Čo pre vás znamená modlitba?

Modlitba, naša najhlbšia túžba (recenzia)

Čo pre vás znamená modlitba? Pre mňa toto veľké tajomstvo najlepšie vystihuje výrok katalánskeho politika zo 17. storočia Pau del Rossa: „Nie sme na svete na to, aby sme sa modlili a rozjímali. To nie je náš cieľ. Naším cieľom je milovať Boha a blížneho. Aby sme to však dokázali opravdivo a srdečne, k tomu sa potrebujeme posilniť modlitbou a rozjímaním.“ Áno, každý z nás vníma tento dar iným spôsobom; je však zrejmé, že modlitba je základom osobného vzťahu s naším Otcom v nebi. Ak si tento vzťah túžite prehĺbiť, mám pre vás skvelý tip: útlu knižku Ronalda Rolheisera Modlitba, naša najhlbšia túžba.

Modlitba je ľahká len pre začiatočníkov a pre tých, čo už sú svätí. A v tých dlhých rokoch medzitým je ťažká. Prečo? Pretože modlitba má tú istú vnútornú dynamiku ako láska a láska je sladká len vo svojej počiatočnej fáze, keď sa zamilujeme, a potom opäť vo svojej záverečnej, zrelej fáze. A v medziobdobí je láska tvrdou drinou, psou vernosťou a vyžaduje si odovzdanosť, ktorá presahuje naše emócie a predstavivosť. (82)

Priznám sa, že samú seba rada považujem za akéhosi „modlitbového nadšenca“. Milujem deviatniky, rôzne druhy ružencov či pobožností, chvály i gregoriánsky chorál. S Bohom sa rozprávam v dopravných prostriedkoch, v kostole, na wécku i v kúpeľni. A okrem reálnej „modlitbovej praxe“ mám napočúvaných množstvo prednášok a načítaných veľa kníh o modlitbe, duchovnom živote či vnímaní Boha. Svoj život si bez modlitby už ani neviem predstaviť.

Napriek tomu stále vyhľadávam nové podnety, rady či zaujímavé myšlienky, ktoré by mohli obohatiť môj duchovný život. Musím však zdôrazniť, že takých, ktoré by ma skutočne posunuli v dlhodobom zmysle, je ako šafranu. Som taká náročná… alebo to prežívate podobne aj vy?

Božia láska nie je niečo, čo máme obdivovať; je to niečo, čo máme prijať a z čoho máme žiť. (42)

Keď sa mi dostala do rúk knižka Modlitba, naša najhlbšia túžba, nevedela som, čo si mám o nej myslieť. A tak to aj bolo dobre. Začala som ju totiž čítať bez akýchkoľvek očakávaní, ktoré často sprevádzajú úspešné knihy (a ktoré sú pre mňa mnohokrát tak veľkým sklamaním!).

O to viac ma toto dielo z pera amerického kňaza uchvátilo. Hovoril mi do duše takým silným spôsobom, že som jeho slová celý deň nedokázala spustiť z mysle! Prinútil ma totiž zatiahnuť na skutočnú hlbinu úplne jednoduchými myšlienkami. Zaťal do živého bežnou, ľudskou rečou. A to sa tak často nevidí.

Jednoducho povedané, ak sa idete modliť a ste nahnevaní, modlite sa o hneve; ak sa zaoberáte sexom, modlite sa o sexe; ak máte chuť vraždiť, modlite sa o vražde, a ak sa cítite plní radosti a chcete chváliť Boha a ďakovať mu, modlite sa o radosti. Každá myšlienka alebo pocit je dobrým príspevkom do modlitby. Je dôležité, aby sme sa modlili s tým, čo je v nás, a nie s tým, čo si myslíme, že by Boh chcel v nás vidieť. (22)

Knižka je prehľadne rozdelená na šesť kapitol, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi témami súvisiacimi s modlitbou. Tieto témy vychádzajú z reálneho života bežného človeka; neprezentujú teda spiritualitu, ktorá by bola dnešnému mestskému človeku vzdialená. Bonusom je, že na čítanie nepotrebujete veľa času. Každá kapitola je totiž prehľadne rozdelená na akési podkapitoly. Tie nemajú viac ako dve – tri strany. Vďaka tomu si ich stihnete prečítať za menej ako päť minút.

Každý, kto sa modlí len vtedy, keď do toho môže citovo zapojiť srdce i dušu, nevydrží pri modlitbe príliš dlho. Ale zvyk modlitby, rituál, jednoduchá vernosť modlitbe, modliť sa bez ohľadu na pocity a náladu môžu udržať modlitbu na celý život a ona bude ovládať hlavu i srdce. (92)

Ja sama som čítala jednu podkapitolu denne v rámci svojho denného zamyslenia. Materiálu na premýšľanie som však získala viac než dosť. Ak preto hľadáte rýchlu a účinnú pomoc vo svojom modlitbovom živote, neváhajte a urobte to podobne. Garantujem vám, že päť minút denne, ktoré knižke venujete, zmení váš život! Jediné, čo pritom okrem Modlitby, našej najhlbšej túžby potrebujete, je otvorenosť na hlas Ducha Svätého a chuť modliť sa.

Čím viac si budeme prehlbovať vzťahy a modlitbu, tým budeme neistejší sami sebou a to je začiatok zrelosti. Až vtedy, keď poviem: „Neviem milovať.“ a „Neviem sa modliť.“, začnem chápať, čo je láska a modlitba. (82)

Prajem vám, aby sa vďaka tejto knihe modlitba skutočne stala vašou najhlbšou túžbou.

Autorka recenzie: Martina Bednáriková

Bibliografický popis: ROLHEISER, R. 2019. Modlitba, naša najhlbšia túžba [Prayer: Our Deepest Longing], Košice : Zachej.sk, 120 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-82110-88-6.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre