Ako by sme sa na varovanie mali pripraviť?

Varovanie – teda moment v dejinách, kedy každý človek uvidí seba samého vo svetle Božej pravdy – je blízko. Ako by sme sa na túto udalosť mali pripraviť? Viac sa dozviete v úryvku z novej knihy Varovanie od americkej katolíckej autorky Christine Watkinsovej.

Rada z  neba, ako sa má ľudstvo pripraviť na varovanie, sa odráža v žiadostiach Preblahoslavenej Matky. Tie boli odhalené v jej zjaveniach počas uplynulých dvoch storočí. Mária volá do sveta a prosí nás, aby sme sa kajali, vrátili sa k Bohu, napravili svoj život, konali pokánie na odčinenie svojich hriechov i hriechov sveta. Volá a prosí nás, aby sme sa modlili, modlili, modlili a brali nesmierne vážne svoju katolícku vieru. Duše jej milovaných detí sú v ohrození.

V Heede v roku 1945 Ježiš dôrazne hovoril: „Ľudstvo nepočúva moju svätú matku, ktorá sa zjavila vo Fatime, aby ho pobádala k pokániu. Teraz som ja sám prišiel varovať svet v tejto poslednej hodine: doba je vážna! Nech ľudia konečne konajú pokánie za svoje hriechy. Nech sa celým srdcom odvrátia od zla a modlia sa, veľa sa modlia, aby utíšili Boží hnev. Nech sa často modlia najmä posvätný ruženec. Táto modlitba je u Boha mocná. Menej rozkoší a zábavy! Som veľmi blízko.“

Elizabeth Kindelmannová vravela, že jej Ježiš hromovým hlasom povedal toto: „Priprav sa s obnovenou húževnatosťou a pevným rozhodnutím na úlohu, ku ktorej som ťa povolal. Urob to ešte predtým, než nastanú ťažké časy. Nesmieš byť lenivá, nedbalá, bez záujmu a ľahostajná, lebo sa valí veľká búrka. Jej poryvy odnesú ľahostajné duše pohltené lenivosťou. Prežijú len tie duše, ktoré majú skutočné povolanie.“

Nežná a otcovská rada prišla aj od svätého Jozefa, keď sa ho Janie Garzaová 19. marca 1966 spýtala, ako by sme sa mali pripraviť:

„Modlite sa, moja malá, modlite sa. Zostaňte verní všetkému, k čomu vás Duch Svätý vedie. Konajte všetko, k čomu vás Najsvätejšia Mária povoláva. Buďte jej mocnými nástrojmi. Žite jej posolstvá o pokoji, modlitbe, svätej omši, pôste, obrátení a čítaní Svätého písma. Urobte to ako rodina! Neodmietajte najsvätejšie Božie meno, aby vás Boh neodmietol. Rozhodnite sa, že budete svätou rodinou, že sa budete spoločne modliť, navzájom sa milovať a odpúšťať si. Toto je čas rozhodnutia pre všetky Božie deti. Žite ako Boží ľud! Veďte dobrý, jednoduchý a spravodlivý život. Otvorte svoje srdcia Božej láske a milosrdenstvu. Každá rodina sa musí zasvätiť Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a môjmu orodovaniu a ochrane, aby sme vás mohli priviesť bližšie k Bohu. Pripravíme vás na všetko, čo má prísť. Žite ako deti Pánove a prežijete tieto problematické časy… Nebojte sa ničoho, ale odovzdajte sa Duchu Svätému, ktorý vám pomôže konať svätú Božiu vôľu.“

Keď sa v roku 1977 vizionárov v Garabandale pýtali, či majú nejaké rady pre ľudí, aby sa mohli pripraviť na túto udalosť, Conchita odpovedala: „Musíme byť vždy pripravení. Žime v pokoji, myslime na svoju dušu a nepripútavajme sa tak veľmi k tomuto svetu. Namiesto toho veľmi často myslime na to, že sme tu len preto, aby sme šli do neba a boli svätými. Mari Loli povedala, že máme robiť veľa pokánia, prinášať obety, každý deň navštíviť Najsvätejšiu sviatosť, ak môžeme, a denne sa modliť svätý ruženec.“

Pripraviť sa na varovanie znamená konať pokánie, veriť v evanjelium, milovať Boha celou svojou mysľou, srdcom, dušou a silou a milovať svojho blížneho ako seba samého. Pripraviť sa znamená odpustiť a žiť dobrý, spravodlivý a jednoduchý život. Proroci varovania a Preblahoslavená Matka nám vo svojich nedávnych zjaveniach dali konkrétne duchovné praktiky, ktoré máme zachovávať: častá spoveď, svätá omša, pôst, čítanie Biblie, modlitba zo srdca – najmä ruženec, rodinná modlitba, návštevy pred Najsvätejšou sviatosťou a zasvätenie seba i rodiny Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Sú to „nebeské recepty“, vďaka ktorým budeme žiť naplno životom v milosti. Pomôžu nám pripraviť sa na moment, keď uvidíme seba samých takých, akí naozaj sme.

Úryvok pochádza z knihy Varovanie, ktorú nájdete na Zachej.sk.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre