Exorcista I. Degro: Čo robiť ak si uvedomíte prítomnosť kliatby v našom živote? (2. časť)

Začiatkom mája 2018 Zachej.sk spustil nový projekt „Spýtajte sa exorcistu,“ vďaka ktorému ste mohli položiť svoje otázky košickému exorcistovi Imrichovi Degrovi. Prinášame II. diel jeho odpovedí, v ktorých sa venuje oblasti rodových zaťažení a chorôb.

Spýtajte sa exorcistu (II.)

Rodové zaťaženia, choroby

8. Pochválený buď Ježiš Kristus, nerozumiem úplne kliatbam, ktoré prechádzajú na ďalšie 3 generácie z predkov, prečo niekoho zasiahnu a niekoho nie? Ako z toho von? Čo robiť?

9. Prekliatie rodu – čo to vlastne je ako z toho von?

Prosím, prečítajte si najprv to, čo som hovoril o prekliatí a zlorečení v 1. časti mojich odpovedí. Ak ide o prekliatie rozlišujeme podľa úmyslu preklínajúceho tzv. priame a generické kliatby. Pri priamom prekliatí preklínajúci chce, aby žiadané zlo postihlo len samotnú obeť; pri generickom zase chce, aby žiadané zlo postihlo obeť aj jej potomkov. Človek, ktorý preklína ťažko hreší (porov. KKC 1756), nemá spojenie s Bohom, má v srdci zlo, nenávisť, závisť, žiarlivosť. Vtedy sa otvára pre pôsobenie zlých duchov. Jeho preklínanie môže, ale nemusí byť umocnené zlými duchmi; vždy to závisí od Boha. Preklínanie môže byť účinnejšie vtedy, ak je človek, proti ktorému je namierené, v stave hriechu. Vtedy je bez milosti posväcujúcej a nie je chránený Božou milosťou. Taliansky exorcista Salvucci to prirovnáva ku kovovej platni, doske, a špongii. Keď vylejeme na nich vodu, do kovovej platne nevsiakne, do dosky len trochu, ale špongia nasaje všetku vodu. Srdce zjednotené s Bohom je ako kovová platňa; srdce plné hriechu je ako špongia. Preto kliatba vôbec nemusí účinkovať, ak nie sme pre ňu otvorení. Sme otvorení ak zotrvávame v stave ťažkého hriechu. Ochranou pre nás je stav milosti posväcujúcej, ktorý získavame pri krste a pri sviatosti zmierenia. Ten sa ďalej posilňuje ostatnými sviatosťami, sväteninami, žehnaniami, modlitbou a skutkami lásky.

Čo robiť ak si uvedomíte prítomnosť kliatby v našom živote? Môžete ju v modlitbe zlomiť Božou mocou. Najprv odpusťte tým, ktorí túto kliatbu spôsobili; žehnajte im; v Ježišovom mene zlomte moc kliatby. Odporúčam Vám urobiť to po prijatí sv. prijímania, napr. takto: „Pane Ježišu, ďakujem ti, že si teraz vo mne a ja v tebe. Verím, že ma miluješ. Verím, že miluješ aj tých, ktorí mi ubližujú a preklínali ma alebo ešte preklínajú. Odpúšťam im to. Prosím, žehnaj ich a zlom moc každého prekliatia nado mnou a nad mojou rodinou. Amen.“ Odporúčam modliť sa túto modlitbu dlhší čas.

V tejto súvislosti by som Vás ešte chcel vystríhať pred upodozrievaním iných z preklínania, pokiaľ na to nemáte jasné dôkazy, lebo je to hriech proti láske k blížnemu, ktorý vás robí duchovne zraniteľnými. Takisto nehľadajte za každú cenu príčinu svojich nešťastí a problémov iba v prekliatí. Najčastejšie sa príčina ukrýva v nás samých, v našom hriešnom konaní. A napokon nepovažujte za dôsledok prekliatia bežné problémy, ktoré sa striedavo s úspechmi vyskytujú vo väčšej alebo menšej miere u každého človeka.

10. Všetci sme zdraví. Môžeme byť nejako urieknutí? Akoby nám to nebolo dopriate, akoby na nás sedel nejaký zlý duch, lebo všetci sa modlíme a čím viac, tým nás akoby viac niečo pokúša. Otcova mama mala ťažký život, rodičia jej zomreli skoro, potom manžel vo vojne a hneď aj dieťa (nemalo ani rok). Naši rodičia nás vychovali s láskou, sú nám vždy nápomocní, tam nevidím problém. Už sme z toho zúfalí, keď sa nás niekto opýta: „Čo deti?“

11. Všetci v rodine nemôžeme mať deti. Moja teta nemala deti, teraz ja s manželom nemáme deti. Manžel je neplodný, zistili sme to dva mesiace po svadbe. Je adoptovaný a dokonca aj jeho adoptívny otec bol neplodný! Mám jedného brata a ani oni nemôžu mať deti.

Ak som správne porozumel, tak v oboch prípadoch ide o neplodnosť (nemôžete mať deti). Či ide vo Vašom prípade o dedičnosť alebo nie, tak s touto otázkou sa musíte obrátiť na odborníkov – lekárov. Samotná neplodnosť nie je ešte znakom prekliatia alebo urieknutia. Môže byť len určitou indíciou, a to len v tom prípade, ak lekári nevedia nájsť prirodzenú (fyziologickú alebo psychologickú) príčinu a modlitba na tento úmysel prinesie ovocie (manželia počnú dieťa). Ak ani po modlitbách sa stav neplodnosti nemení, je to znakom, že nejde v tomto prípade o prekliatie alebo zlorečenie.

Spýtajte sa exorcistu (I.)

ČÍTAJTE TIEŽ: Spýtajte sa exorcistu: Prekliatia, neprajnosť

Viem, že je to pre Vás veľkým utrpením. No chcem Vám povedať, že manželstvo bez deti nie je niečo menej. Teda nepozerajte na svoje manželstvo ako na neúspech. Určite máte v sebe túžbu po deťoch a robíte všetko, čo je vo Vašich silách. Boh chce, aby manželia mali deti, no nie je tomu tak vždy. Ak ste urobili všetko a predsa ste neboli obdarovaní dieťaťom, potom to zverte Nebeskému Otcovi a dôverujte mu, že jeho plán je lepší ako Váš. Aký je jeho plán s vami? Vašou úlohou ako bezdetných manželov je na prvom mieste, aby ste sa stali svedkami lásky medzi ostatnými manželmi. Teda Nebeský Otec chce, aby ste boli pre ostatné manželské páry vzorom lásky a jednoty. Prečo? Lebo to dokážete oveľa skôr a lepšie ako tí manželia, ktorí majú deti. Toto je Vaše špeciálne poslanie. Preto už nepozerajte na svoju neplodnosť, ako na niečo, čo Vám Boh odopiera, ale ako na Božie povolanie k špeciálnemu poslaniu. Na druhom mieste môže Nebeský Otec chcieť od Vás, aby ste sa stali otcom a mamou pre siroty. Ale ak to tak nevnímate, nemusíte si adoptovať deti. To prvé povolanie (byť svedkom jednoty) je totiž dôležitejšie ako to druhé (adopcia).

12. Od 3 mesiacov atopický ekzém teraz mojej 9 mesačnej vnučky.

Samotná prítomnosť (ale aj absencia) fyzických a psychických či psychiatrických chorôb (alebo aj príznakov chorôb) nie je ešte znakom pôsobenia zlých duchov. Preto Vám odporúčam najprv hľadať lekársku pomoc. Zároveň vyzvite jej rodičov, aby sa predovšetkým oni modlili za uzdravenie svojej dcéry; modlitba bude veľmi účinná, ak sa budú modliť spolu otec aj mama. Žiadna modlitba nie je účinnejšia ako modlitba rodičov za svoje deti. Ak ekzém bude pretrvávať aj po nejakom čase modlitby, znamená to, že nejde o duchovnú príčinu (prekliatie, zlorečenie, zlého ducha) choroby.

Imrich DegroImrich Degro je katolíckym kňazom pôsobiacim v Košickej arcidiecéze. V roku 2002 ho košický arcibiskup poveril službou exorcizmu pre individuálne prípady a v roku 2010 mu bola pôsobnosť rozšírená na celú Košickú arcidiecézu. Je autorom kníh Pane, príď mi na pomocNičivá sila okultizmu.

Prečo projekt Spýtajte sa exorcistu?

Projekt Spýtajte sa exorcistu chce byť spojítkom medzi ľuďmi a kňazom povereným službou exorcizmu. Uvedomujeme si, že cesta k nemu je pre mnohých ťažká a týmto ju chceme uľahčiť.

Tím Zachej.sk

 

 

3. diel odpovedí na vaše otázky bude zverejnený o týždeň, 24. júna 2018.

4.3 Užívateľ (55 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

2 Komentáre

  • Poucne. Dakujem

  • Super stránka.

Komentáre