Jerome Murphy–O’Connor: Apoštol Pavol (recenzia)

Dominikán Jerome Murphy – O’Connor nám približuje životný príbeh apoštola Pavla. Príbeh postavy, ktorú pozná každý veriaci človek. Najmä zo spoľahlivého prameňa, akým je Sväté Písmo. Veľká časť Skutkov apoštolov je venovaná práve apoštolovi národov – sv. Pavlovi. Od jeho obrátenia na ceste do Damasku až po jeho apoštolské cesty do vtedy známeho sveta. Ďalším významným zdrojom informácií o Pavlovom živote a jeho snahe šíriť Evanjelium sú Pavlove listy jednotlivým cirkvám, ktoré založil on sám alebo jeho spolupracovníci. Toto všetko o Pavlovi vieme.

Čo však prináša kniha Apoštol Pavol s podtitulom Jeho príbeh?

V prvom rade musíme konštatovať, že kniha nie je akousi beletriou, ktorú by azda niektorí čitatelia čakali v súvislosti s Pavlovým príbehom. Ide skôr o veľmi precíznu štúdiu založenú na mnohých odkazoch na Pavlove listy. Na druhej strane má pozorný čitateľ neraz pocit, že zo strany autora sa objavujú aj prvky istej fikcie. Kniha chronologicky sleduje život apoštola Pavla odvolávajúc sa na dejiny prvotnej cirkvi. Opisuje jeho návštevy cirkví z pohanov, pohnútky jeho ohlasovania ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista ako aj mnohé spory, do ktorých sa Pavol zaplietol. Spory sa týkali rozporu medzi ohlasovaním zmŕtvychvstalého Ježiša ako jediného prostriedku spásy na jednej strane (Pavlovo podanie) a dodržiavanie židovského zákona na strane druhej (konvertiti zo židovstva). V uvedených sporoch sa jedná o naozaj hlbokú sondu do Pavlovej duše.

Samotný dej je rozdelený do jednotlivých kapitol podľa miesta Pavlovho pôsobenia. Úvod približuje roky apoštolovej mladosti a jeho obrátenie. Dôležitým miestom pre Pavla  bola Antiochia, z ktorej apoštol podnikal svoje misijné cesty. Samotné cestovanie bolo spojené s mnohými námahami, so strachom pred zlodejmi ale aj s rôznymi klimatickými podmienkami. Cestujúci často strávili týždne na cestách, aby tak preklenuli niekoľko sto kilometrové vzdialenosti. Inou možnosťou bolo cestovanie loďou.

Na svojich cestách a pri návšteve kresťanských komunít Pavol nachádzal nových spolupracovníkov. Takými boli napríklad Lýdia vo Filipách, alebo Priscilla a Akvila v Korinte, ktorí zakladali nové cirkvi po vzore apoštola. Tí taktiež prijali Pavla do svojho domu. Nie vždy však Pavol našiel pohostinnosť. V Solúne sa živil svojím remeslom ako výrobca stanov. To mu odoberalo z času, ktorý by rád strávil ohlasovaním.

Špecifickým bolo putovanie Pavla a Barnabáša do Jeruzalema. So sebou niesli otázku ohľadom obriezky dospelých konvertitov na kresťanstvo. Taktiež jeruzalemská cirkev bola známa svojou chudobou, pričom cirkev v Antiochii ju neustále podporovala.

Po odchode z Antiochie, príbeh pokračuje v Efeze, ktorý sa stal Pavlovým domovským mestom. Nie všetci však prijali jeho prítomnosť a na istý čas sa dostáva do väzenia. Počas obdobia v Efeze vidíme Pavlov zápal pre cirkvi, ktoré zakladal. Formou listov odpovedá na dôležité otázky či už Filipanov alebo Kolosanov. Týmto sa snaží odvracať hrozbu falošného učenia.

Kniha ako aj príbeh apoštola končí v Ríme. Pavol je spútaný reťazami a komunita kresťanov sa od neho dištancuje zo strachu pred prenasledovaním, ktoré už začalo za cisára Nera. Pavol píše posledný list Timotejovi. Jeho dilemou je či zomrieť a byť hneď pri Kristovi alebo zostať pre dobro cirkvi tak ako to robieval po celý život od svojho obrátenia.

>> Kúpiť knihu Apoštol Pavol – jeho príbeh<<

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: Jerome Murphy – O’Connor OP, 2016. Apoštol Pavol (Jeho príbeh). ZVOLEN: Vydavateľstvo Dominikáni, 213 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-970126-7-0.

 

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre