Posts in "Články"

Panna Mária a moslimovia

Islam je jediné veľké postkresťanské náboženstvo sveta. Keďže vzniklo v 7. storočí za Mohameda, mohlo spojiť niektoré prvky kresťanstva a judaizmu s osobitnými arabskými zvykmi. Islam preberá učenie o jednote Boha, jeho majestáte a stvoriteľskej moci a čiastočne ho využíva ako podklad pre zavrhnutie Krista, Božieho Syna. Moslimovia totiž veria, že majú konečné a definitívne Božie zjavenie svetu a Kristus bol len prorokom ohlasujúcim Mohameda, posledného zo skutočných Božích prorokov. Aká je však úloha Panny Márie medzi moslimami?

Read More

Rady svätého Pátra Pia

Svätci sú ako majáky, ktoré nám ukazujú správny smer i v tých najťažších búrkach života. Učme sa z ich múdrosti a nasledujme ich vedenie, pretože nám to prinesie veľký úžitok v tomto živote i po smrti. Prinášame vám úryvok z listu svätého Pátra Pia z 28. júla 1914, ktorý adresoval Raffaeline Ceraseovej. Vďaka nemu spoznáte dôležitosť duchovného čítania.

Read More

Spoznajte heroický život ctihodného arcibiskupa Fultona Sheena

Keď 8-ročný Fulton Sheen miništroval na svätej omši biskupa Johna L. Spaldinga z Peorie, spadla mu na zem ampulka s vínom a rozbila sa. Po svätej omši sa biskup Spalding prihovoril vystrašenému chlapcovi a vyslovil o ňom dve odvážne predpovede. Po prvé, biskup povedal, že jedného dňa bude študovať v Louvaine v Belgicku; po druhé, povedal mladému Sheenovi, že „jedného dňa budeš taký ako ja“. Obe predpovede biskupa Spaldinga sa splnili. No stalo sa ešte omnoho viac…

Read More

Detstvo svätého Františka Saleského

Svätý František Saleský pochádzal zo šľachtického rodu. Ako potomok bohatých rodičov však nebol rozmaznaný či lenivý; práve naopak, dostal prísnu a zbožnú výchovu, vďaka ktorej veľmi skoro vykročil na cestu svätosti. Za svoj charakter, lásku k chudobným a mimoriadnu múdrosť, ktoré sa naplno prejavili v dospelosti, nepochybne vďačí práve svojim rodičom. Prečítajte si úryvok z knihy František Saleský: Posol Božej múdrosti, ktorý vám priblíži, ako Františkovo detstvo vyzeralo.

Read More

Svätá Monika: Žena modlitby a dôvery v Pána

Svätá Monika je známou ako žena, ktorá sa trpezlivo modlila za obrátenie svojho manžela Patrícia a syna Augustína. Katolíci na celom svete ju uctievajú ako patrónku manželiek a matiek a obracajú sa na jej orodovanie pri modlitbách za obrátenie vlastných detí. Spoznajte príbeh tejto výnimočnej svätice, ktorej sviatok si pripomíname v sobotu 27. augusta.

Read More

Malá Arabka: Spoznajte príbeh svätej Miriam Baouardy

V piatok 26. augusta si pripomíname sviatok svätej Miriam Baouardy, viac známej pod menom malá Arabka. Príklad svätej Miriam nám otvára neviditeľný svet, ktorý je celkom blízko a je milosrdenstvom samým. Učme sa od nej postaviť celý náš život na nepominuteľnom, na tom jedinom, čo zaváži: na samom Bohu. 

Read More

August: Mesiac zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Sme v čase rôznych obmedzení, chorôb, spoločenských otrasov a ekonomických kríz. Útechu hľadáme v modlitbe a často sa pýtame sami seba, čo a ako sa máme modliť. Mesiac august je mimoriadne vhodný na to, aby sme si uctili a zároveň sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ako to však urobiť?

Read More