Panna Mária rozväzovačka uzlov (úryvok z novej knihy)

MUK-HistoryNastal čas vytiahnuť zbrane veľkého kalibru – Máriu, Matku Božiu a anjelov. Vo svojom živote som zápasila s niekoľkými problémami, ktoré sa zdali byť mojim ľudským očiam nevyriešiteľné. Rozhovory s kamarátmi a známymi pomohli. Lenže niektoré veci sú za hranicou priateľských rozhovorov a konverzácie pri káve.

A v takomto rozpoložení som objavila tú najlepšiu pomoc, akú som si mohla priať –  Pannu Máriu, rozväzovačku uzlov. Je to obraz Ježišovej Matky obklopenej anjelmi a všetci spolu rozväzujú uzly pozemských problémov. Tento obraz a modlitby, ktoré inšpiroval sa v Cirkvi začali rýchlo šíriť hlavne vďaka pápežovi Františkovi. Ten po svojich štúdiách v Nemecku, odkiaľ si priniesol pohľadnicu Rozväzovačky, dbal na to, aby sa táto úcta šírila do všetkých končín sveta.

Originál obrazu Panny Márie rozväzovačky uzlov namaľoval nemecký umelec v roku 1700. Maľba zobrazuje Preblahoslavenú Pannu Máriu, ktorá, stojaca na polmesiaci, obklopená anjelmi a  Duchom Svätým vznášajúcim sa ako holubica nad jej vencom z hviezd, rozväzuje uzly na dlhej zamotanej stuhe.

Niekde medzi rokom 1700 a súčasnosťou bola napísaná prvá, pôvodná novéna inšpirovanú týmto obrazom a jeho úctou. Modlitby v nej majú veriacim pripomínažť, že Mária pozná naše problémy a aj je súcit a blízkosť.

Ďalšia časť novény povzbudzuje veriacich k odovzdaniu sa do Máriiných rúk s vedomím, že ona drží naše problémy pevne v rukách. Pri tejto modlitbe som mala občas potrebu zastaviť sa, pozrieť sa do seba, nadýchnuť sa a dôverovať.

Obraz Panny Márie rozväzovačky uzlov nerezonuje len vo veriacich, ale aj v nekatolíkoch a neveriacich. Človeka sa hlboko dotkne, ak v srdci čo i len na chvíľu pocíti uisťujúci dotyk matky, ktorá naše zauzlené životy.

Bolo by krásne tvrdiť, že vďaka tejto novéne sa moje problémy zázračne vyriešili, ale nebola by to pravda. Hoci moje problémy  nezmizli sami od seba, akoby sa niečo zmenilo v mojom vnútri. Uzly a motanice, ktoré ma zväzovali strachom, úzkosťou a panikou boli preč, alebo sa rozmotávali.

A keď sa cítim zlomená a ubitá, modlím sa novénu a viem, že Mária príde a jej sväté ruky znova a znova rozmotajú motanice v mojom vnútri.

V Kníhkupectve Zachej.sk vám teraz prinášame jedinečnú novinku. V najnovšej Živej novéne k Panne Márii rozväzovačke uzlov,  nás autorka Marge Fenelonová na 198 stranách pozýva prežiť spolu s ňou púť do Svätej zeme a na miestach, po ktorých kráčal Kristus, odhaliť uzly nespravodlivosti, odlúčenosti, žiaľu a straty, zmätku, beznádeje, nezhody, zrady, závisti, pýchy, uzly súženia a nájsť pravý pokoj. 

Živá novéna blog

 

Úryvok z knihy Živá novéna k Panne Márii rozväzovačke uzlov:

Prvý deň:

Betánia za Jordánom

Uzol nespravodlivosti

„Vy mladí ľudia, moji drahí mladí priatelia, vy máte osobitnú citlivosť na nespravodlivosť, ale často vás sklamú fakty, hovoriace o korupcii zo strany tých, ktorí dávajú prednosť svojim záujmom pred spoločným dobrom. Vám a všetkým opakujem: nikdy sa nedajte znechutiť, nestrácajte dôveru, nedajte si uhasiť nádej. Situácie sa môžu zmeniť, ľudia sa môžu zmeniť. Buďte prví, čo chcú prinášať dobro, nezvykajte si na zlo, ale porazte ho dobrom. Cirkev je s vami. Prináša vám vzácne dobro viery. Prináša Ježiša Krista, ktorý ‚prišiel, aby mali život a mali ho v hojnosti‘ (Jn 10,10).“

Pápež František

Aby ste sa stretli s nespravodlivosťou, stačí si otvoriť noviny alebo kliknúť na spravodajský portál. Na každej strane môžete vidieť náboženské prenasledovanie, potraty, kultúrnu diskrimináciu, vraždy, krádeže a oveľa viac. Nespravodlivosť je všade tam, kde sa porušujú práva alebo kde panuje nerovnosť. Nespravodlivosť často vyvoláva hnev a hnev zrodený z nespravodlivosti môže viesť ku konfliktu.

Je smutné, že nespravodlivosť nenájdeme len v správach. Môžeme ju nájsť aj vo svojom osobnom živote. Nespravodlivosťou je to, že s nami zaobchádzajú neférovo. Menšie nespravodlivosti zažívame dennodenne. Napríklad keď nás iný vodič nepustí do diaľničného pruhu alebo keď sa niekto v obchode postaví v rade pred nás. Vidíme aj väčšie nespravodlivosti. Napríklad súd vyriekne nespravodlivý rozsudok alebo nás v práci obvinia z chyby niekoho iného. Nespravodlivosť v akejkoľvek forme sa ťažko znáša.

Znamenia zo Svätej zeme:

Prekročiť Jordán

Prvá pápežova zastávka vo Svätej zemi bolo jordánske mesto Ammán. Pozdravil jordánskeho kráľa a kráľovnú, stretol sa s predstaviteľmi kráľovstva, slávil svätú omšu na ammánskom medzinárodnom štadióne a stretol sa s utečencami a postihnutými mladými v latinskom kostole v Betánii za Jordánom. Bol to dlhý deň.

Svätý Otec navštívil aj miesto, ktoré sa považuje za miesto Ježišovho krstu v rieke Jordán. Táto oblasť bola známa už od najstarších čias. Dnes je národným parkom jordánskeho kráľovstva, nazvaným Betánia za Jordánom. Zastavenie bolo krátke, ale trvalo na mňa zapôsobila pápežova radosť a vrúcnosť.

Veľakrát som uvažovala o texte homílie pápeža Františka počas svätej omše na medzinárodnom štadióne. Bolo o čom premýšľať. Vysvetlil, že Duch Svätý zostúpil na Ježiša, aby ho pripravil na jeho poslanie spásy – poslanie pokorného tichého služobníka. Tak ako Duch Svätý pomazal Ježiša na jeho poslanie, pomaže aj nás na poslanie, ktoré nám dal Boh.

„Duch Svätý… vnútorne pomazal Ježiša a pomazal aj učeníkov, aby mali rovnaké zmýšľanie ako Kristus a mohli do svojho života prijať postoje, ktoré napomáhajú pokoj a spoločenstvo. Pomazaním Ducha je naša ľudská prirodzenosť označená pečaťou svätosti Ježiša Krista a stávame sa schopnými milovať bratov a sestry tou láskou, akou Boh miluje nás. Preto je potrebné robiť gestá pokory, bratstva, odpúšťania a zmierenia. Tieto gestá sú podmienkou pravého, pevného a trvalého pokoja. Prosme Otca, aby nás pomazal, aby sme sa stali v plnej miere jeho deťmi, stále viac sa pripodobňovali Kristovi a učili sa pozerať sa jeden na druhého ako na bratov a sestry. Keď odložíme závisť a rozdelenia, môžeme sa bratsky milovať. O to nás žiada Ježiš v evanjeliu: ‚Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá  iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky‘ (Jn 14,15-16).“

Nie vždy je nám jasné, aké je naše poslanie. Zabúdame, že sme pomazaní na osobitný cieľ na tejto zemi. Keď znášame nespravodlivosť, cítime skôr opovrhnutie než pomazanie. Je možné, aby sa tak Ježiš niekedy cítil?

Ježiš po svojom krste šiel na púšť, aby sa štyridsať dní a nocí postil a pripravil sa na to, čo ho čaká. Aj nás pomazal ten istý Duch, ktorý pomazal Ježiša, aby nás, ako hovorí pápež František, vyslal „ako poslov a svedkov pokoja“.

Duch nás vysiela, aby sme boli poslami a svedkami pokoja napriek nespravodlivostiam, ktoré sa dejú v našom okolí. Je to tvrdý oriešok, ale s pomocou Ducha to zvládneme. Vypočujte si záverečné myšlienky pápeža Františka:

„Drahí priatelia, drahí bratia a sestry! Duch Svätý zostúpil na Ježiša v Jordáne a započal jeho dielo vykúpenia, aby vyslobodil svet z hriechu a smrti. Prosme ho, aby pripravil naše srdcia na stretnutie s bratmi a sestrami bez ohľadu na rozdiely v myslení, jazyku, kultúre a náboženstve; aby pomazal celé naše bytie olejom milosrdenstva, ktoré uzdravuje rany pochybení, nedorozumení a kontroverzií; aby nám dal milosť a poslal nás s pokorou a miernosťou na náročné, ale plodné cesty hľadania pokoja.“

Celú knihu si môžete objednať TU!

 

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre