Životný príbeh svätice neriešiteľných situácií

Príbeh svätej Rity (recenzia)

Svätá Rita z Cascie bola žena svätého života, ku ktorej sa aj päť storočí po jej smrti mnohí utiekajú o pomoc a orodovanie zvlášť v ťažkých a neriešiteľných situáciách.

Táto svätica, ktorá žila síce dávno pred nami, ale stále nám môže byť – a aj je – príkladom obetavej ženy, manželky, matky, vdovy i rehoľníčky, ktorá naplno prijímala a žila Božiu vôľu vo svojom živote.

K hlbšiemu spoznaniu jej života (a zároveň k obohateniu toho nášho) nám môže poslúžiť aj kniha s názvom Príbeh svätej Rity, ktorú originálnym, podmanivým a živým spôsobom napísal jej veľký ctiteľ – spisovateľ André Bonet. Je to naozaj obdivuhodné a inšpiratívne dielo, ktoré nás veľmi rýchlo vtiahne do životného príbehu svätej Rity. Budeme žasnúť nad tým, ako Boh konal v živote tejto ženy už od jej počatia v lone matky.

Pozoruhodné opisy obdobia 15. storočia i talianskej krajiny, ktoré sa prelínajú celou knihou spôsobia, že sa ľahko prenesieme do doby a miest, kde svätá Rita žila.

Trefné a výstižne spojené citáty mnohých svätcov – ako napríklad sv. Augustína, sv. Kataríny Sienskej, sv. Jána z Kríža, ale aj úryvky zo Svätého písma nás pozvú k úžasu nad tým, ako sa mnohé z nich odrážajú a napĺňajú v Ritinom živote, ktorý vôbec nebol jednoduchý. Bol naozajstnou školou kríža. Ako pri čítaní zistíme, svätá Rita prešla touto školou (s Božou pomocou) naozaj obdivuhodne.

Namiesto života v tichu kláštora, po ktorom od detstva túžila, poslúchne rodičov a vydá sa za hrubého a násilného muža. V rozhodnutí rodičov vidí – po krátkom vnútornom zápase – Božiu vôľu, i keď jej nerozumie. Náhla a násilná smrť manžela a skoré úmrtie obidvoch jej synov sú skúšky, ktorými musí prejsť. A tak sa vďaka vlastnému utrpeniu čoraz viac spája s Ukrižovaným. „Je pravda, že prechádza skúškou smrti, ale tá smrť je príliš ľudská, aby nad ňou mala moc.“

Môžeme sa spýtať – kde na toto všetko brala silu? A kde ju máme brať my? Pri čítaní jej životného príbehu nájdeme jednoznačnú odpoveď. V modlitbe. Už od detstva „v adorácii trávi celé hodiny, premieňajúc nočný čas na modlitby, v ktorých Bohu odovzdáva všetko, čo jej blízki zverili počas dňa. Preto o nej niektorí hovoria, že je ako malé večné svetlo, ktoré bez prestania svieti pred Najsvätejšou sviatosťou.“

„Vraví sa, že modlitba bola akousi syntézou celého jej života.“ Bola úzko spojená s Bohom a on jej dával silu do všetkého, k čomu ju povolal. Jej túžba po rehoľnom živote neutíchla ani po smrti najbližších, a nakoniec zvyšnú časť svojho života prežila v kláštore, kde sa čoraz viac prejavovala jej svätosť. „Svätosť je konkrétne žité evanjelium, ktoré žiari v Najsvätejšej Trojici. Rita by sa nikdy nestala svätou Ritou, ak by nežila pravdu Boha, jeho dielo lásky a veľkodušnosti.“

A k tomu sme pozvaní aj my. K svätosti života, počas ktorého nám môže pomáhať príklad a orodovanie svätej Rity. Je nám vzorom lásky, odpustenia a vernosti Bohu v každej situácii nášho života. Na stránkach tejto výnimočnej knihy sa o tom presvedčíte. Ak ju vezmete do rúk a začítate sa do jej strán, budete životom svätej Rity určite povzbudení a aj posilnení vo viere.

Autor recenzie: Ivana Gabrišová

Bibliografický popis: BONET, A.,2022. Príbeh svätej Rity [Petite Vie de Sainte Rita], Zachej.sk, 192 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8211-366-5.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre