Zverenie sa pod ochranu svätého Michala

Svätý Michal Archanjel je ochrancom Katolíckej cirkvi. V dnešných turbulentných časoch, kedy na nás kríza kričí z každej strany, potrebujeme jeho pomoc a ochranu viac ako kedykoľvek predtým. Zverme sa mu modlitbou z knihy 100 modlitieb k anjelom a dovoľme mu konať v našich životoch.

Najvznešenejšie knieža anjelských hierarchií, udatný bojovník Najvyššieho, horlivý milovník Pánovej slávy, postrach odbojných anjelov, láska a potešenie všetkých spravodlivých anjelov, môj milovaný svätý archanjel Michal. Túžim byť započítaný medzi tvojich ctiteľov a  služobníkov, preto sa ti v  dnešný deň celkom odovzdávam a zverujem pod tvoju najmocnejšiu ochranu seba samého, svoju rodinu a všetko, čo mi patrí.

Obeta, ktorú ti prinášam skrze svoju podriadenosť, je celkom nepatrná, lebo som len úbohý hriešnik. No viem, že ty s potešením prijímaš vrúcne city môjho srdca. Prosím, pamätaj na to, že od tejto chvíle som pod tvojou ochranou, a preto mi ustavične pomáhaj a vyprosuj odpustenie mojich nespočetných, ťažkých hriechov a milosť z celého srdca milovať svojho Boha, svojho drahého Spasiteľa Ježiša a svoju ľúbeznú Matku Máriu. Poskytni mi všetku pomoc, ktorá je potrebná na to, aby som raz mohol dosiahnuť korunu večnej slávy.

Bráň ma neprestajne pred nepriateľmi mojej duše, osobitne v  posledných chvíľach môjho života. Najslávnejšie nebeské knieža, príď a posilni ma v mojom poslednom zápase. So svojím mocným vojskom odožeň odo mňa pyšného anjela, ktorý zneužíva svoju moc, toho anjela, ktorého si porazil v boji na nebesiach. Amen.

Túto i iné modlitby k anjelom nájdete v knihe 100 modlitieb k anjelom, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Obrázok: Wikipedia

4 Užívateľ (5 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre