Žijete v obave o svoje zdravie, či zdravie svojich blízkych? Ťažká finančná situácia sa vám zdá neriešiteľná? KTO POMÔŽE?

Svätý Júda Tadeáš – veľký pomocník v ťažkých chvíľach

Situáciu, o ktorej sme presvedčení, že je zúfalá – neriešiteľná,  pozná mnoho ľudí. Človek v takýchto chvíľach často prepadá skepse až zúfalstvu. Blúdi vo vlastných myšlienkach. Zrazu si uvedomuje svoju obmedzenosť a nemohúcnosť. Plný žiaľu hľadá niekoho, kto by mu pomohol.

Veriaci kresťan má možnosť v zložitej situácií volať na funkčnú „tiesňovú linku“ a prosiť o pomoc. Jeho úžasnou a nenahraditeľnou výsadou sú slová evanjelia: „Proste a dostanete!“ (Mt 7,7)

Svätý Júda Tadeáš

Ježiš nás povzbudzuje, aby sme sa v našich starostiach s dôverou obracali „na nebo“. To znamená, že o pomoc môžeme prosiť nielen Všemohúceho Boha, Nebeskú Matku Máriu, anjelov, ale aj nespočetný zástup svätcov a svätíc, ktorí sa ochotne môžu za nás prihovárať a vyprosovať nám potrebné milosti a požehnanie.

Týchto svätých orodovníkov vzývame podľa situácie, v ktorej sa nachádzame a podľa patronátu, ktorý im bol na základe ich života a svedectva určený.

Na koho sa teda môžeme obrátiť v už spomínanej beznádejnej a neriešiteľnej situácii? Cirkev nám ponúka viacerých svätých, ktorým bol pridelený tento náročný patronát. Sú to svätá Rita z Cassie, svätý Júda Tadeáš, svätý Expedit, svätý Peregrín.

Teraz vám chcem bližšie predstaviť jedného z týchto mocných orodovníkov: Svätého Júdu Tadeáša – apoštola a učeníka Ježiša Krista. V stredoveku bola k apoštolom prechovávaná veľká úcta, ale je smutné, že v našej materialistickej dobe táto úcta zvlažnela, najmä v súvislosti so svätým apoštolom Júdom Tadeášom, ktorého sviatok slávime 28. októbra.

Z dôvodu hanebnej zrady nášho Spasiteľa Judášom Iškariotským upadlo meno Judáš do takej nemilosti, že tým trpel aj apoštol Júda Tadeáš. V ostatných desaťročiach však úcta k tomuto apoštolovi opäť ožila. Zdá sa, že náš božský Vykupiteľ chce napraviť česť svätého Júdu tým, že udeľuje milosti a často pomáha ľuďom v nesmiernej núdzi pod podmienkou, že budú vzývať práve tohto svätca.

Svätý apoštol Júda nosí priezvisko „Tadeáš“, aby sme ho odlíšili od zradcu Judáša Iškariotského. Jeho matka sa volala Mária. Bola blízkou príbuznou Preblahoslavenej Panny Márie a v detstve sa často stretával s Ježišom. Júdovo zamestnanie pred povolaním do apoštolátu sa nespomína, no môžeme predpokladať, že keď náš Ježiš začal svoje verejné účinkovanie, Júda Tadeáš zanechal všetko, aby ho sprevádzal.

Vo väčšine európskych krajín sa svätý Júda zobrazuje tak, že na hrudi nosí medailónik nášho Pána a v ruke drží palicu. Tradícia hovorí, že priniesol obraz nášho Spasiteľa postihnutému kráľovi Edessy a uzdravil ho. Palica naznačuje nástroj jeho mučeníctva.

Útla knižka Svätý Júda Tadeáš – veľký pomocník v ťažkých chvíľach nám poskytuje komplexný obraz o živote a práci tohto veľkého apoštola. Predostiera nám dôvody, prečo práve tento svätec nám dokáže pomôcť v našich neriešiteľných a beznádejných situáciách. V knižke tiež nájdeme modlitby prosebné i ďakovné; pobožnosť, novénu i litánie k úcte svätého apoštola Júdu Tadeáša.

Staňme sa šíriteľmi úcty k apoštolovi, ktorý bol zvlášť blízky aj samotnému Ježišovi a jeho matke. Zverme sa mu so svojimi starosťami a s dôverou ho prosme o pomoc. Pamätajme však, že ani svätý apoštol nie je automat na plnenie prianí. Svätý Júda Tadeáš hovorí:

Nestačí sa len modliť, je potrebné aj niečo urobiť.

 Svätý Júda Tadeáš

 

Monika Bugáňová, vydavateľstvo Zachej.sk

 

 

 

 

 

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre