetkého by do zabudnutia zapadla aj celá uvedená príhoda, keby som o mnoho rokov neskôr nedostal ponuku preložiť knihu o fenoméne Fatima (Fatima – celá pravda). Uvedomil som si, že Mária na mňa nezabudla. Napriek tomu, že moja modlitba, s ktorou som sa na ňu pred rokmi obrátil hádam ani nebola modlitbou v pravom slova zmysle, ale skôr niečím na spôsob magického zaklínadla, ona zhliadla na moju úbohosť a vypočula ma. Tento preklad ma podnietil k tomu, aby som sa pozrel do svojej minulosti a to, čo som tam uvidel, ma naplnilo úžasom  a vďačnosťou.

V priebehu práce na preklade sa nám nečakane skomplikovala situácia s bývaním a museli sme si súrne začať hľadať nejaké iné. Akiste mi dáte za pravdu, že pre mladý manželský pár s dvojmesačným bábätkom nie je až také jednoduché nájsť si nový domov a zvládnuť peripetie sťahovania. Celý ustarostený som sa obrátil na Máriu. Rozhodol som sa, že sa začnem každý deň modliť ruženec. Bol október 2017 a blížil sa 13. deň v mesiaci – sté výročie posledného zjavenia vo Fatime. Dvanásteho októbra som mal absolvovať veľa vybavovačiek a nákupov, vedel som však, že väčšinu času mi zaberú presuny, tak som si povedal, že budem počas nich „ostreľovať“ nebo ružencami. Keď som sa podvečer vracal domov a modlil sa dvanásty ruženec, Panna Mária sa rozhodla „kapitulovať“ – zazvonil mi telefón. Nasledoval asi trojminútový hovor, ktorý úplne elegantne vyriešil našu bytovú otázku. Celé to bolo korunované skutočnosťou, že kľúče od nášho nového príbytku sme si prevzali 8. decembra – na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Tento dátum sme si nevybrali sami, chceli sme tam začať bývať už skôr, no nebolo to možné, tak to „zhodou okolností“ pripadlo na tento dátum.

Bol by som nerád, keby moje svedectvo budilo dojem, že Pannu Máriu považujem za nejaký „automat na riešenie problémov“, do ktorého stačí „vhodiť“ dostatočné množstvo ružencov a naše problémy sa okamžite vyriešia podľa našich predstáv. Nebo neraz odpovedá na naše modlitby za použitia svojho vlastného načasovania a spôsobmi, ktorým nerozumieme, alebo nám vôbec nie sú po chuti. Skôr či neskôr však zistíme, že Božie riadenie vecí je múdrejšie a v konečnom dôsledku aj osožnejšie než naše najlepšie premyslené plány.

Pár dní pred napísaním týchto riadkov bola moja rodina postavená pred ďalšiu nečakanú výzvu. Prijímame ju s dôverou v Máriu. Jej moc totiž ďaleko presahuje naše najodvážnejšie predstavy. Ako sa píše v knihe o Fatime, ktorú som prekladal, pre Máriu nebol problém ochromiť sovietsku jadrovú flotilu, zrovnať so zemou dve strategické zbrojovky znepriatelených svetových mocností, zabrániť vypuknutiu globálneho jadrového konfliktu či z večera do rána, bez použitia násilia pochovať celé sovietske impérium. Ona si hravo poradí aj s našimi ťažkosťami. To je pravda o Fatime v kocke.

Autor: Martin 
Prekladateľ knihy Fatima – celá pravda

5 Užívateľ (4 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre