Anna Katarína Emmerichová: Tajomstvá Starého zákona (recenzia)

         „V Starom zákone sa ukrýva Nový a v Novom sa vysvetľuje Starý“, uviedol sv. Augustín. Čítanie Starého zákona niekedy v ľuďoch vytvára obavy, neporozumenie a množstvo otázok. A preto aj v dejinách Cirkvi už mnohí prišli s myšlienkou, že texty Starého zákona sú pre kresťanov, novozákonný Boží ľud, zbytočné.

Tajomstvá Starého zákona

Ale vieme, že je to blud a nie je to pravda. Aj Druhý vatikánsky koncil vo svojej dogmatickej konštitúcii o Božom zjavení Dei verbum v bode 15 uvádza: „knihy Starého zákona, primerane stavu ľudstva v časoch, ktoré predchádzali vykúpeniu uskutočnenému Kristom, všetkým dávajú poznať Boha a človeka, ale aj akým spôsobom spravodlivý a milosrdný Boh zaobchodí s ľuďmi. Tieto knihy, hoci obsahujú aj nedokonalé a prechodné veci, umožňujú pochopiť pravú Božiu pedagogiku.  Kresťania majú tieto knihy nábožne prijímať, lebo vyjadrujú živý zmysel pre Boha, je v nich uložené vznešené učenie o Bohu a spásonosná múdrosť o živote človeka i obdivuhodné poklady modlitieb, a napokon sa v nich skrýva tajomstvo našej spásy“.

Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová už od malička mala mimoriadny dar vízií, v ktorých jej Boh ukazoval tajomstvá dejín spásy, vyrozprávané v biblických príbehoch Starého zákona. V týchto svojich víziách bola akoby priamou účastníčkou všetkého, čo sa dialo. Vďaka pomoci Klemensa Brentana sa jej duchovné skúsenosti a bohatstvo duchovného zážitku odovzdávajú aj ďalším čitateľom po celé stáročia a teraz už aj slovenskému čitateľovi vďaka prvému vydaniu jej textov v slovenskom jazyku v knihe Tajomstvá Starého zákona. Osoby a udalosti, s ktorými sa stretávame pri čítaní Svätého písma, opisuje Katarína podrobnejšie a ponúka nám vstúpiť do vzťahu s uvedenými osobami. Opis ich životných rozhodnutí, ich pádov i víťazstiev je pre nás inšpiráciou pri hľadaní správnych riešení v našom konkrétnom živote. Opis pokušenia Adama a Evy v raji je krásnym a zároveň tragickým opisom rafinovanej taktiky diabla, ktorou vábi duše a rozhodnutie ľudskej vôle na svoju stranu a proti Bohu. Texty však krásne vykresľujú neskutočnú lásku, trpezlivosť a milosrdenstvo dobrého Boha, ktorý napriek mnohým a častým našim pádom neprestáva podávať pomocnú ruku a vedie nás znova do raja.

Kniha je výsledkom mystického daru blahoslavenej Kataríny Emmerichovej a nenárokuje si uznanie, že to bolo presne tak. Už Katarína Emmerichová počas svojho života mala presvedčenie, že ak niečo z toho, čo videla vo svojich víziách by bolo odlišné od náuky Cirkvi, dá prednosť učeniu Cirkvi.

Nech je aj pre čitateľov spoznávanie tajomstiev Starého zákona podľa vízií Kataríny Emmerichovej obohatením ich duchovného života a nech im pomôže hlbšie porozumieť biblickým udalostiam a celým dejinám spásy, aby sa tak bližšie primkli v dobrému Bohu, ktorý nekonečne miluje svoje stvorenia a vždy je s nimi na ceste domov.,

Tajomstvá Starého zákona

Autor: p. Rafael, košický dominikán

Bibliografický popis: EMMERICHOVÁ, A. K. 2018, Tajomstvá Starého zákona [Die Geheimnisse des Alten Bundes],  Košice : Zachej.sk, 204 s., brožovaná väzba (mäkká), ISBN 978-80-89866-53-3.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre