Elias Vella: Ježiš, môj uzdravovateľ (recenzia)

Ježiš, môj uzdravovateľ

Ježiš, môj uzdravovateľ bola zrejme prvá a najpopulárnejšia kniha pátra Eliasa Vellu, ktorá bola na Slovensku vydaná. Jej štýl je trochu svojský nakoľko sa jedná o prepis seminárov, ktoré otec Vella dáva na Slovensku po mnohé roky. Vďaka tomu, že som mal to šťastie byť účastníkom jedného z nich práve o vnútornom uzdravení, spomínanú knihu považujem za veľmi potrebnú pre každého. Veď, kto nie je nejakým spôsobom zranený a nepotrebuje uzdravenie svojich rán?

V ústrednom posolstve knihy nás otec Elias, ktorý je dlhoročným exorcistom z Malty,  privádza k Ježišovi, ktorý jediný dokáže uzdravovať úplne. Ako dôkaz ponúka viaceré príklady z Písma, ale i zo svojej osobnej skúsenosti. Najdôležitejšie pre neho je stretnutie s Ježišom nielen ako s tým, ktorý uzdravuje, ale najmä ako so svojím Pánom a Spasiteľom. Sám autor prežil svoje osobné obrátenie už ako kňaz pri jednom z týchto stretnutí.

Veľká časť knihy je venovaná aj nepriateľovi našej spásy – Zlému a jeho pôsobeniu. Aj on dokáže uzdravovať, nikdy však nie pre naše dobro. Preto je veľmi potrebné rozlišovať a prosiť o uzdravenie Boha. Páter Elias poukazuje na prípady, kde uzdravenie je potrebné najmä kvôli spätosti s okultizmom, špiritizmom a s inými vecami proti Bohu, ktorých negatívne dôsledky na záver svojej knihy aj vysvetľuje. Autor podotýka, že diabol bol už dávno porazený Ježišom Kristom a preto máme voči nemu moc a autoritu Božích detí. To potvrdzuje aj výrokmi zo Svätého Písma.

Uzdravenie opisuje ako proces, v ktorom sa človek necháva uzdraviť Bohom. Pri uzdravení sa však kráčanie s Bohom nekončí. Práve naopak. Ježiš, ktorý človeka uzdravil, túži, aby ho ten nasledoval. Až vtedy bude uzdravenie úplne zavŕšené. V tomto smere ma veľmi zaujala kapitola o hriechu a charizme. Páter Vella v nej objasňuje Božiu logiku, keď pri uzdravení z hriechu nám Boh zároveň dáva zodpovedajúcu charizmu, aby sme ho už ako uzdravení vedeli nasledovať a pomáhať iným. Uvádza príklad drogovo závislého, ktorý po vyliečení dostáva povolanie slúžiť ľuďom so závislosťou.

Kniha pátra Vellu je oživená mnohými krátkymi príbehmi (dalo by sa ich nazvať svedectvami) z jeho praxe kňaza a exorcistu, ktoré sú často povzbudením vďaka mnohým zázračným uzdraveniam, ktorých bol autor svedkom. Pri každom on sám zdôrazňuje, že jediným pôvodcom skutočného uzdravenia je Boh.

Ježiš, môj uzdravovateľ je výnimočná kniha na povzbudenie, štúdium, modlitbu (na konci každej kapitoly je nádherná a veľmi hlboká modlitba), ale aj návod ako nastúpiť na cestu vnútorného uzdravenia. Je to kniha, ku ktorej sa rozhodne oplatí vrátiť a to i viackrát.

<Kúpiť knihu Ježi môj uzdravovateľ>

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: VELLA, E. 2012. Ježiš, môj uzdravovateľ. Bratislava : Per Immaculatam, 438s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-97000-69-1.

2.5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre